Op 10/25/2022 deed het hooggerechtshof van de staat New York haar uitspraak waarbij zij de ontslagen vernietigt van alle niet-gevaccineerde werknemers; Ze beveelt tot achterstallige betalingen omdat de staat de rechten van het individu geschonden heeft en  willekeurig en grillig heeft gehandeld; Het hof merkt op dat gevaccineerd zijn niet verhindert dat een individu Covid-19 oploopt of overdraagt.”

bron: https://eddsa.blob.core.usgovcloudapi.net/public/

85163_2022_George_Garvey_et_al_v_City_of_New_York_et_al_DECISION___ORDER_ON_37.pdf