Een overeenkomst kan je nietig laten verklaren op volgende “materiële” gronden:

• afwezigheid of gebrek aan wilsovereenstemming;

• onbestaand,  onmogelijk of ongeoorloofd voorwerp;

• onbestaande, valse of ongeoorloofde oorzaak;

• gebrek in de rechts- en handelingsonbekwaamheid.

De rechtsbeginselen UVRM kunnen ook nietigheid inroepen

Deze opsomming vindt je  in artikel 1108 tot 1133 oud B.W. en 5.57 en volgende NBW

Dus als een overeenkomst een ongeoorloofde toestand doet ontstaan of in stand houdt

Maar elk segment kent zijn eigen specifieke invulling van nietigheid vb in het consumentenrechten:  de koopwet, de WER, …

Denk ook aan verzekeringen, de financiële wetgeving, de sociale- en arbeidswetgeving voorziet in tal van materiële nietigheidgronden.

In bepaalde gevallen speelt de hoedanigheid van een partij bij de invloed op de nietigheid daar bepaalde contracten slechts aan bepaalde personen voorbehouden blijven.