Er gaat een filmpje rond, dat gretig gedeeld wordt van de ondertussen beruchte hans blanckaert (het gezicht van belgiums for freedom) die zich op de borst slaat en beweert dat 3 rechters zelf het schip verlaten hebben; Hij was BIJ VERSTEK veroordeelt tot 16d cel en 6000€ boete, wegens het niet dragen van een mondkapje in zijn snookercafé; Daarop heeft hij beroep aangetekend; Op dat beroep heeft hij zichzelf 3x kenbaar gemaakt als beneficiair executeur van zijn firma: de persoon, toen de rechter meneer Blanckaert opriep; De rechters zouden de zaal verlaten hebben en dan zou hij de griffier gevraagd hebben om de zaak te schikken en beweert dat de zaak zal geseponeerd worden; Is dit een verhaal over realiteit, over rechtvaardigheid of is het een poging tot anarchie wegens gebrek aan juiste kennis;

IN DE KRANT

De krant vertelt een iets ander verhaal: De rechter zou gezegd hebben dat dit pseudo-juridische raaskallerij is, Toen het hof zich daarop terugtrok om zich te beraden, stapte Blanckaert op met de melding dat het hof de zaak had geseponeerd en even later stelde het hof zijn verstek vast; De procureur-generaal merkte vervolgens op dat zijn beroep laattijdig was; De straf van 15 dagen cel en boete van 6.000 euro zal dus behouden blijven, al moet het hof dat nog formeel vaststellen op 9 november;

Ik ben nu wel super nieuwsgierig naar het uiteindelijke het vonnis, maar ik hou mijn hart vast voor hem, want volgens mijn kennis van de wet (zie onze module 1 en 2) heeft hij heel wat kapitale fouten gemaakt;

1) Hij denkt dat hij daar staat in standing, in plaats van in verschijning;
2) Hij handelt vanuit weerstand in plaats van uit vrede en rechtvaardigheid, wegens gebrek aan juiste kennis (zie onze module 1-2)
3) Hij begrijpt niet hij daar staat in een legale positie, omdat hij verschijnt als beneficiair executeur = een legale titel en fictie; fictie is schijn/dood en is gebonden aan de legale spelregels die die positie vorm geven; Heeft niks te maken met een man in private capaciteit;
3) Hij denkt dat hij daar staat als man in private capaciteit, op grond van een legaal document: de geboorteakte; Hij heeft duidelijk geen flauw idee van wat private capaciteit is en wat het verschil is tussen een man, een mens, een persoon, een legale positie/titel (mod 1 en 2 leren je hier meer over);
4) Hij verschijnt onder de spelregels van een legale rechtbank: in mod 2 leer je hoe je andere spelregels invoert
5) De rechtsvermoedens zijn nog steeds actief en gegrond, want het is een beroepsprocudure, op grond van een vorige legale zaak;
6) Hij denkt volgens maritiem concept en denkt dat hij daar baas was; in mod 2 leer je hoe jij effectief de baas bent en er jouw rechtbank van maakt
7) Hij heeft de rechter niet voor hem laten werken, terwijl de rechters daar wel correct in functie waren en ook het recht hebben om hun taak conform de legale artikels uit te voeren; In module 2 leer jij hoe jij de rechter voor jou laat werken conform wettelijke regels;
8) Hij heeft bewezen dat hij incompetent is om zijn wet te stellen en zijn recht te waarborgen, dus zal de rechter hem berechten als vertegenwoordiger van de parents patriae (de overheid);
9) Hij kan als een gevaar voor de maatschappij gezien worden omdat hij zorgt voor anarchie en weigert om orde te accepteren; Zijn video kan als opruiing gezien worden en poging tot scheppen van chaos en anarchie;

CONCLUSIE Hij heeft de basis waarop de 12 canon rechtsvermoedens steunen, bevestigd nl dat hij onbekwaam is om een man te zijn: zijn wet te stellen en om zijn recht te waarborgen; Met een man bedoel ik, de private capaciteit die leeft conform de wet: een schepping van de schepper, begiftigd met een wil en daarmee de macht om zichzelf tot expressie te brengen, door zijn eigen wet te stellen, zijn recht te bepalen en te waarborgen;

