Hallo man/vrouw, die zelfbewust kiest voor zelfbeschikking;

De disbalans situeert zich in het thema GEZAG en BEZIT omdat we de juiste kennis niet ter beschikking hebben, kan men misbruik maken van ons; Wie ben jij, wat ben jij en wiens bezit ben jij;  Onder het mom van gebakken lucht = een ONBESTAAND virus worden mensen wakker geschudt inzake hun recht en wat rechtvaardig is; Mensenrechten blijken een klucht te zijn en ondanks het feit dat   meer dan 141 landen hebben bevestigd,  geen bewijs van het sars virus te kunnen voorleggen, wordt de mensheid al haar rechten ontnomen; Wat is er aan de hand?

ps je zal zeker schrijffouten ontdekken op deze site, hier lees je waarom dit voor mij ok is

In het kort komt het hierop neer: 

De laatste 150 jaar heeft een groep wezens op aarde het juridische systeem verkracht en heeft men de wettelijk piste van rechtvaardigheid vervangen door de leugen (fictie) van de legale wereld; de klemtoon kwam op bezit / kapitaal te liggen ipv het recht op zelfbeschikking van de man/vrouw; 

de mens wordt bewust in onwetendheid gehouden en een loer gedraaid omdat er wordt gewerkt op grond van rechtsvermoedens ipv op grond van rechtvaardigheid: door de mensen bewust te laten denken dat ze een persoon zijn (een kapitaalsvorm/geboortetrust en legale fictie) werd de man/vrouw uit de private sfeer gehaald en publiek goed gemaakt; de man/vrouw wordt als kapitaal (dood lichaam = een verhandelbare waarborg) behandelt zolang ze haar recht niet opeist;

echter als je je mensen rechten opeist kom je ook nergens want dat is een legaal matrix concept en iets totaal anders dan je recht als man/vrouw, creatie van god; de juiste kennis geeft je de macht om te stuiten en te corrigeren; 

Op het moment dat je ouders aangifte doen van je LEVENDE geboorte, registreert de overheid je naam en koppelt er een geboortetrust aan; deze geboorteakte is een verhandelbaar financieel instrument en dit bezit regelen ze via allerhande legale maatregrelen (lex) die ze wet noemen; maar wat de man/ vrouw niet weet is dat een lex (maatregel) ondergeschik is aan jus (rechtvaardigheid) en pas een wet wordt als jij man/ vrouw ermee instemt; identificeer jij jezelf als persoon dan kunnen ze de zot met je houden via hun legale spelregeltjes, totdat jij rechtstaat , die stuit en je kenbaar maakt als man/vrouw, creatie van god en jij je wet stelt op grond van rechtvaardigheid en hun legale fictie (leugens) afwijst; met de juiste kennis van wat wettelijk is en wat legaal is kan jij je recht op zelfbeschikking in ere herstellen; de basis informatie die je nodig hebt vind je in onze module 1

  • ja je kan je recht hard maken ook in de rechtbank
  • ja je hebt het recht op taxvrij bezit
  • ja je hebt recht op onbelaste compensatie voor je energie en werken
  • ja het systeem  is er ten diensten van jou maar je moet het wel opeisen

Dus wat weten we 100% zeker? 

  • je bent levend geboren, als creatie van god en daarmee geniet je recht
  • 1 of 2d later ben je aangegeven aan de gemeente, kregen je ouders in ruil een bewijs van registratie= je geboorteakte en is dit het ontstaan van je identiteit (je rechtspersoon) en geniet je in persoon gunsten en privileges = persoonlijke rechten genoemd
  • Een recht is overvreemdbaar en onaantastbaar ….. een gunst/privilege eindigt als je niet meer naar de pijpen danst  van de overheid
  • op grond van je geboorteakte worden trusten gecreërd via dewelke zij waarde (energie) aan jou kunnen onttrekken

Jouw geboorteakte uitgeven door de overheid en is eigendom van de staat en  is de registratie van je naam waarop een rechtspersoon opgezet wordt; met de oorspronkelijk bedoeling om bezit veilig te stellen (cestui que vie 1966);  Deze persoon, is een werkslaaf (trustee) in bezit van de overheid en schuldenaar/lastdrager in de overheidsschulden (weet dat de overheid een bedrijf is), daarom betaal je in persoon vrijwillig belastingen; In ruil krijg jij persoonlijke gunsten (die ze rechten noemen)  en mag jij als schuldenaar deelnemen aan de financiële maatschappij en contracten afsluiten en geniet je wat povere gunsten zolang je je blauw blijft betalen ervoor en je ziel en geweten opofferen.

Bovendien wordt op de naam van je persoon meerdere trusten opgezet tijdens je leven,  via de welke de staat waarde uit je trust kan roven (zie de verschillende schrijfwijzen in je naam met kapitalen);  Maar alles gebeurt op grond van jou vrijwillig akkoord gaan;

De staat wil dat jij denkt dat jij man/vrouw en je persoon één en dezelfde zijn MAAR  DAT  IS  JUIST   DE   LEUGEN, Zeg nooit dat jij je naam bent, zeg altijd dat jij een man/vrouw bent met roepnaam……………..

De staat is de trustee, ten dienste van jij mens beneficiary, maar je moet dit opeisen, anders behandelt de overheid  jou als trustee en slaaf die ten dienste van haar staat;

Zolang jij man/vrouw, je blijft identificeren met je identiteit, en je GEDRAGEN als een persoon, rooft de overheid de vruchten van jouw energie en levenslust; de standing corrigeren op papier doen we via een LIVE LIFE CLAIM klik hier

De man/ vrouw is geen persoon, net zoals de trompetist niet zijn trompet is; de man/ vrouw is de gebruiker van de persoon en geniet de voordelen die de persoon te bieden heeft

In de juridische/wettelijke wereld  goochelt men maar al te graag met termen en als ze je niet begrijpt dan “hang” je;  Via deze site help ik je om je weer als man/ vrouw te profileren; hoe je je de belichaming kan worden van een man/ vrouw ipv een legale leugen ; Zo breek jij hun macht over jou en ontworstel jij je aan de greep (slavernij) van de staat. 

Elke golf begint met een kleine beweging. Ben jij die beweging?

Om deze beweging vorm te geven heb ik deze gemeenschap opgericht die de orde handhaaft via de goddelijk orde; Lees hier waarom een orde belangrijk is; De spelregels van het systeem  begrijpen is de eerst stap; Gerichte actie ondernemen is de 2de stap;

Alle informatie op deze site is de informatie die ik op mijn eigen zoektoch tegengekomen ben en die ik waardevol vind;; Elke mens neemt op deze tocht naar zelfmanifestatie 100% eigen verantwoordelijkheid; Garantie kan ik niet geven want 70% hangt af van hoe standvastig en zelfbewust jij zelf bent en hoe jij je recht kan belichamen; ik help je hierbij met kennis en documenten ;

Voortrekker van de soevereine beweging: de goddelijke orde

de vrouw isabelle lambrecht

healer bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar www.zichtbaar.be