BE procedures en uitspraken

wanneer is een handeling nietig be

Door |2024-05-23T22:13:25+02:00mei 23rd, 2024|BE procedures en uitspraken|

Een overeenkomst kan je nietig laten verklaren op volgende "materiële" gronden: • afwezigheid of gebrek aan wilsovereenstemming; • onbestaand,  onmogelijk of ongeoorloofd voorwerp; • onbestaande, valse of ongeoorloofde oorzaak; • gebrek in de rechts- en handelingsonbekwaamheid. De rechtsbeginselen UVRM kunnen ook nietigheid inroepen Deze opsomming vindt je  in artikel 1108 tot 1133 oud B.W. en [...]

EVRM 8 respect voor privacy

Door |2024-05-21T16:41:36+02:00mei 21st, 2024|BE procedures en uitspraken|

Artikel 8 – Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven Een ieder heeft het recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij wet is voorzien en in een democratische [...]

Niet elke e-mail zal de lege ferenda als (volwaardig) bewijs van de koop volstaan BE

Door |2024-05-17T23:38:22+02:00mei 17th, 2024|BE procedures en uitspraken|

Dario PETOSA Advocaat aan de Balie te Brussel, Lydian, Academisch medewerker, Afdeling Privaatrecht en Notariaat, Vrije Universiteit Brussel; Het hof van beroep te Antwerpen deed in haar arrest van 19 december 2016 heel wat stof opwaaien in de Belgische vastgoedsector door te oordelen dat een koop van een onroerend goed niet tot stand kan komen, [...]

Aanbod en aanvaarding BE: de noodzakelijke wilsovereenstemming

Door |2024-05-17T23:34:16+02:00mei 17th, 2024|BE procedures en uitspraken|

De noodzakelijke wilsovereenstemming wordt traditioneel in termen van aanbod en aanvaarding bekeken. Volgens het Hof van Cassatie is een aanbod een vast en precies voorstel tot contracteren waarin alle voor de totstandkoming van de overeenkomst onontbeerlijke elementen voorhanden zijn, zodat de andere partij enkel nog hoeft te aanvaarden opdat de overeenkomst ontstaat. S. VAN LOOCK, [...]

De elektronische handtekening BE

Door |2024-05-17T22:42:04+02:00mei 17th, 2024|BE procedures en uitspraken|

De elektronische handtekening komt veel vaker voor dan je denkt. De pincode waarmee je geld afhaalt bij je bank, de klik op een goedkeuringsknop in een personeelsbeheersysteem, het ondertekenen van je digitale belastingbrief met je eID en kaartlezer: het zijn principieel allemaal juridisch geldige elektronische handtekeningen. De elektronische handtekening is een complex gegeven: er zijn [...]

rechtsverwerking BE en NL: een recht dat vervalt

Door |2024-05-17T21:03:10+02:00mei 17th, 2024|BE procedures en uitspraken, NL procedures en uitspraken|

De wet bepaalt dat partijen in het rechtsverkeer zich elk  moeten gedragen op redelijke en billijke wijze tov elkaar. Dat kan onder  bepaalde omstandigheden betekent dit dat de ene partij zich niet meer kan beroepen op een recht  dat hem eerder wel toekwam. Dit is wat men rechtsverwerking noemt. Rechtsverwerking kan enkel ingeroepen worden bij [...]

misdaad: knevelarij door ambtenaren

Door |2024-05-21T14:33:52+02:00november 22nd, 2023|BE procedures en uitspraken|

Voorbeeld: De belastingadministratie vordert van u een belasting waarvan ze weet dat die is verjaard, maar de belastingsambtenaren weten dat ze geen verjaringsopschortende handelingen kunnen stellen. Een belastingcontrole draait uit op zwaar overdreven belastingen die niet overeenstemmen met de werkelijkheid. De fiscus vraagt u om te tekenen als een schuldenaar van belasting die, terwijl je [...]

Art. 1382 -1383 BW buitencontractuele aansprakelijkheidsregels

Door |2024-05-21T17:08:07+02:00januari 27th, 2022|BE procedures en uitspraken|

De artikelen 1382-1383 van het Belgische Burgerlijk Wetboek vormen de basis van de buitencontractuele aansprakelijkheidsregels. Diegene die schade berokkent door een fout, dient die schade te vergoeden.  Art. 1382 -1383 BW Art. 1382 BW schrijft voor dat elke daad van de mens, waardoor aan een andere schade wordt veroorzaakt, diegenen door wiens schuld de schade [...]

Titel

Ga naar de bovenkant