Maandarchieven: juni 2024

aansprakelijkheid voor letselschade uit onrechtmatige daad (zwiepende tak)

Door |2024-06-15T21:40:25+02:00juni 15th, 2024|NL procedures en uitspraken|

JURISPRUDENTIE / PRIVAATRECHT / STRAFRECHT ECLI:NL:HR:1994:ZC1576 (Zwiepende tak) 26 april 2018 - by Redactie Hoge Raad 9 december 1994 (NJ 1996, 403), Zwiepende tak (ECLI:NL:HR:1994:ZC1576) Door Austin Ellinor Essentie Het arrest Werink/Hudepohl, beter bekend als Zwiepende Tak, gaat over aansprakelijkheid voor letselschade uit onrechtmatige daad. In casu draait het om de vraag of de gedragingen van Werink als onrechtmatige daad kunnen worden aangemerkt [...]

een gevaarzettende situatie en daarmee een onrechtmatige daad

Door |2024-06-15T21:21:56+02:00juni 15th, 2024|NL procedures en uitspraken|

JURISPRUDENTIE / PRIVAATRECHT ECLI:NL:HR:1965:AB7079 (Kelderluik) 12 augustus 2015 - by Redactie Kelderluik-arrest, HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 (ECLI:NL:HR:1965:AB7079) Felicity Garretsen Essentie Aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld of een handelen of een nalaten een onrechtmatige daad als bedoeld in art. 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek oplevert. In het onderhavige arrest gaat het [...]

EU als autonome rechtsorde binnen het internationaal recht ECLI:EU:C:1963:1

Door |2024-06-15T21:14:31+02:00juni 15th, 2024|internationale uitspraken|

ECLI:EU:C:1963:1 (Van Gend en Loos) 12 augustus 2015 - by Redactie HvJ Van Gend en Loos t. Nederlandse administratie der belastingen, HvJ EG 5 februari 1963 (ECLI:EU:C:1963:1) Door Michiel Hennevelt Essentie De Europese Economische Gemeenschap (nu: Europese Unie) vormt een nieuwe rechtsorde binnen het internationale recht, ten behoeve waarvan de staten, zij het op een beperkt terrein, hun [...]

vrije handel ts lidstaten ECLI:EU:C:1974:82 (Dassonville)

Door |2024-06-15T20:47:55+02:00juni 15th, 2024|internationale uitspraken|

HvJ Dassonville, HvJ EU 11 juli 1974 (ECLI:EU:C:1974:82) Door Michiel Hennevelt Essentie Het arrest gaat om de invulling van het vrije verkeer van goederen, één van de vier vrijheden van de Europese interne markt naast de vrijheid van personen, diensten en kapitaal. Het Hof van Justitie (HvJ) geeft invulling aan het begrip ‘maatregelen van gelijke [...]

Wanneer is beperking van een grondrecht “acceptabel” EHRM 26 april 1979, NJ 1980/146

Door |2024-06-15T20:44:38+02:00juni 15th, 2024|internationale uitspraken|

Essentie De grondrechten, die zijn opgenomen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), kunnen in bepaalde situaties aan beperkingen worden onderworpen. Hiervan kan sprake zijn als aan de volgende voorwaarden is voldaan; de beperking dient bij wet te zijn voorzien, de beperking moet een legitiem doel dienen en de beperking moet [...]

7 bizare kerstjurisprudentie

Door |2024-06-15T20:36:32+02:00juni 15th, 2024|NL procedures en uitspraken|

Een ambtenaar die een minister voor de rechter sleept vanwege een kerstcadeau, een werkneemster die haar heup breekt na het ophangen van kerstkaarten en een kerstman die een arrenslee beschadigt tijdens een winterfair. Zeven rechtszaken met een kersttintje. 1. Kerstboom [ECLI:NL:GHSHE:2020:1701] In deze eerste zaak klimt een vrijwilliger in een zes meter hoge kerstboom om [...]

ECLI:NL:RBLIM:2018:8085 plichtsverzuim ambtenaar: een collega voor schut zetten

Door |2024-06-15T20:33:50+02:00juni 15th, 2024|NL procedures en uitspraken|

InstantieRechtbank Limburg Datum uitspraak28-08-2018 Datum publicatie28-08-2018 ZaaknummerAWB - 17 _ 3556 RechtsgebiedenBestuursrecht Disciplinaire straf (inhoudende vermindering van 16 verlofuren over het jaar 2016) terecht opgelegd, omdat eiser zich niet heeft gedragen als een goed ambtenaar betaamt. Het optreden van eiser op de kerstviering van 2015, waarbij hij een collega ten overstaan van 140 overige collega’s [...]

ECLI:NL:HR:2021:1963 (Box 3 voor 2017 en 2018 in strijd met EVRM 1 &14

Door |2024-06-15T20:27:19+02:00juni 15th, 2024|internationale uitspraken, NL procedures en uitspraken|

Het gaat om de vraag of burgers niet worden geschonden in hun grondrechten, doordat zij worden geconfronteerd met een te hoge vermogensheffing, welke is gebaseerd op een systeem dat niet kijkt naar werkelijke rendementen. Hierbij wordt bij een massaalbezwaar slechts geprocedeerd met een aantal zaken. Vervolgens doet de Belastingdienst een collectieve uitspraak op alle bezwaarschriften aan [...]

@de autonomen blijf uit claimen, weerstand en het verzet

Door |2024-06-14T17:37:04+02:00juni 14th, 2024|zingeving: geeft zin aan je leven|

Iemand vroeg in onze telegramgroep naar een voorbeeld van een compensatie nota en ik gaf hem onderstaande. Hij reageerde daarop met: "Blijkbaar zetten we daar best "Schadeclaim" op ipv "Factuur".   Wat verder schreef ie: "we moeten blijven zand in de raderen strooien, maar soms is het toch wel om moedeloos van te worden". FEEDBACK ISABELLE [...]

Klimaat, groot probleem

Door |2024-06-13T15:41:51+02:00juni 13th, 2024|ZINGEVING|

KLIMAAT GROOT PROBLEEM - de opwarming van de aarde 😳🤔 maar waarom is het dan in juni zo koud in belgie en nederland en geraken ze niet boven de 10°? - droogte 😳🤔, waarom zijn er dan nu steden due overstromen? zie je foto's van drijvende auto's en vuilbaken, straten die onder water staan en [...]

MRNA is geen vaccin, uitspraak Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Negende Circuit

Door |2024-06-12T23:15:12+02:00juni 12th, 2024|1ste corona vaccin in 1966 = biowapen, internationale uitspraken|

Het Amerikaanse Hof van Beroep voor het Negende Circuit heeft een seismische beslissing genomen die het volksgezondheidsbeleid in het hele land zou kunnen hervormen. In een controversiële zaak waarbij het Health Freedom Defense Fund en andere eisers betrokken waren tegen het Los Angeles Unified School District (LAUSD), heeft de rechtbank verklaard dat mRNA COVID-19-injecties volgens [...]

Is liefde de afwezigheid van oordeel?

Door |2024-06-12T22:28:19+02:00juni 12th, 2024|alles is geest|

Nee liefde is het erkennen van je essentie, van het geestelijke wezen dat IN jouw lichaam werkzaam zich, zich tot expressie brengt. Als je dat wezen erkent en haar zijn ware plek toekent = op de eerste plaats zet ipv je focus op het lichamelijk veld, dan ervaar je dat het gezag de geest toebehoort [...]

Titel

Ga naar de bovenkant