MISSCHIEN DENK JE en wat met rechtvaardigheid

Langs andere kant, als de rechters weglopen krijgt hans geen kans op een eerlijk” proces; Maar op grond van bovenstaande redenen hebben zij hem tot 3x de kans gegeven en zullen zij hem nu achter gesloten deuren berechten conform de legale rechtsvermoedens en artikels; Als je rechtvaardigheid zoekt, moet je eerst het systeem begrijpen en aangezien de essentie van het systeem de wet is, moet je eerst begrijpen wat wet is in plaats van vast te lopen in het legale artikels die niks met de wet te maken hebben (kennis module 1); Rechtvaardigheid is enkel mogelijk als jij je aan de wet houdt en is onmogelijk zolang je speelt binnen de legale wereld (termen, artikels, regels);
Eerlijk gezegd, hou ik mijn hart vast; Denk je echt dat het systeem zulke anarchie zou toelaten? Zonder wet, is het hek van de dam en breekt er pure anarchie uit en hou dan maar je hart vast; Want mensen zijn nog niet bekwaam om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en eervol te leven; De ervaring leert dat mensen nog teveel ten prooi zijn aan hun emoties, minderwaardigheidsgevoel/onvrede, wijzen naar de ander/ schuld leggen bij de ander voor hun onmacht en daarmee een gevaar zijn voor zichzelf en de anderen;
Er moet altijd een orde en structuur zijn, daarom bestaat de wet en iemand die die wet moet bewaken;  Die mannen die optreden als rechter doen niks fout, het systeem is niet fout, het is alleen een afspiegeling van het lager bewustzijn van de huidige mens en haar gebrek aan competentie om in eer te leven; Mensen zijn vaak boos op mij omdat ze niet begrijpen wat ik zeg; Maar zonder de studie van het leven, geraak je niet ver; In onze opleiding krijg je een studie die alle facetten van het leven beslaat incl wat wet is en wat legaal is; 
Maar wie weet, lukt het hem wel en is deze anarchie juist dat wat we nodig hebben; laat de mensen maar de zot houden met elkaar, stelen van elkaar, elkaar wurgen en de kop inslaan omdat ze geen gelijk krijgen of hun zin niet krijgen, dan zal het snel gedaan zijn met dit geklaag en schuld bij het systeem leggen; Dan zal de sterkste zal winnen en de sterkste de baas zijn; Mss krijgen we zo weer een krachtige en zuivere samenleving; Want uit chaos ontstaat altijd een nieuwe orde; Ik geef de voorkeur aan bewust zijn, vrede en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf ipv anarchie;
Er is niks mis met het systeem, je moet het enkel begrijpen en dan kan je op bekwame wijze de juiste stappen zetten, in alle harmonie en vrede; Het is mijn ervaring dat je vanuit weerstand en agitatie zelden en positief resultaat behaalt; Na 2,5 jaar intensief bestuderen van de wet en alle strekkingen die met vrijheid bezig zijn, heb ik ontdekt dat de weg naar de wet zeer smal is en eenvoudig; Blijkbaar schrikt die eenvoud af en kiezen mensen liever voor drama en miserie; Wie klaar is voor het echte werk, drama, egotripperij en weerstand wil loslaten en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, die vind onze opleiding hier; Stel jezelf de volgende vraag: hoe kunnen rechters en advocaten fout zijn, omdat jij weigert verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf; Waarom denk je dat vechten en weerstand gelijkstaat aan het verantwoordelijkheid nemen voor jezelf;
We zien wel wat 9 november zal brengen; Als we niks meer horen van hem dan heeft hij verloren en anders zal het zijn: lang leve de anarchie en zullen er nog heel veel traantjes gelaten worden en zullen velen verlangen naar een systeem.
isabelle lambrecht