Hallo fijn dat je ons gevonden hebt; ps je zal zeker schrijffouten ontdekken op deze site, hier lees je waarom dit voor mij ok is;

Je bent waarschijnlijk op zoek naar de juiste kennis, waardoor jij:

 • vrij kan zijn om jezelf tot expressie te brengen;
 • je privacy en eigendom kan bewaken en veilig stellen;
 • zelf kan bepalen wat je wel en niet wil in je leven;
 • in harmonie en vrijheid kunnen samenleven
 • eigen baas zijn in je leven en lichaam;
 • je eigen recht waarborgen en gerechtigheid realiseren;

Kritische analyse en logisch willen denken helpt

Legale kolder  wikipedia: Voor de consumenten van het recht is het belangrijk te weten dat het recht breder is dan alleen de wet. Dienaren der wet (dienders) kijken alleen of de wet wordt gevolgd ……..;. Hmm, lieve mensen stel jezelf de vraag hoe een recht breder kan zijn dan haar wet, gezien het feit recht volgt uit de wet. De wet bepaald altijd het kader (speelveld) en de structuur. 

Kan je een huis bouwen breder dan zijn fundament? Denk jij nu: natuurlijk kan dat, dan nodig ik je graag uit om dat eens voor te leggen aan en architect of bouwkundig technicus, die zal je met plezier uitleggen hoe rampzalig dit zou zijn.

Als je wat onderzoek doet naar wet en recht, merk je hoe de regelgeving begin de jaren 1900 een afbuiging maakt van ” poging tot gerechtigheid en vrede” naar financiële focus en aanslag. Slimme bankers zagen hoe koningen verzwakt waren in hun standing en ware taak vanwege hun machtswellust en hebzucht en hoe zij daar gebruik van konden maken. Door koningen te stimuleren in oorlogsvoering en hun er geld voor te lenen zowel voor het kapotschieten als de wederopbouw, zorgden zij ervoor dat de schatkist uitgeput werd en de koningen bij hun in schuld stonden. Zo worden de bankers en multinationals (wordt de cabal genoemd) de macht achter de schermen, waar niemand van het volk een stem in heeft. Koning, presidenten en ministers zijn decoratie materiaal, marionetten en zorgen voor afleiding. 

 • Als je de legale artikels analyseert merk je dat er NUL toetsing is aan de wet = de geest is uit de fles.
 • dwang, belasting en aanslag (oorlogsdaden) worden als wet neergezet
 • in de staatsbalans wordt de staatsschuld “weggestreept” via de waarde van de mensen van het volk (belasting)
 • er worden allerhande zaken bedacht en zeer complex gemaakt, om zoveel mogelijk boetes = geld naar de staatkas te krijgen
 • als iemand vb de privacy regelgeving schendt dan krijgt niet jij die schade leidt een vergoeding, nee de vergoeding gaat naar de staatkas, jij wordt gewoon als opstap/middel (rechtsgrond) daarvoor gebruikt
 • het leuke aan fictie is, is dat je mag afwijken van de realiteit of natuurlijke concept. Binnen de legale wereld krijgt fictie rechtspersoonlijkheid = het recht dat in de realiteit enkel kan toebehoren aan het geestelijk wezen, is nu verlegd naar de wereld der fictie. Communiceer je als geestelijk wezen met je medemensen binnen overheidsinstanties krijg je van hun als antwoord: wij mogen van onze overste niet communiceren met levende mensen of luisteren naar jullie
 • omdat er op zich zeer weinig misdaad is (max 5%) want elke mens heeft in essentie een goed hart, bedenkt men het principe van overtreding via allerhande complexe onnatuurlijke hersenkronkels, waarmee men naar hartenlust boetes kan verzinnen = een zeer lucratieve wijze om geld naar de staatskas te versluizen. Een misdaad volgt enkel uit de wet =  als er effectief een mens een andere mens schade berokkend.  Een overtreding is een administratief concept, het gevolg van legale code;  
 • op alles wordt een prijs geplakt ipv te kijken naar het herstellen van de vrede en harmonie, bankers zijn niks met vrede en harmonie want enkel creaties van oorlog, pijn, lijden en gebrek brengen geld in het laadje; vb schep een onzichtbare vijand en de kassa rinkelt als nooit tevoren
 • het lichaam van het geestelijk wezen wordt  “in bewaring” genomen (gevangenis) in ruil omdat je geen belasting/boete wil betalen. Dan rijst de vraag hoe ze recht kunnen laten gelden op jouw lichaam en geld kunnen maken van jouw “in bewaring zijn”. Hier zou het verhaal van de geboortetrust een antwoord op kunnen zijn maar ik heb dat nog niet kunnen bewijzen.
 • was man’s woord en eer: een gentlemen’s agreement vroeger het hoogste goed, op vandaag heeft het nog NUL bindende kracht en waarde, omdat de basis de eer is en niet het recht dat volgt uit een legale code. In de legale wereld is een morele verbintenis ondergeschikt aan een juridische verbintenis, hieruit volgt dat elke juridische verbintenis per essentie amoreel is. Wat logisch is omdat het fictie is die niet meer aan de geest/moraal & de wet toetst

