Maandarchieven: februari 2022

Rechtsmisbruik en aantasting van je wilsautonomie: oogmerk om schade te berokkenen

Door |2022-10-05T00:36:04+02:00februari 28th, 2022|wilsautonomie|

het cassatiearrest van 10 september 1971 wordt beschouwd als het grondleggende arrest voor een generiek of algemeen criterium van rechtsmisbruik. De discussie ging over een bouwwerk van het ene erf (een muur) die deels overlapte met een ander erf. Deze overlapping bestond in casu al 23 jaar. Nu vordert de eigenaar met wiens grond de [...]

Trust: hoe zit dat juist in elkaar?

Door |2022-10-05T00:36:04+02:00februari 28th, 2022|informatie bronnen|

Het fundamentele kenmerk van de trust is om de verdeling van het eigendomsrecht mogelijk te maken, waarbij het beheer en de controle over de aan de trust toegewezen activa (toegewezen aan de trustee) worden gescheiden van het genot van de winsten die door diezelfde activa worden verschaft (toegekend aan de begunstigden). Het Belgisch recht bevat [...]

btwnrs federale bedrijven belgie

Door |2022-10-05T00:36:04+02:00februari 28th, 2022|informatie bronnen|

Federale belgische overheidsdiensten je vind ze hier   https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html?searchWord=federale&_oudeBenaming=on&pstcdeNPRP=&postgemeente1=&ondNP=true&_ondNP=on&ondRP=true&_ondRP=on&rechtsvormFonetic=ALL&vest=true&_vest=on&filterEnkelActieve=true&_filterEnkelActieve=on&actionNPRP=Zoek Federale Overheidsdienst Justitie oprichting 1 jan 1968 btwnr  0308.357.753 Waterloolaan 115  te 1000 Brussel Federaal Agentschap van de Schuld  1 jan 2017 btwnr 0666.519.662   Kunstlaan 30 te 1040 Brussel. Alg. lasthebber De Geest, Alexandre 0267.387.230 4 februari 2000   28  Vestigingseenheden Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel [...]

Haags Verdrag inzake oorlogsvoering te land, 18 oktober 1907

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|verdragen internationaal|

Verdrag betreffende de wetten en gebruiken van oorlogsvoering te land [Haags Verdrag inzake oorlogsvoering te land], 18 oktober 1907 Op 18 oktober 1907 ondertekenden 44 landen – waaronder België, Nederland en Duitsland – het ‘Verdrag nopens de wetten en gebruiken van den oorlog te land’, ook bekend als het ‘Landoorlogreglement’ of nog de ‘Conventie van [...]

Executive Order December 20, 2017: Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|informatie bronnen|

[Presidential Documents] [Pages 60839-60843] From the Federal Register Online via the Government Publishing Office [FR Doc No: 2017-27925]   Presidential Documents   Federal Register / Vol. 82 , No. 246 / Tuesday, December 26, 2017 /  Presidential Documents   [[Page 60839]]     Executive Order 13818 of December 20, 2017     Blocking the Property [...]

Executief order trump 26 dec 2017: blokkeren van eigendommen bij schending mensenrechten en corruptie

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|informatie bronnen|

[Federal Register Volume 82, Number 246 (dinsdag 26 december 2017)] [Presidentiële documenten] [Pagina’s 60839-60843] Van het Federal Register Online via het Government Publishing Office [ www.gpo.gov ]  hier de engelse versie [FR-documentnr: 2017-27925] Presidentiële documenten Federaal Register / Vol. 82, nr. 246 / dinsdag 26 december 2017 / Presidentiële documenten [[Pagina 60839]] Executive Order 13818 van 20 december 2017 Blokkeren van de eigendommen van personen die [...]

archief van alle One Peoples Public Trust (OPPT) UCC deponeringen

Door |2023-10-10T14:47:24+02:00februari 28th, 2022|complottheorie|

ONDERDEEL    VAN   COMPLOTTHEORIE Een archief van alle One Peoples Public Trust (OPPT) UCC deponeringen en de OPPT beweert hiermee  ALLE Corporaties, inclusief Regeringen en Banken en Admiraliteits Wet Juridische Systemen in 2012/13 hebben afgeschermd, inclusief de trusts die zijn opgezet door identiteitsdiefstal van ieder persoon op deze planeet via hun Geboorte Certificaten die ook [...]

Slavernij en verlies van je rechten : hoofdletters

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|Recht en law informatie|

Capitis deminutio staat voor hoofdletters/kapitalen – (Rom. Recht),, verlies of vermindering van rechtsbevoegdheid Verlies van burgerlijke capaciteit in de oude Romeinse tijd. Het heeft ook de namen capitis diminuno en capitis minutio gekregen. Capitis, van caput, betekende in Rome staat . Deminutio, meer dan verlies , was verandering. Het kan daarom worden opgevat als een ontneming of verandering van status of capaciteit met betrekking tot burgerschap , vrijheid en gezin. De capitis diminutio kan maximaal, [...]

