Rechtsbeding op voorhand vastleggen

Het huis van gerechtigheid (HVG) kan pas rechtsgeldig tussenkomen , als dit op uitdrukkelijke wijze vastgelegd is: via een rechtsbeding in je overeenkomst of toestemming via email of aangetekend schrijven;  

 • als je een overeenkomst/contract met iemand maakt dan moet in je contractvoorwaarden deze clausule opnemen: In geval van geschil is enkel bevoegd, HVG volgens haar reglement te vinden op www.levende-gemeenschap.eu. 
 • als je in een scheiding verwikkeld bent dienen beide partijen, uitdrukkelijk  hun akkoord te geven voor de tussenkomst van HVG; 
 • zit je in een probleem en de andere partij wil naar de rechtbank dan kan jij of je kennis uit onze 3 modules aanwenden of je kan de andere partij om akkoord verzoeken voor de tussenkomst van HVG
 • je kan op elk document/kennisgeving  deze clausule onderaan toevoegen: elke partij die dit document ontvangt gaat uitdrukkelijk akkoord met het rechtsbeding dat elk geschil beslecht zal worden via HVG www.levende-gemeenschap.eu

Voordelen van onze tussenkomst:

 • conform de natuur wet:  gemakkelijk, voor iedereen begrijpbaar en rechtvaardig
 • goedkoper, geen advocaat nodig en zeer korte procedure
 • geen legale kennis nodig want het is gebaseerd op gerechtigheid: do not harm; Ipv op de vaardigheid om legaal te liegen
 • eenvoudige procedure en procedurefouten zijn onmogelijk

Onze rechters: zijn  mannen of vrouwen die een getuigschrift hebben en geslaagd zijn voor onze opleiding, waarbij ze bewezen hebben de wet te begrijpen en te belichamen; zij kunnen wel experts aanstellen indien de materie dat vereist; 

Kosten rechtsgang

Omdat iedere procedure maatwerk is, is het niet mogelijk om op voorhand een gedetailleerde opgave van de kosten te doen. De totale kosten van een rechtsgang zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Kosten van de rechter:
  • Honorarium:  uurtarief volgens vastgestelde tabel met de rechter voor de bevestiging van zijn/haar aanstelling afgesproken; 
  • Kosten van de  rechters(s), waaronder de kosten van een zittingsruimte,  reiskosten, alsmede de kosten van een secretaris, een deskundige en/of een tolk;
  • Andere kosten die nodig kunnen zijn;
  • je betaalt een voorschot bij aanvang van de zaak;
  • heb je financiële problemen dan kan je dat aangeven dan bekijken we wat mogelijk is;
 • Administratie en IT kosten en beheren/bewaren van het vonnis;

Tabel uurtarieven rechters vanaf 1  februari 2022

Uurtarieven rechters/secretarissen (in €)  

 Indien verplaatsingen nodig zal die apart besproken worden. Uurtarief rechter Uurtarief secretaris
min  Max
Categorie A algemeen geschil /ruzie 65  125 45
Categorie B  scheiding/kinderen 65  125 45
Categori C  Financieel belang
0 0 – 25 000 70 120 55
1 25 001 –  50.000 95 145 65
2  50.001 – 100.000 110 165 75
3 100.001 – 200.000 125 175 75
4 200.001 – 500.000 150 200 75
5 500.001 – 1.000.000 350 395 75
6 1.000.001 – 2.000.000 395 450 95
7 2.000.001 – 5.000.000 450 550 175
8 5.000.001 – 10.000.000 550 650 250
9 10.000.001 – 20.000.000 650 800 300
10 20.000.001 – 30.000.000 800 950 300
11 30.000.001 – 40.000.000 950 1100 300
12 40.000.001 – 50.000.000 1100 1300 300
13 50.000.001 – 75.000.000 1300 1500 300
14 75.000.001 – 100.000.000 1500 2000 300
15 100.000.001 – oneindig 2000 —- 300