Uit bovenstaande analyse zie je hoe men de verantwoordelijkheid voor de staatsschuld (= oorlogsschuld) volledig ten laste legt van de bevolking. Het vermoeden is dat koningen, de vermetelheid hadden te geloven dat de lichamen van het volk hun toebehoorden en dat zij het recht hadden deze in onderpand voor de staatsschuld te geven. Op de één of de andere manier maken ze geld van je lichaam. Daarom gaan ze akkoord met het in ruil je lichaam “in bewaring” nemen als je weigert een via vonnis opgelegde boete/belasting te betalen. Dat men je buiten de samenleving houdt als je een gevaar bent (moordenaar, verkrachter, terrorist, pyromaan, afperser) snap ik, maar je bent geen gevaar voor je medemens, als je een legaal artikel overtreedt. In dat geval ben je hoogstens een gevaar voor de schatkist omdat je die niet meer wil helpen vullen. De schatkist is een fictie en dat verklaart dat haar ruggengraat onnatuurlijk is = dwang, beslag, boete en aanslag. Uiteraard allemaal verpakt in een slikbare verpakking: het is voor je goed, het is voor je veiligheid, je doet het voor de ander, het is voor de maatschappij, …. ps verwar maatschappij niet met samenleving want een maatschappij is een financiële beheersvorm (de maatschap) waarin alle personen “samenwerken” voor het “heil” van de bodemloze vaten: de bankers/multinationals. Hoeveel belasting (nu ong 85%) we ook afdragen, de staatsschuld groeit aan. Snappen wie kan maar, niet getreurd, want we hebben tenmiste die troost & houvast: het is allemaal perfect legaal 😳  🙄 

Laten we eens kijken naar wat het fundament is van de legale wereld, maar voor we verdergaan is het goed om eerst voor jezelf uit te maken wie je wil zijn: wil je iemand zijn die zelfredzaam is en verantwoordelijkheid neemt of wil je iemand zijn die zich verschuild en elke aansprakelijkheid afwijst.

Wat is het kader/de structuur van de  wet: de natuurwet, de moeder van alle regels 

Zelfs het kleinste kind kan deze vraag beantwoorden om de simpele reden dat de natuurwet verankerd is in de geest en ingebed ligt in ons DNA en het collectief bewustzijn. Daarom kan niemand enig excuus aanvoeren, onbekend te zijn met de wet of die wet niet te begrijpen. De schepper heeft 1 wet ingesteld, die de verhoudingen en uitwisseling regelt tussen de mens (geestelijke wezen) onderling en de mens tov de natuur en de dieren. En dat is wat wij de natuurwet noemen omdat die letterlijk onze natuur: onze geestelijke essentie regelt.

