Het is maar hoe je het verpakt. Ik las daarnet over een nieuwe “wetgeving”, die stelt dat het voortaan strafbaar is om mensen met een andere geaardheid te proberen ‘bekeren’. Volgens het kabinet van minister Van Quickenborne (Belgie),  zal dat helpen om de problematiek beter in kaart te brengen’. Ze doelt op de controversiële, gevaarlijke en zinloze ‘therapieën’ bedoeld om de genderidentiteit, genderexpressie of seksuele oriëntatie van een persoon te onderdrukken of veranderen. Daarnaast zal het voorstellen en promoten van, of het aanzetten tot, conversietherapie ook bestraft worden. Wat centraal staat is de intentie van de dader.

SLIKKEN   ALS     ZOETE     KOEK

Op het eerste zicht loopt het zoet binnen en lijkt het een mooi en nobel initiatief:  de mens de ruimte en vrijheid te geven om te rommelen met zijn natuur en zijn lichaam/geslacht de schuld te geven van het niet goed voelen in eigen vel. Maar hoe bepaalt de legale wereld wat zinloos is en wanneer het zinloos is, en waarom promoten en subsidiëren zij de gender gestoordheid? benieuwd Valt de psychotherapie ook onder het aanzetten tot verandering want de gender verstoordheid is gestoeld op een vals geloof: mijn geslacht is fout/slecht/het probleem.

Wat ik zie is dat de “machtshebbers” de gender gestoorde aard promoten en subsidiëren want wie zijn geslacht wil veranderen wordt gestimuleerd via het lokmiddel subsidies. Het lijkt wel alsof ze willen dat zoveel mogelijk mensen in disbalans leven en zwak zijn. Het is echt storend want in 80% van de reclames en films promoten ze die verstoring van het natuurlijk geslacht. En wie een beetje vertrouwd is met de werking van het brein weet, hoe je brein door herhaling tot acceptatie komt. Dus door het beeld zoveel mogelijk in de media/ether te brengen willen ze bereiken dat jij dit onnatuurlijk concept als normaal, als ok gaat aanvaarden.

Het is voor het kabinet OK dat mensen hormonen therapie doen en hun hele natuurlijke, fysieke huishouding en integriteit om zeep helpen. Dat vinden ze niet controversieel, noch gevaarlijk, noch zinloos. De legale wereld mag aanzetten tot en geslachtsconversie subsidiëren,  maar het omgekeerde vinden zij een misdaad. Soms vraag ik mij af wie nu gestoord is, zij die kiezen voor een natuurlijke leefwijze of zij die tegennatuurlijk willen leven.

Het is een evidentie, dat elke “therapie” die de lichamelijke & morele integriteit schendt of waarbij dwang, manipulatie of agressie aan te pas komt fout is. Wat ook een evidentie zou moeten zijn is dat elke man/vrouw respect heeft voor de natuur en de schepping en de wil en zelfdiscipline heeft om 100% verantwoordelijkheid te nemen voor elke disbalans in je leven. De natuur is atlijd 100% volmaakt, het enige wat gebrekkig kan zijn is de mens, op grond van valse aannames (geloof).

De man/vrouw wordt geacht de kroon van de schepping te zijn omdat wij de vrije wil genieten. Maar leven vanuit vrije wil is meer dan zomaar dingen voor zoete koek te slikken. Om te kunnen leven vanuit vrije wil heb je heel veel zelfdiscipline nodig want je moet voor alles wat zich in jouw leven manifesteert 100% verantwoordelijkheid willen nemen. Er kan zich niks in je leven manifesteren zonder dat jij daar een aandeel in hebt. 

ONNATUURLIJK   IS  ALTIJD   FOUT 

Wat onnatuurlijk is, is onnatuurlijk en daarmee fout, punt. En je kan dat met niks goedpraten. Aanvaard je de gender gestoordheid als  het nieuwe normaal, dan aanvaard je ook de poging tot het vernietigen van het vader-moeder-kind principe, dat het principe van god is, dat zich via de drievuldigheid manifesteert. Het kwaad kan niet op zichzelf (be)staan, het kan zich maar manifesteren door die mens die het kwaad wil belichamen door het goede/natuurlijke af te wijzen. Je belichaamd het kwaad als je ja zegt tegen alles wat onnatuurlijk is, je weigert om verantwoordelijkheid te nemen en als je kiest voor hebzucht/materialisme. Dat is de tegenhanger van de goddelijke drievuldigheid.

