Iemand beweert in onze telegramgroup,  dat de bijbel de belangrijkste wet is. Een stelling is een aanname, maw iets dat je geloofd en voor waar aanneemt, zonder concreet bewijs voor te leggen; Daarom is de correcte uitspraak: ik geloof dat de bijbel de belangrijkste wet is. Op die manier laat je ruimte voor de vrije wil en is het aan elk van ons om onze eigen innerlijk onderzoek te doen = te aan gaan invoelen of deze uitspraak resoneert en klopt met je intuitie/innerlijk weten. Dus laten we een analyse maken en invoelen = er ons licht over schijnen.

disclaimer: incl schrijffouten, waarom dat ok is voor mij lees je hier

Kan een bijbel wet zijn? 

Wet, weten, geweten (innerlijk weten) heeft te maken met wat in ons leeft, meer bepaald met de wil. Want het is wil die wet wordt. Daarom geniet elke man/vrouw de macht van de vrije wil, die tenallentijde altijd gewaarborgd moet worden door de man/vrouw zelf. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid en ook een oorzaak van “het kwaad”: het gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Mensen leggen de schuld altijd buiten zichzelf waardoor ze in onmacht blijven en kwetsbaar zijn voor diegene die op macht belust zijn en zich bezondigen aan machtsmisbruik.

Is de mens onderdeel van de bijbel? Nee. Is de mens onderdeel van een bewustzijn? Ja, want er is een bewustzijn dat onze fysieke levensprocessen aanstuurt. Is er een wil die dit bewustzijn aanstuurt? Ja, want er is een duidelijke structuur in de natuur (waar ons fysiek lichaam onderdeel van is) waarlangs alle processen verlopen = er is een natuurwet waaraan alles in de schepping onderhevig is. 

Dat bewustzijn noemen we de schepper / almacht / god / …….dat alles in de schepping doordringt en verbindt.

De natuurwet wordt op zijn manier weergegeven in de bijbel, maar de bijbel is niet de wet, net zoals de man/vrouw niet haar (rechts)persoon is;

Wat is de geest / inhoudt van de natuurwet

De natuurwet is zo simpel dat de mensen het moeilijk en ingewikkeld willen maken; DE & ENIGE wet is dat elk geacht wordt een kanaal van liefde te zijn = te dienen/handelen uit liefde maw om nooit schade of kwaad te berokkenen. Het bewijs is dat elke man/vrouw heel goed weet dat je niemand kwaad mag berokkenen maar op grond van de vrije wil heeft elke man/vrouw de keus en macht om het geweten: de innerlijke stem en gids van het bewustzijn, het zwijgen op te leggen. As simple as that, maar helaas bijzonder moeilijk om door de persoonlijke mens belichaamd te worden.

Omdat de mens geen verantwoordelijkheid wil nemen maken ze alles moeilijk, zodat ze een excuus hebben om kwaad te berokkenen. Ja, maar ……Dat is de arrogantie van het onbeheerst of horizontaal denken. De man/vrouw die zich bewust wordt van het zelf = het innerlijk wezen wordt nederig, richt het blik omhoog en lijnt de eigen wil uit met de wil van het hogere en transformeert van persoonlijk hebberige mens naar goddelijke gevende/ dienende mens.

Diegene dit dit begrijpt en kan belichamen, is de belichaming van de christus energie/ het licht en is vrij;

Wat is kwaad

Kwaad is de “afwezigheid”/ de verduistering/omkapseling van het licht dat liefde is. Hoe zelfbewuster je wordt (= niet arrogant want dat is persoonlijk) hoe krachtiger je innerlijk licht wordt omdat je liefdevol met alles en iedereen omgaat. Hoe sterker je liefde wordt voor alles, hoe meer je gaat stralen en je een stralende wordt. Liefde = licht. Wie het licht ziet en handelt vanuit liefde, verlicht de duisternis en erkent en herkent in iedereen zijn broeder en zo ontwikkelt zich een ideale samenleving gedragen door broederschap ipv door angst en hebzucht

Zijn reactie op bovenstaande: de natuurwet is wat voorkomt uit God’s schepping en dus weerspiegelen de wetten die ons in de Bijbel meegedeeld worden zoals de 10 geboden de natuurwet

Mijn reactie: De bijbel is een weergave van de natuurwet = we kunnen eruit leren HOE we de natuurwet kunnen uitvoeren en toepassen; Een gebod (vrije wil) is geen wet, net zoals een verbod (dwang) geen wet is; de finesse en lading begrijpen van de woorden helpt om de juiste keuzes en handelingen te treffen.

Je merkt dat je door met anderen te sparren je meer van de essentie van iets vrij maakt, je dieper in het concept kan gaan. Daarom is het goed om met elkaar inhoudelijk te sparren over thema’s. Je kan daarvoor wekelijks met elkaar samenkomen in kleine, plaatselijke groepjes en elkaar zo steunen en motiveren in je groei van kennis naar weten

Meer weten over spirit en de natuurwet? er zijn nog plaatsen voor 7 aug 2023 voor de studiedag in belgie https://levende-gemeenschap.eu/agenda-juli-aug-2023/

  • de vrouw: isabelle lambrecht,
  • healer, coach, wijsvrouw