Elke mens kent en begrijpt die wet intuïtief want we weten allemaal dat we geacht worden goed te zijn en goed te doen. We weten dat we geen kwaad mogen berokkenen, noch aan ons innerlijk wezen, noch aan enig wezen buiten onszelf. We weten dat we verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor alles wat we doen. We weten dat iemand dwingen, manipuleren of afpersen onnatuurlijk is en niet mag. We weten dat we geen aanslag mogen plegen noch iemand anders belasten. En toch, “wonder boven wonder ” is aanslag, dwang, belasting, oorlog voeren als het ware een tweede “natuur” geworden, de “nieuwe” ruggengraat van onze samenleving en hoera, het wordt zelfs als wet ingekleurd. Dat is als een blinde die zegt dat ie kan zien.

Doel van de wet

De wet zorgt er in de eerste plaats voor dat elke mens, verantwoordelijk en aansprakelijk is. De wet is heel eenvoudig en duidelijk, schenkt ons  orde, rust, zekerheid, vrede en harmonie. Herkennen jullie dit in de legale wereld? Schenkt de legale code jullie rust, vrede, zekerheid, duidelijkheid en nodigen ze uit tot harmonie of zorgen de legale artikels/civile code voor onnatuurlijk gedrag, gestoorde geesten, angst, verdrukking, chaos, persoonlijke willekeur, stress, onzekerheid, verdeeldheid, opstand, onrust, onvrede, dwang, terreur/aanslag en belasting? 

Dan rijst de vraag of de juristen niks afweten van de wet? Jawel hoor, de wet noemen zij het negatief recht en hun legale regels noemen ze het positief recht. En omdat het negatief is, is het voor hun nutteloos. Maar laat je niet misleiden door de woorden negatief en positief. Negatief betekent: het is nog niet ingekleurd/ gedefinieerd want het is de verantwoordelijkheid van elke mens om op eigen en unieke wijze de wet te belichamen. Positief betekent: het is voorgekauwd (ingekleurd) of in juridisch jargon: het is reeds gevat. Vatten = definiëren = vastleggen en bepalen zij voor jou wat juist en goed is en waarop jij aanspraak mag en kan maken. Het feit dat elke mens een vrije wil en denkvermogen gekregen heeft, negeren de “machthebbers” voor het gemak. 

Het is bijna niet te begrijpen dat de mens die van nature goed en puur is en drager van de wet, zonder problemen tegen zijn/haar eigen natuur kan ingaan met als enig excuus: ja maar, de burgerlijk/civile codes “zeggen” .……….. Langs de andere kant, als we het nu puur psychologisch bekijken: als je leeft in zelfafwijzing, leef je in een persoonlijke fictie (eigen code/data) = een fake wereld waarin jij van alles veronderstelt en aanneemt. Ja dan begrijp ik wel dat je kan gedijen in een legale fictie waar je ontslagen wordt van aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Want de persoonlijke leefwereld ontstaat op grond van vluchtgedrag, vanuit het geen verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen voor een ervaring/gevoel. En zo zie je dat de legale wereld en haar juridische ficties, een perfect vangnet is voor de personen die zich willen verschuilen.

Wist je dat er binnen de legale wereld geen mensen of geestelijke wezens bestaan? Binnen de legale wereld kennen ze enkel administratieve concepten: rechtspersoon, burger, en tientallen andere titels en posities. En al die constructies, hebben maar 1 ding gemeen: beperkte aansprakelijkheid, zodat jij je kop in het zand kan blijven steken. Dat noemen ze struisvogelpolitiek of het vestzakbroekzak principe waarin politiekers uitblinken. Denk jij nu, euh je bent toch altijd aansprakelijk? Nee hoor, kijk maar eens mee:

