Martin vrijland bloklettert:

BEWIJS DAT U GEEN BOETES EN BELASTINGEN HOEFT TE BETALEN VANWEGE DE ONBEWEZEN GRATIE GODS

“Ach, dat kan toch niet zomaar Martin!” is een reactie die ik veel gehoord heb na mijn advies om geen coronaboetes te betalen. Hetzelfde advies gaf ik over het doen van aangifte aan via de blauwe envelop. In beide gevallen baseer ik mijn advies op het ontbreken van de gratie Gods die bij de ondertekening van de wet verondersteld wordt.

Iedere wet opent namelijk met de volgende volzin: ‘Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.’. Aan het einde van de wet lees je dan het volgende: ‘Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip’.

Het duurt even eer het kwartje valt en velen willen nog steeds niet zien dat de keizer geen kleding aan heeft, maar in feite bewijst het democratisch systeem, waarin we denken te leven, an sich al dat het een farce is. De koning is de baas. Hij selecteert na verkiezingen de formateur. Na de formatie zweert hij de ministers in en gaat met ze op de foto op de trappen van het paleis. Ook zweren alle tweede kamer leden trouw aan de koning. Last but not least tekent hij alle wetten.

Maar omdat half Nederland voor de staat werkt (ambtenaren, politie, leger, justitie, rechters, enz. enz.) of diensten en/of producten levert aan de staat, is het net als in het sprookje waar slechts het jongetje riep “De keizer heeft geen kleding aan!” Niemand wil het zeggen, want allen zijn qua werk,

OPMERKING ISABELLE

ik  heb vernomen dat dit geen goed idee is: De achterliggende theorie is inmiddels allang ontkracht door de Wet Algemene Bepalingen.