Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Negende Circuit heeft een seismische beslissing genomen die het volksgezondheidsbeleid in het hele land zou kunnen hervormen.

In een controversiële zaak waarbij het Health Freedom Defense Fund en andere eisers betrokken waren tegen het Los Angeles Unified School District (LAUSD), heeft de rechtbank verklaard dat mRNA COVID-19-injecties volgens traditionele medische definities niet in aanmerking komen als vaccins.

De zaak draaide om het COVID-19-vaccinatiebeleid van LAUSD, dat vereiste dat alle werknemers binnen een bepaalde termijn volledig tegen COVID-19 moesten zijn gevaccineerd.

De eisers voerden aan dat het vaccinmandaat van het district inbreuk maakte op hun fundamentele recht om medische behandeling te weigeren, aangezien de mRNA-injecties de overdracht van COVID-19 niet voorkomen, maar alleen de symptomen voor de ontvanger verzachten.

Het oordeel van de rechtbank, opgesteld door rechter R. Nelson en ondersteund door rechter Collins, stelt dat de mRNA-injecties, die als vaccins op de markt worden gebracht, de overdracht van COVID-19 niet effectief voorkomen, maar alleen de symptomen verminderen bij degenen die het virus oplopen. Dit cruciale onderscheid ondermijnt het fundamentele uitgangspunt van de vaccinmandaten die door verschillende overheids- en onderwijsinstellingen worden opgelegd.

Rechter Nelson wees erop dat het mandaat in strijd was met de eeuwenoude uitspraak van het Hooggerechtshof in Jacobson v. Massachusetts, een zaak die het recht van de staat bevestigde om pokkenvaccinaties af te dwingen vanwege hun bewezen effectiviteit bij het voorkomen van de verspreiding van ziekten. Daarentegen bieden de mRNA-COVID-19-injecties niet zulke voordelen voor de volksgezondheid, waardoor ze niet voldoen aan de criteria van Jacobson .

De uitspraak wijst erop dat traditionele vaccins zijn ontworpen om immuniteit te bieden en overdracht te voorkomen, wat niet overtuigend is bewezen in het geval van mRNA COVID-19-injecties.

De Gateway Pundit meldde eerder dat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de definitie van ‘vaccin’ hadden gewijzigd om ook de mRNA-injecties op te nemen.

Kijk dus eens naar wat de CDC deed. Dit is de definitie die de CDC op 26 augustus 2021 gebruikte:

Vaccin – “een product dat het immuunsysteem van een persoon stimuleert om immuniteit tegen een specifieke ziekte te produceren.”
Vaccinatie – “de handeling waarbij een vaccin in het lichaam wordt geïntroduceerd om immuniteit tegen een specifieke ziekte te produceren.”

In plaats van toe te geven dat het COVID-19-vaccin niet werkt zoals geadverteerd, haalde de CDC een pagina uit Orwells boek uit 1984 en koos voor een nieuwe draaitaal.

Hier is de nieuwe definitie:

Vaccin – “een preparaat dat wordt gebruikt om de immuunrespons van het lichaam tegen ziekten te stimuleren.”

Er kan aan worden herinnerd dat Janine Small, voorzitter van Pfizer International Developed Markets, tijdens een EU-hoorzitting toegaf dat het vaccin nooit was getest op zijn vermogen om overdracht te voorkomen, in tegenstelling tot wat eerder werd geadverteerd.

Rechter Collins benadrukte in een unanieme mening dat verplichte medische behandelingen voor individuele gezondheidsvoordelen inbreuk maken op het fundamentele recht om dergelijke behandelingen te weigeren. Dit perspectief komt overeen met de constitutionele principes die de persoonlijke vrijheid beschermen tegen ongegronde inmenging van de overheid.

de uitspraak hier: UNITED STATES COURT OF APPEALSFOR THE NINTH CIRCUIT No.22-55908 D.C. No. 2:21-cv-08688-DSF-PVC

bron