Recht en law informatie

Home/Recht en law informatie

Legale fictie

Alles in de legale wereld is fictie. De legale wereld is gebakken lucht, pure fictie. Gerard Meussen hoogleraar bij de vaksectie Belastingrecht, aan het woord; de wetgever creëert een fictieve vervreemding waaraan vervolgens belastingheffing wordt gekoppeld. Een fictie is iets  heel vreemds en een typisch juridisch verschijnsel. Er ontstaat in wezen een soort parallel universum. [...]

Door |2023-03-28T11:49:58+02:00december 13th, 2022|Recht en law informatie|0 Reacties

Hans blanckaert beweert dat 3 rechters het schip verlaten hebben

Er gaat een filmpje rond, dat gretig gedeeld wordt van de ondertussen beruchte hans blanckaert (het gezicht van belgiums for freedom) die zich op de borst slaat en beweert dat 3 rechters zelf het schip verlaten hebben; Hij was BIJ VERSTEK veroordeelt tot 16d cel en 6000€ boete, wegens het niet dragen van een mondkapje [...]

Door |2022-10-17T12:01:20+02:00oktober 17th, 2022|complottheorie, Recht en law informatie|0 Reacties

Rechtbank van madrid 14 sept 2022: experimentele spuit mag men niet verplichten

Kantoor van de voorzitter Persdienst INFORMATIENOTA NR. 76/2022 DE VOLTALLIGE ZITTING VAN HET CT HEEFT DE AMPARO-BEROEPEN VAN BEJAARDEN EN MINDERJARIGEN TEGEN DE GERECHTELIJKE BESLISSING OM HEN TEGEN CO/VI/D19 IN TE ENTEN, IN BEHANDELING GENOMEN De plenaire zitting van het Constitutioneel Hof heeft besloten de beroepen tot bescherming die bejaarden en minderjarigen hebben ingesteld tegen [...]

Door |2022-10-05T00:35:55+02:00september 18th, 2022|Anti vaccinatie, corona gekte, Recht en law informatie|0 Reacties

hoe dagvaard je iemand in het buitenland

Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat een  onderneming een geschil heeft met een buitenlandse partij. Misschien betaalt de Spaanse wederpartij uw facturen niet of bestaat er discussie over de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden met een partij in Bulgarije. In het uiterste geval kan een dergelijk geschil tot een gerechtelijke procedure leiden. De buitenlandse [...]

Door |2022-10-05T00:35:56+02:00september 14th, 2022|Recht en law informatie|0 Reacties

rechtsgeschiedenis europa: civil law/ common law

Het hedendaagse verschil tussen Civil Law en Common Law is ontstaan door het wel aldan niet gerecipieerd zijn van het Romeinse recht. Civil Law wordt gezien als het privaatrecht van het Europese continent. Ook veel landen buiten Europa kennen inmiddels een dergelijk rechtssysteem. De basis van het Civil Law is het Corpus Iuris Civilis van [...]

Door |2022-10-05T00:35:56+02:00september 10th, 2022|verschil common law en civil|0 Reacties

vrije wil in de wet

Het moge duidelijk zijn dat de legale wereld er alles aan doet om de vrije wil en de wet te ondergraven, maar wie de eerste module van onze workshop gevolgt heeft, weet natuurlijk beter en doorprikt dit spelletje van doofstomme en blindemannetje   Het strafrecht heeft altijd veel te stellen gehad met het dogma van [...]

Door |2022-10-05T00:35:56+02:00april 27th, 2022|Recht en law informatie|0 Reacties

Keure van kortenberg (charter van kortenberg)

Het Charter of de Keure van Kortenberg was een oorkonde die op 27 september 1312 in de abdij van Kortenberg werd uitgevaardigd door hertog Jan II van Brabant. Het Brabants constitutionalisme werd op een beslissende manier versterkt door alle onderdanen rechten te verlenen en een verre voorloper van de rechtsstaat in te voeren. De traditie van hertogelijke charters in Brabant was verbonden met het veilig stellen van de opvolging en ging terug tot [...]

Door |2022-10-05T00:35:57+02:00april 25th, 2022|Recht en law informatie|0 Reacties

De faillisssementswet van 1914: the Bankruptcy Act

Sinds ongeveer 1914, met de invoering van de Bankruptcy Act, heeft het Verenigd Koninkrijk, America en alle andere landen, handel gedreven in een staat van faillissement. De faillissementsregels verhinderen de vereffening van een schuld met echt tastbaar geld. Dat wil zeggen dat wij sedert 1914 altijd in schuld leven en nooit in de mogelijkheid zijn [...]

Door |2022-12-21T16:44:50+01:00april 13th, 2022|Recht en law informatie|0 Reacties

geboortetrust en rechtbanken

This knowledge is your power by: Frank O’Collins Courts, Names and the Cestui Que Vie Trust My position on going to court has always been: never voluntarily go to court. Live men and women are not meant to be in any place designed solely for the business of fictional entities. When we attend court, we [...]

