In onze telegramgroup is er een gedachten uitwisseling over vrij zijn; En wat zo moeilijk doordringt tot de mensen is dat vrij zijn een keuze is en niet afhangt van speciale documenten maar enkel afhangt van de keuzes die je maakt; Daarop antwoorde één van onze leden dat hij het ZSO/UCC (een privaat contract dat je registreert in de UCC databank) gebruikt als stok achter de deur, in het geval het hem niet lukt met natural law vb als hij hierin een fout maakt; Het is zijn bedoeling om op termijn natuurlijk ook af te stappen van de legale reutemeteut: contract recht maritiem legale recht ucc database; 

HOE MOEILIJK IS NATURAL LAW?

Met zulke houding weet ik al dat het hem nooit zal lukken om natural law tot uitdrukking te brengen en dat hij zichzelf alleen maar in de problemen zal brengen omdat hij zich zal proberen te verzetten tegen het systeem; Halfslachtigheid wordt altijd afgestraft; Of je staat er of niet; 

Natural law is heel eenvoudig, want er is maar 1 wet: wees een wezen van liefde/vrede = berokken een ander nooit kwaad of schade;

Hiervoor heb je de wil nodig om zelfbewust in het leven te staan = je bewust van jezelf te willen zijn, met name willen luisteren naar de stem van je geweten; Je hebt de zelfdiscipline nodig om enkel uitvoering te geven aan je weten = om je zo natuurlijk en spontaan mogelijk te gedragen en zo liefdevol mogelijk te handelen = nooit liegen, boos zijn, (ver)oordelen, stelen, doden, dwingen of manipuleren …., Je handelt en drukt je altijd liefdevol, vriendelijk & vreedzaam uit; En als iets foutloopt in je leven neem jij daar de volle 100% verantwoordelijkheid voor ipv schuld of last buiten jezelf te leggen; Als je met iets niet akkoord gaat dan stel jij die ander daarvan in kennis zonder boos te worden en zonder je te beroepen op legale regels/artikels/verdragen want het zogenaamd positief recht (= het vigerend of “geldend” recht) staat tegenover het zogenaamd negatief recht: het natuurrecht;

Het enige waarop je beroep kan doen is je geweten; En hier knelt het schoentje want voor de meeste mensen is het onmogelijk om vanuit het geweten (innerlijk weten) te leven omdat het overschreeuwd is door de persoonlijke emoties, indoctrinaties / waanideeën waardoor de meeste mensen onbekwaam zijn om natural law te belichamen omdat ze leven vanuit plicht ipv uit het geweten; Je moet de wens hebben en de zelfdiscipline om die keus te maken, bij alles wat je denkt en doet; 

BEGRIJPEN WAT HET BETEKENT EEN KEUZE MAKEN 

Het leven is zeer eenvoudig want het is maar duaal; Dat wil zeggen dat je of voor het één of het ander kiest;  Het is OF 100% liefdevol, gemakkelijk en eenvoudig (wit) OF er is gebrek aan liefde, ingewikkeld en dubieus (grijs/zwart); Extreem? Nee of je kan het of je kan het niet, of je wil het of niet, ……….. En vergeet het grijs maar want grijs is gewoon een soort zwart; 

Iemand die in het leven staat vanuit liefde, geniet standing en kan standhouden onder de meest moeilijke omstandigheden; Iemand die in het leven staat van uit gebrek aan liefde/ zelfafwijzing, neemt een positie in op grond van een oordeel en bezwijkt als het moeilijk wordt omdat het fundament, jij zelf ontbreekt en er angst en twijfel is = gebrek aan vertrouwen;

Vrij zijn is een keuze; Als je maar een beetje vrij bent dan ben je niet volledig vrij, dat betekent gewoon dat jij jezelf wat meer speelruimte geeft; Maar vrij zijn is je volledige ruimte in te nemen (overgave aan en vertrouwen in je schepper);

Denk je dat jij een beetje man/vrouw kan zijn? Nee, hoor of je leeft vanuit je eer & geweten of je leeft vanuit persoonlijke regels= oordelen & waanideeën (zelfafwijzing); Dus de maatschappij spiegelt ons perfect  hoe wij op vandaag in het leven staan en daarom behandelen ze ons als personen/burgers . Dus in plaats van daar boos om te zijn, is het aan jou om een andere keus te maken en je op zo natuurlijke mogelijke wijze te gedraagt als man of vrouw ipv als persoon, schim van je ware zelf, burger, transgender …….

Als ik een rotte appel in de schaal leg, weet ik dat de schaal snel rot zal worden = elke vorm van liefdeloosheid in jou maakt liefde onmogelijk; Het is elke vorm van afwijzing, weerstand en dwang die pijn doet; Elke vorm van zelfafwijzing of het twijfelen aan jezelf is een stuk rotte appel;  Daarom moet je willen begrijpen wie/wat jij bent, wat je wezen is, dat wat we HET zelf noemen;

Vrij zijn is de totale afwezigheid van rottigheid; en aangezien die rottigheid enkel in ons denken leeft, ligt het antwoord en de oplossing ook enkel bij ons; en daar knelt het schoentje, mensen wijzen liever naar iets buiten zichzelf als het fout loopt in hun eigen leven; En dan willen ze hun lichaam veranderen, de natuur veranderen, het systeem, …. terwijl zijzelf het probleem zijn; 

Dat is het verschil tussen standing = er 100% staan in eer en geweten en de volle verantwoordelijkheid nemen voor alles wat zich manifesteert in je leven of een positie/standpunt innemen: man die zichzelf afwijst en leeft in de fictie van zijn valse aannames;
Het kwaad (rottigheid) ontstaat en leeft IN de mens, op het moment dat de mens zich loskoppelt van de bron: je ware zelf; De bron is liefde; Als je vecht tegen iets, probeert weerstand te bieden aan iets, maak je het alleen maar sterker omdat je het bekrachtigd; Dus wie vecht tegen de legale wereld verliest, je moet het anders aanpakken, vanuit macht ipv uit onmacht;

Twijfel, eisen, dwang,leugens, manipulatie, complotten ……… is het gebrek aan liefde; 

Zo wie bovenstaande begrijpt, heeft de sleutel in handen om vrij te zijn en wie het belichaamd is vrij;

Wil je ermee aan de slag kan je inschrijven voor de live presentatie op 7 aug in belgie (klik hier) er zullen later in het jaar nog online presentaties volgen of je kan onze opleiding volgen; Het enige document  dat wij gebruiken is ons DPP om ons te identificeren als man/vrouw ipv in persoon

KENNIS  IS   MACHT 

isabelle lambrecht, naturallaw teacher, coach, healer, filosoof