Ik geloof niet in duiveluitdrijving of agressieve therapie of dat anderen je kunnen genezen, want de vrije wil is altijd de sleutel. Het is de mens die helaas meestal onbewust, kiest voor liefdeloosheid en zelfafwijzing en daar waar liefde ontbreekt, kan er enkel kwaad zijn in al zijn gradaties. Het vergt bijzonder veel wilskracht, zelfdiscipline en studie om je te bekwamen in het goede en om in harmonie met jezelf te leven. En daarin kan een goede therapeut je voorgaan en begeleiden maar de genezing komt altijd vanuit jezelf. En ik spreek vanuit mijn jarenlange ervaring als healer en coach. Ik kan verlichting brengen maar genezing is nog iets anders. Genezing is jij die ervoor kiest om het licht vast te houden en te belichamen. Ook al begrijp je nog niet wat ik schrijf, het is geen toeval dat je dit leest. Noteer in dat geval wat je niet begrijpt en mijmer er regelmatig over en je zal plots het licht zien = begrijpen.

CONSENT     TOESTEMMING 

Er is een rechtsdoctrine die zegt: Consensus tollit errorem; vertaalt betekent dit: toestemming voorkomt een fout. Simpel en duidelijk, en toch begrijpt de mens de diepte er niet van. Het betekent dat jij voor elke keuze die je maakt de volle verantwoordelijkheid draagt. Dus wie slim is doet zijn huiswerk en stelt het nodige in vraag, want achteraf zeggen: “ja, maar het klopt niet of ik wil dat niet” zijn vijgen na pasen.  Elke mens bezit de vrije wil  een geweten en verstand. Het is aan jou om stil te staan bij de zaken, die in vraag te stellen, af te toetsen aan je geweten en op die manier de voor jou juiste keuze te maken. En dan kan je  2 wegen uit: of je wil richten op de hogere wil (liefde & vrede & harmonie) of je wil richten op de lagere wil (hebzucht & materialisme & disbalans) en het is deze keuze die de sleutel is die ervoor zorgt of vastzit of vrij kan zijn. 

Passen we dat nu toe op de gendercampagnes die gaande zijn, geloof jij echt dat een lichaam/geslacht het probleem kan zijn dat iemand zich niet goed voelt in zijn vel? Je “vel” drukt gewoon uit hoe jij in het leven staat. Dus als er disharmonie IN jou leeft, kan je moeilijk verwachten dat je vel goed zit en dat jij je goed voelt. Leven vanuit zelfafwijzing is als kiezen voor een jas die 3 maten te klein is en dan klagen dat die jas slecht gemaakt is.  

Ik ben nu 54 jaar en al 34jaar bestudeer ik het het leven en de mens in al zijn facetten en op vandaag snap ik nog altijd niet waarom mensen denken dat de natuur fout/ gebrekkig is en waarom ze denken dat een mens het beter kan dan de schepper zelf. Dat gaat er maar niet in bij mij, deze arrogantie en compleet gebrek aan nederigheid. Hoe simpel kan het zijn: een relatie vrouw-vrouw of man-man of gemodificeerde man/vrouw is en blijft onnatuurlijk. Het lichaam is nooit het probleem, wel het denkpatroon van de man/vrouw.  Voor mij mag iedereen doen en laten wat ie wil, maar hou dat aub privé en probeer zeker niet om dat wat onnatuurlijk en disharmonisch te bombarderen tot het nieuwe normaal. We hebben allemaal verstand en een geweten dus gebruik het wijs.

Laat je door de mensen van de legale wereld niet foppen of afleiden van je ware natuur en haar wetten. Legale regels/artikels staan altijd tegenover de natuurwet. Wil je meer leren over wet en recht en hoe jij kan kiezen voor een natuurlijk leven, kan je inschrijven voor de live presentatie op 7 aug in vlissegem. Deel 1 is de iive presentatie en deel 2 is potluckmaaltijd, verbinden, sparren, groei en mss afsluiten met een feestje; https://levende-gemeenschap.eu/agenda-juli-aug-2023/

isabelle lambrecht