Het is ons bekend dat enkele onbekenden identiteitsdiefstal plegen en in onze naam (gebruikersnaam en foto) in verschillende telegramgroepen onzin, grove taal laster en verwarring verspreiden, en daarnaast ook leden via PM lastig vallen;

Er is reeds gepaste actie ondernomen; de maximale legale legale straf voor identiteitsfraude is 5 jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie; Wij kennen echter de weg om de strafmaat te verhogen;

KENNISGEVING

Eénieder die in mijn naam of in de naam van onze organisatie optreedt en/of laster uit onze naam verspreidt of onze modules aanbiedt buiten ons kanaal wordt privaat aansprakelijk gesteld voor deze schending van ons recht en zal de kans krijgen om zijn/haar oneervol gedrag te corrigeren; Krijgen wij geen rechtzetting dan vorderen wij 100 000€ ten titel van compensatie en 10 jaar celstraf;

Eénieder die deze laster voedt en bekrachtigd wordt op die manier mee aansprakelijk voor het in leven houden van deze eerroof en laster en zal ook aansprakelijk gesteld worden; Mocht je laster lezen, mail ons dan een printscreen en de link naar de groep waarin je het zag en plaats in de groep als antwoord een link naar deze pagina; Dank bij voorbaat alvast;

Wij  geven enkel garantie en opvolging inzake de modules als die via deze website aangekocht zijn.

                                                                                                                     

                                                                                                                   door: isabelle lambrecht