 1. persoon die werkt als bediende moet je niet aanspreken over de wet of ter verantwoording roepen, hij/zij voert enkel een opdracht uit conform de bedrijfsprotocollen, zonder zich een fluit aan te trekken van de geest en de wet ⇒ alle aansprakelijkheid gaat naar het bedrijf. Het bedrijf is een fictie, valt niet onder de wet dus de mens, het geestelijk wezen staat in de kou en kan zonder enig probleem onrecht aangedaan worden. 
 2. personen die werken binnen het OM of als rechters, … genieten legale immuniteit = NUL aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid en kunnen zich ongestoord overgeven aan persoonlijke willekeur want ze opereren buiten de wet,  binnen de code en procedures van het overheidsbedrijf en de banken = een financiële code, ontdaan van elke vorm van geestelijk waarde. Aub geestelijk waarde niet verwarren met religie want de geest heeft niks met religie te maken. De geest vind elke mens in zichzelf, elke mens is een stukje van de geest, daarom zijn we in essentie één en hetzelfde wezen. Denk jij nu: dat klopt niet rechters zijn aansprakelijk. Wel probeer het maar eens, je zal van een koude kermis thuiskomen en een dikke schadevergoeding mogen betalen. Vergeet niet dat fictie = het zetten van de pet naar de wind en rechters maken daar zeer handig gebruik van. Dat neemt niet weg dat je zeker rechters treft die echt dienstbaar willen zijn en die wenden legale artikels zo, dat die ten gunste komen aan de mens die echt beroep op hun doet. Maar voor wie kwaad wil doen, overheersen en beheersen kan dat ongestoord en ongestraft doen dankzij de legale artikels en procedures.
 3. soldaten worden verplicht,  te moorden op grond van hun positie en opdracht en worden verboden kritische vragen te stellen of te toetsen aan de wet
 4. idem voor dokters: geef de spuit of zenuwgas (chemo) …..het maakt niet uit of je schade berokkend en er is een verbod op kritische vragen stellen of toetsen aan de wet

Als jij dat legaal toneelstuk beu bent, en je wil in de realiteit stappen, dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Hoe bepalen “dieners” de wet?

Dieners (hoewel deze term op vandaag de lading niet meer dekt) beweren dat zij bepalen wat wet is. Je kan je de vraag stellen waarom iemand die gelijk als ons geboren is, meer inspraak heeft in de wet, temeer daar de wet onomstotelijk vastligt. Als je een beetje grasduint in de legale artikels merk je al gauw dat er NUL rechtszekerheid of rechtlijnigheid in te vinden is. vb in het vakje criminaliteit is elke vorm van dwang, aanslag, leugen/fictie, belasting, diefstal, manipulatie, … verboden; Maar hop je naar het vakje: bestuursrecht ooh dan is het plots helemaal anders,  daar is dwang, aanslag, fictie, belasting, afpersing het neusje van de zalm. Hop je naar het vakjes belastingsrecht dan is alles daar pure fictie want belasting is onnatuurlijk;  Wet kan enkel of zijn (goed of kwaad), nooit en. De legale fictie past daar een mouw aan door het gewoon op te delen in stukjes en zo hebben zij geen last meer van tegenspraak en tegenstellingen. 

Wat is het probleem?

De waardebepaling: of je laat de geest in de fles of je laat de geest uit de fles. Als jij bewust openstelt voor de geest (divine, opperwezen, almacht, scheppend beginsel, ….) en de wil van de geest als leidraad neemt, zal je automatisch toetsen aan de wet,  je heel goed bewust zijn van je verantwoordelijkheid & verantwoordelijkheid tov de geest/onze schepper en je medeschepselen en begrijp je dat alles wat jij doet het hoogst goed moet dienen = een meerwaarde zijn voor jezelf EN omgeving = zo doe je recht aan de geest. Echter als jij een job of geld belangrijker vind, weiger jij je te richten naar de geest, zorg jij voor verdeeldheid, laaghartigheid en eigen gewin = cirkeldenken. Val je dan zo buiten de wet? Nee hoor, de wet is altijd actief,  elke seconde dat de geest in jou ademt en aanwezig is en elke gedacht en handeling van jou komt op de balans van je ziel te staan. Deze balans noemt men: karma.

