Recht om te zwijgen en om niet mee te werken aan de eigen veroordeling

Beoordeling door het Hof In zaak C‑481/19, In het licht van de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens inzake het recht op een eerlijk proces5 benadrukt het Hof dat het zwijgrecht, dat de kern van het begrip „eerlijk proces” vormt, zich er onder andere tegen verzet dat aan een natuurlijke [...]