Artikel 1261 van het Burgerlijk Wetboek

Er is geen sprake van een overeenkomst tenzij aan de volgende eisen is voldaan:

1. Toestemming van de contracterende partijen.

2. Een bepaald object dat het voorwerp uitmaakt van het contract.

3. Oorzaak van de verplichting die ontstaat.

kunst 1261 cc

Dit artikel is geregeld in de titel over contracten van het Spaanse Burgerlijk Wetboek. In het bijzonder verwijst artikel 1261 naar de essentiële vereisten voor de geldigheid van contracten . Het niet naleven van deze vereisten zal aanleiding geven tot contractuele nietigheid .

  • Burgerlijk Wetboek
    • BOEK IV. VAN VERPLICHTINGEN EN CONTRACTEN
      • Titel II : Van contracten
        • Hoofdstuk II : Van de essentiële eisen voor de geldigheid van contracten