Vertrouwen in de fundamenten van de rechtsstaat

Alain Bloch: magistraat-lid en gewezen voorzitter de Hoge Raad voor de Justitie (belgie),  In een democratische rechtsstaat is beredeneerde kritiek op de werking van Justitie die gebaseerd is op een correcte analyse en toelaat dat conclusies voldoende gewikt en gewogen worden, essentieel en nodig. In een democratie houden de fundamenten van de rechtsstaat immers pas stand wanneer een grote meerderheid van de bevolking deze fundamenten deelt, wanneer het belang van de rechtsstaat wordt verdedigd door burgers, journalisten én politici en wanneer mensen voldoende vertrouwen kunnen hebben in het functioneren van de rechtsstaat.

Tja, allemaal mooie woorden weer, en evenveel waard als een lege doos met een mooie verpakking. Zolang je het blijft geloven komt het natuurlijk allemaal goed, dat beloven ze je toch. Wat grappig zou kunnen zijn, ware het niet dat het schrijnend is, is het feit dat men binnen de legale wereld spreekt over de lege ferenda: het ideaal recht of het recht zoals het moet zijn. En volgens hun is hun lege lata: het vigerend recht of de huidige regelgeving, het perfecte antwoord en invulling of mss moet ik zeggen vervulling van dat ideaal recht. Dat maken ze ons toch wijs.

Het is hoog tijd om de geest terug in de fles te brengen en de wet weer naar de mensen. Dat is wat wij met onze gemeenschap willen: de wet weer dichter bij de mens brengen, de kloof dichten tussen het volk en de dieners: regelgevende en uitvoerende organen. En dat kan enkel als we mogen toetsen aan de wet, vragen stellen, aanspraak (gesprek) en antwoorden krijgen. 

Je kan kerk en staat scheiden maar je kan nooit de mens en zijn geloof scheiden en daar duwt het schoentje. Zelfs politiemensen, rechters, … handelen vanuit wat zij geloven dat juist is. Als iemand je wijsmaakt dat-is-de-wet en je toetst niet af aan de basis: de natuurwet, dan berokken je gegarandeerd kwaad. Wist je dat juristen leren dat het natuurrecht (negatief recht) maar een filosofie is. Ik legde dat voor aan een advocate en haar reactie was kort en bondig: meewarig klopte ze me op de schouder en zei: “als jij wil leven volgens het natuurrecht, het ideaal recht, moet je een eiland kopen en daar gaan leven.” Geschokkeerd ben ik niet meer na 55 jaar op deze aarde te vertoeven, maar verbijsterd was ik wel. Hoe kan je als weldenkend mens, na 5 jaar studie van wet en recht, de basis negeren. Dus volgens juristen heb je geen fundament nodig maar hangt een huis gewoon in de lucht. 

legale fictie

Een fictie is iets  heel vreemds en een typisch juridisch verschijnsel. Er ontstaat in wezen een soort parallel universum. Een fictie betekent immers dat je iets fingeert. Je legt bijvoorbeeld in een belastingwet vast dat een bepaalde situatie geacht wordt te bestaan, terwijl die feitelijk in het geheel niet aanwezig is. Voor de niet-jurist is dit moeilijk te begrijpen en dat maakt dat ficties dan ook een typisch juridisch verschijnsel zijn, die bovendien inherent zijn aan wetgevingstechniek. Kromspraak kan enkel vermeden worden als men wetgevingstechniek toetst aan de geest van de wet.

