Nee liefde is het erkennen van je essentie, van het geestelijke wezen dat IN jouw lichaam werkzaam zich, zich tot expressie brengt. Als je dat wezen erkent en haar zijn ware plek toekent = op de eerste plaats zet ipv je focus op het lichamelijk veld, dan ervaar je dat het gezag de geest toebehoort en enkel IN jou kan bestaan en bestaat. Dan heb je geen behoefte meer om je oor te luisteren leggen bij de buitenwereld, te luisteren naar de buitenwereld of speelbal te zijn van een vorm van bestuur of gezag buiten jouw lichaam, want dan leef je in ware gemeenschap (liefde) met jouw wezen, dat tegelijkertijd dat wezen is dat in elke mogelijke andere vorm/lichaam werkzaam en aanwezig is.

In de ware gemeenschap is er éénheid en broederschap dus waar éénheid en broederschap bestaat, kan er nooit oordeel bestaan. je luistert dan niet met je oor maar met heel je wezen/lichaam en zijn. Als je jezelf begrijpt en je essentie erkent, zal je ook de essentie van de ander, dat ook de geest is kunnen herkennen en dan zie en begrijp je dat er niks buiten de geest is, dat alles IN de geest is en uit de geest bestaat =  alles is de geest daarom kan daar enkel EENHEID heersen/huizen en EENHEID = LIEFDE ; Daarom zegt men: wat je je broeder/de “ander”  aandoet, doe je jezelf aan.

Maar je moet het eerst ervaren/beleefd hebben voordat je dat ongelooflijk prachtig wezen dat IN elk van ons aanwezig is kan begrijpen. Het is idd van een onbeschrijflijke schoonheid en liefde omdat het zo volmaakt is, geen enkel los eindje, geen enkele vorm van verdeeldheid of versplintering == alles puur en volmaakt in die éénheid.

Die weet, die ziet dat er maar één is, dat er buiten die ENE niks is, noch kan bestaan. Welkom in het ENE dat eeuwig is, oneindig, dat bestaat en kan zijn.

Ik heb dat recentelijk mogen ervaren en het is idd grandioos. Ik hoop echt dat jullie het allemaal zelf snel mogen ervaren, het is magisch en van daaruit zal zich spontaan en moeiteloos een totaal andere samenleving ontwikkelen.

Ik nodig iedereen uit om gelijk aan mij te willen zijn, om mijn broeder te willen zijn en om voor altijd te vertoeven in de geest van broederschap, in de ware gemeenschap van zijn ivp in de wereld van verdeelheid.

Warme groet vanuit de hogere sferen/de hemel, die je perfect op aarde kan realiseren/bereiken.

isabelle