Maandarchieven: juni 2021

legaliteitsbeginsel strafrecht nulle poena sin lega

Door |2023-09-21T15:26:50+02:00juni 18th, 2021|Recht en law informatie|

Legaliteitsbeginsel of wettigheidsbeginsel (nulla poena sine lega)  Geen straf zonder wet. Een persoon kan enkel een straf opgelegd worden, als die in de wet voorzien is, op het moment van zijn misdaad; Dit om te vermijden dat de rechter met terugwerkende kracht zijn eigen regels zou kunnen opleggen; Men beschoudt dit beginsel als een essentieel [...]

Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees recht

Door |2022-10-05T00:36:23+02:00juni 17th, 2021|Recht en law informatie|

Het Hof van Justitie acht zich tot op heden niet begrensd in zijn interpretatievrijheid door het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Zie hier het artikel over het legaliteitsbeginsel Het Hof wil uit principe geen rekening houden met het rechtsgebied waarin een regel van Europees recht is geïmplementeerd. In de zaak Grøngaard en Bang, waarin het Hof een strafuitsluitingsgrond [...]

Contra legam: Overheidsaansprakelijkheid verstrekken onjuiste informatie

Door |2022-10-05T00:36:23+02:00juni 17th, 2021|Recht en law informatie|

Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie (SteR nr. 45) 2019/4.7.12.3 4.7.12.3 Vertrouwen contra legem Lees hier weer een mondvol wettelijke onzinnige lege praat waarbij ze je aanmoedigen om zelfs als iets onjuist is er toch je vertrouwen in te stellen. Typisch, niks is zo krom als het recht want het recht zet gewoon zijn [...]

De betekenis van woorden in maritiem recht: admiralty law

Door |2023-10-03T13:16:28+02:00juni 9th, 2021|complottheorie|

Onder de noemer: complot Men spreekt over legalese of de kronkels van de legale taal begrijpen. Binnen de complottheorie waar Jordan Maxwel één van de promotor is, zie filmpje op het einde, beweert men het volgende Er zijn 2 grote delen op aarde: water en land (lucht blijft eventjes buiten beschouwing) en beide hebben hun [...]

Levensbedreigend letsel – verstoorde bloedstolling bij alle gevaccineerden

Door |2023-09-23T17:10:23+02:00juni 7th, 2021|1ste corona vaccin in 1966 = biowapen|

Prof. Bhakdi: Levensbedreigend letsel – verstoorde bloedstolling bij alle gevaccineerden Ter gelegenheid van het symposium “Een prikje maar – Wat zijn de risico’s van de nieuwe Covid-19 vaccins” op 27 mei in Hamburg, deed de wereldberoemde epidemioloog prof. Sucharit Bhakdi een schokkende onthulling. Volgens zijn laatste bevindingen zouden absoluut alle mensen die gevaccineerd zijn met [...]

Births and Deaths Registration Act 1874

Door |2022-10-05T00:36:24+02:00juni 7th, 2021|informatie bronnen|

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Vict/37-38/88/enacted Births and Deaths Registration Act 1874 1874 CHAPTER 88 An Act to amend the Law relating to the Registration of Births and Deaths in England, and to consolidate the Law respecting the Registration of Births and Deaths at Sea. [7th August 1874] WHEREAS it is expedient to amend the Acts relating to the registration [...]

Foltering is verboden

Door |2022-10-05T00:36:24+02:00juni 7th, 2021|Recht en law informatie, Zelfbewustzijn|

Het is wetenschappelijk bewezen dat woorden in de hersenen inslaan, op hetzelfde gebied als een fysieke klap. Met andere woorden,  angst aanjagen is een pure vorm van foltering. Er zijn een aantal verdragen waarop we kunnen terugvallen: Het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) dd 4 nov 1950 Het internationaal [...]

Stroman versus levende mens

Door |2023-10-03T15:47:27+02:00juni 7th, 2021|complottheorie|

STROMAN VERSUS LEVENDE MENS De complot theorie is als volgt; In 2009 werd ontdekt hoe al decennia lang via naamfraude de mens in slavernij gehouden wordt. OPPT, ontdekten de fraude met de stroman en Cestui Que Vie trust, opgezet via misbruik van jouw naam. Jouw naam is je eigendomstitel en deze werd bij je geboorte [...]

algemene beginselen van behoorlijk bestuur nederland

Door |2022-10-05T00:36:24+02:00juni 7th, 2021|Recht en law informatie|

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb’s) behelzen in Nederland een aantal beginselen die ontstaan zijn uit jurisprudentie om de gedragsregels van de overheid ten opzichte van de burger te regelen. Dit is het geval als de overheid een vergunning verleent, belasting heft of een verbintenis aangaat met bijvoorbeeld een BV. Voor 1994, toen de Algemene wet bestuursrecht in werking trad, waren de meeste beginselen niet vastgelegd in de wet. Door middel van jurisprudentie is de [...]

ALgemene rechtsbeginselen

Door |2022-10-05T00:36:24+02:00juni 7th, 2021|Recht en law informatie|

Algemene rechtsbeginselen zijn fundamentele opvattingen die behoren tot het wezen van een samenleving en die geacht worden van een dergelijk groot belang te zijn, dat zij juridisch normerend zijn.[bron?] In België wordt evenwel vereist dat steeds ook een specifieke wettelijke bepaling wordt aangewezen, die dit rechtsbeginsel mee kan schragen. Het zijn zeer vaak ongeschreven, vrij abstracte normen [...]

historische schets common law en civil recht

Door |2022-10-05T00:36:24+02:00juni 7th, 2021|verschil common law en civil|

Common law vindt zijn oorsprong in de Engelse geschiedenis. In 1066 werd Engeland ingenomen door de Normandische heerser William the Conqueror, ofte Willem de Veroveraar, die zijn macht afdwong via overheersing.Voor de komst van de Normandiër bestond er geen Engels recht. Het was een wirwar van ongeschreven lokale regels en gewoonten (common law) genoemd. Landen [...]

landen die met civil law werken

Door |2022-10-05T00:36:24+02:00juni 7th, 2021|verschil common law en civil|

De landen, die met het Civil law-systeem werken, kunnen in verschillende groepen worden opgedeeld. het Franse Civil law, bestaande uit Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Italië, Spanje en vroegere kolonies van deze landen. het Duitse Civil law. Hiertoe behoren Oostenrijk, Zwitserland, Griekenland, Portugal, Turkije, Japan, Zuid-Korea en China het Scandinavische Civil law genoemd. Denemarken, Finland, IJsland, [...]

Je gedrag getraceerd NA v@cc$natie

Door |2023-09-23T17:10:38+02:00juni 3rd, 2021|1ste corona vaccin in 1966 = biowapen|

Miljoenen Britten “zonder dat ze het wisten gevolgd” via hun telefoon na vaccinatie om te zien of hun bewegingen en gedrag veranderden Wij zijn wappies dat we al een jaar roepen dat vaccinaties > paspoort bedoeld zijn om een totalitaire controle maatschappij in te richten als een digitaal concentratiekamp. Uit een Brits rapport blijkt dat [...]

Titel

Ga naar de bovenkant