Natural law binnen civilrechterlijke contreien

Wat wij hier aanleren is het begrijpen en belichamen van natural law, het is een levensvisie, hoe je zelfredzaam in het leven staat, hoe je jezelf ontdoet van je persoon, …….. hoe je zonder advocaat (raadsman/raadsvrouw) je recht als man/vrouw opneemt, het verschil tussen het positief en negatief recht; Elke zaak die we al begeleidt hebben is UNIEK. In onze opleiding krijg je een rode draad en documenten waarmee je aan de slag kan, maar nooit enige garantie, want de manier waarop jij in het leven staat en met de informatie omgaat zal het resultaat van je zaak bepalen. In het leven draait alles, maar dan ook alles om het pad van je ziel, en er is altijd een hogere macht werkzaam, geen mens die daarboven kan staan. Daarom kan een uitkomst nooit voorspeld worden. Nederigheid, acceptatie, moed en wilskracht is nodig als je het pad der vervolmaking wil wandelen.

De kip of het ei

Het ei komt uit de kip dus de kip komt voor het ei, net zoals onze houding en onze manier van in het leven staan voor onze keuzes en haar gevolg komen. Daarmee bedoel ik, dat zolang de mens leeft vanuit zelfafwijzing = de geest uit de fles, zal die mens enkel bekwaam zijn in verdeeldheid en liefdeloosheid en zorgen voor verdeeldheid, pijn, lijden, onrust en onvrede. Daarom hameren we erop dat om aansprakelijk te zijn, om te verbinden, te communiceren met onze medemens, dat we vriendelijk en begripvol zijn naar die medemensen die uitvoering geven aan de legale artikels omdat ze nog niet beter weten en dat nog doen in het geloof dat je juist en goed optreden. 

Hoe meer mensen de geest weer in de fles laten, de geest willen belichamen, hoe meer de wet in eer herstelt wordt en vrede, harmonie en verbondenheid spontaan het gevolg zal zijn. Het geestelijk wezen is autonoom = zichzelf organiserend

Het pad naar boven is smal

Het pad dat wij aanbieden is zeker niet voor iedereen want het houdt in dat jij bereid moet zijn om de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid te nemen, rechtlijnigheid (geen leugentjes voor bestwil of verschoning), zelfdiscipline, nederigheid, en elke vorm van gelijk willen halen – kleinzieligheid en kinderachtig gedrag willen opgeven.

Elke man/vrouw: lid van het volk, is mee verantwoordelijk voor het vormgeven van de samenleving; Het is de verantwoordelijkheid van elk van ons om correct en eervol te handelen; De staat of structuur is een gevolg van hoe wij als samenleving in het leven staan; Zolang het eigen gewin in de fles is, ipv de geest, zal de structuur roofzuchtig zijn ipv dienend en waarderend.

Het moreel kompas bij iemand die conform de wet leeft is veel strenger en hoger dan bij iemand die conform legale regels leeft. Wees je hier bewust van, als je leeft conform de wet dan is er nooit een excuses waarom je een ander kwaad of schade berokkend of waarom iets niet lukt. 

module 1: hier vind je alle basis informatie;
module 2: hier vind je het onderdeel van de basis module over de rechtbank :hoe jij je recht kan via de rechter afdwingen, tot in detail uitgewerkt incl documenten en procedures:
module 3: hier vind je het onderdeel van de basis module: wat dicteert de wet in je leven en hoe je kennisgevingen opmaakt, tot in detail uitgewerkt incl voorbeelden van kennisgevingen;

Niks uit deze kennisgeving hierboven mag uit zijn context gehaald worden of geïsoleerd. Deze kennisgeving kan enkel op zijn geheel gelezen en geïnterpreteerd worden en is bedoelt om bewustzijn en kritische analyse te stimuleren. ELke mens, die een andere visie heeft of hierover wil communiceren is hartelijk welkom in onze telegramgroep . Elke persoon die van vanuit zijn/haar juridische positie bovenstaande in twijfel trekt of hierover met ons wil in communicatie gaan, kan mailen naar admin@levende-gemeenschap.eu. We staan je met alle plezier te woord en we willen me alle plezier het bewijs leveren via testcases.  

Het geestelijk wezen: isabelle lambrecht & co

oprichter van deze natuurlijke beweging
healer, coach en lawteacher