Door |2022-10-05T00:35:58+02:00april 4th, 2022|historisch cannon law|0 Reacties

Dun & Bradstreet registratie belgische staat en nederland

BELGISCHE OVERHEID is een privaat bedrijf:  DNB 762899263 & haar ondernemingsnr is 0252.796.351 ondernemingsnrs in belgie vind je onder de kruispuntbank BELGISCHE OVERHEID DNB762899263 & ONR 0252.796.351; FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN 0308.357.159 FEDERALE POLITIE 0869.909.460; PARKET PROCUREUR DES KONINGS 0308.357.753 ---------------------------------------------------------- Nederland is een privaat bedrijf en is geregistreerd bij Dun & Bradstreet, onder D-U-N-S nummer: [...]

Door |2022-12-21T16:44:21+01:00maart 31st, 2022|Recht en law informatie|0 Reacties

Fictie kan enkel interacteren met kunstmatige personen

Fictie: een gerechtelijk oordeel uit 1795 ‘Net zoals een staatsregering een kunstmatige persoon is, een kunstmatige creatie van het verstand, een abstractie, kan een staatsregering slechts op dit niveau met andere kunstmatige personen interacteren. Deze fantasiewereld heeft geen actualiteit noch een substantie. Het is uitgesloten, dat daarmee een gelijkwaardigheid met het ervaarbare en grijpbare kan [...]

Door |2022-12-21T16:48:48+01:00maart 30th, 2022|natural law, Recht en law informatie|0 Reacties

Statuut van fraude (UCC § 2-201)

Statuut van fraude (UCC § 2-201) Volgens het UCC is een verkoopovereenkomst voor de prijs van $ 500 of meer niet afdwingbaar, tenzij er een document is, ondertekend door de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, waaruit de overeenkomst van de partijen blijkt. Daarom is het raadzaam voor buitenlandse exporteurs die verkopen aan een Amerikaanse [...]

Door |2022-10-05T00:35:58+02:00maart 29th, 2022|Contract law en UCC|0 Reacties

UCC§ 2-102

Tenzij de context anders vereist, is dit artikel van toepassing op transacties in goederen; het is niet van toepassing op transacties die, hoewel in de vorm van een onvoorwaardelijk contract tot verkoop of verkoop, bedoeld zijn om alleen als een zekerheidstransactie te functioneren, en evenmin schaadt of herroept dit artikel enige wet die de verkoop aan [...]

Door |2022-10-05T00:35:58+02:00maart 29th, 2022|Contract law en UCC|0 Reacties

UCC2-101

Artikel 2 van de UCC (MCL 440.2101 et. seq.) regelt de verkoop van goederen. Artikel 2 is bedoeld om standaardregels en "gap-fillers" te bieden die van toepassing zijn wanneer twee partijen gemeenschappelijke kwesties niet uitvoerig hebben geregeld in een schriftelijke overeenkomst. Deze standaardregels bestrijken handelstransacties van begin tot eind, met inbegrip van de vraag hoe [...]

Door |2022-10-05T00:35:58+02:00maart 29th, 2022|Contract law en UCC|0 Reacties

Important Legal Maxims With Their Easy Meaning

1. Ab Initio – From the beginning. 2. Actionable per se – The very act is punishable and no proof of damage is required. 3. Actio personalis moritur cum persona – A personal right of action dies with the person. In other sense, if he dies the right to sue is gone. 4. Actori incumbit onus probandi – The [...]

Door |2022-10-05T00:35:59+02:00maart 27th, 2022|maximes of law|0 Reacties

Het idee van de natuurwet; de invloed ervan op de slavernij.

Het Jus Gentium kon niet overgaan van een louter feit naar een ideaal zonder een theoretische rechtvaardiging te krijgen voor zijn bestaan en aanvaarding. Deze rechtvaardiging werd gevonden in het idee dat het een product was van de Wet van de Natuur. Het is niet onwaarschijnlijk dat de superieure "natuurlijkheid" van het Jus Gentium ten [...]

Door |2022-10-05T00:35:59+02:00maart 27th, 2022|historisch cannon law|0 Reacties

maximes of law

Iura novit curia : Het hof kent het recht Mores novit curia : Het hof kent de zeden Errare humanum est : Zich vergissen is menselijk Lex posterior derogat legi anteriori - De latere wet gaat voor de eerdere wet. 1.Actori incumbit probatio: de eiser/aanklager draagt de bewijslast (art.1315, l, B.W., art. 870 Ger .W..NL Actus non [...]

Door |2022-10-05T00:35:59+02:00maart 27th, 2022|maximes of law|0 Reacties

maximes of law

hier een paar zeer gebruikelijke maximes die binnen de common law gebruikt worden. In be, nl, fr, spanje, gebruikt men het civil recht maar veel van deze principes vind je ook terug in ons recht en omdat alle staten opereren als een bedrijf vallen ze onder UCC regelgeving. gewoon vertaalt met google uit tijdswinst, onderaan [...]

Door |2022-10-05T00:35:59+02:00maart 27th, 2022|maximes of law|0 Reacties

Titel

Ga naar de bovenkant