Autonoom beslissingsrecht

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|Recht en law informatie, wilsautonomie|

De wet verleent de burger de bevoegdheid om autonoom te beslissen omtrent de vraag of hij al dan niet wenst te contracteren en tegen welke voorwaarden. In de optiek van de Codex zal dus de uitoefening van een van de bevoegdheden besloten in de contractsvrijheid – de bevoegdheid wie te contracteren, de bevoegdheid niet te [...]

Geoorloofde oorzaak of de basis van een overeenkomst

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|wilsautonomie|

Krachtens de artikelen 1108 en 1131 tot 1133 van het Belgische Burgerlijk Wetboek is het bestaan van een geoorloofde oorzaak een van de geldigheidsvoorwaarden van elke verbintenis. Volgens de klassieke opvatting, waaraan een gedeelte van de rechtspraak trouw blijft, is de oorzaak het waarom of het doel van de rechtshandeling. Die oorzaak wordt nu eens [...]

COMMERCIAL BILL UCC Doc. #2012114586 OPPT nl

Door |2022-10-05T00:36:05+02:00februari 28th, 2022|informatie bronnen|

UCC FINANCING STATEMENT     let wel deze UCC filling is waarschijnlijk verlopen en dus niet meer geldig. ALLE RECHTEN ONBEHOUDEN VOORBEHOUDEN, UCC Doc. # 2000043135, en ORI01182013-0001 de eeuwigheid, worden hierbij naar behoren gewijzigd om de volgende aanvullende zekerheden als volgt op te nemen: MET NAUWKEURIG GEZAG, BEVOEGDHEID en MACHTIGING, onverminderd openbare orde UCC 1-308, maken [...]

COMMERCIAL BILL UCC Doc. #2012114586 OPPT english

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 28th, 2022|informatie bronnen|

UCC FINANCING STATEMENT ALL RIGHTS RESERVED WITHOUT PREJUDICE, UCC Doc. # 2000043135, and ORI01182013-0001 the perpetuity, are hereby duly amended only to include the following additional collateral as follows: WITH DUE STANDING, AUTHORITY, and AUTHORIZATION, without prejudice, public policy UCC 1-308, the undersigned do knowingly, willingly, and intentionally make and give this DECLARATION OF FACTS [...]

Gekwalificeerde benadeling van je wilsautonomie

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|wilsautonomie|

Omdat er veel machtsmisbruik is, treden steeds weer nieuwe mechanismen in werking Naast de voormelde (gewone of gemeenrechtelijke) benadeling voorzien in art. 1118 B.W.  kent men ook de gekwalificeerde benadeling.. Gekwalificeerde benadeling is een contract waarbij sprake is van een bezwarende titel en duidelijk een manifeste wanverhouding/onevenwicht toont omdat de bevoordeelde patij misbruik maakte van [...]

culpa in contrahendo fout voorafgaande aan het contract

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|wilsautonomie|

 Culpa in contrahendo (CIC) is de fout die wordt begaan in de periode van het afsluiten van het contract. Zo kan je pas nadat de overeenkomst ontdekken of  de informatie die je kreeg van de wederpartij correct en volledig was. Ook kan er aan de toestemming tot het contract een gebrek kleven.  Op grond van CIC [...]

Europees betalings bevel

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|informatie bronnen|

Een Europees betalingsbevel kan in een bijzondere daartoe ontworpen eengemaakte procedure worden aangevraagd in elke lidstaat, behalve Denemarken. Als uitgangspunt zijn de procedures in alle lidstaten identiek en volgen de procedures een bepaalde vaste structuur. Een Europees betalingsbevel kan enkel gevraagd worden ten aanzien van onbetwiste schuldvorderingen. Het betalingsbevel kan in elke lidstaat direct, en [...]

Contractvrijheid openbare orde: public policy en openbare-orde-exceptie

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|wilsautonomie|

De contractvrijheid is ook van openbare orde. Rechtsregels van openbare orde dienen de wezenlijke belangen van de Staat of van de Gemeenschap of leggen de juridische grondslagen vast waarop de economische of de morele orde van de maatschappij berust binnen het privaatrecht (Cass. 9 december 1948, Arr. Verbr 1948, 615; Pas. 1948, I, 699; RCJB 1954 [...]

Wilsovereenkomst als dading

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|wilsautonomie|

2044-2058 BW Een dading is een wederkerige overeenkomst waarbij partijen elkaar wederzijdse toegevingen doen teneinde een bestaand geschil te beëindigen of een toekomstig geschil te voorkomen Essentiële bestanddelen: 1. Er is een bestaand  geschil of dreigt te ontstaan Bestaan van betwisting is voldoende   voor betwisting volstaat dat partijen tegenstrijdige aanspraken maken: subjectieve beoordeling dading betekent [...]

Jouw wilsautonomie / consent als basis van alles

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|Recht en law informatie, wilsautonomie|

De individuele vrijheid vind je in het  BW in het gemeen contractenrecht terug onder het principe van de wilsautonomie. De Wils- of partijautonomie (de vrije wil en wens) is wij wet vastgelegd dat elk individu handelsbekwaam is en de bevoegdheid heeft om zijn eigen rechtspositie te bepalen, onder meer door vanuit vrije wil overeenkomsten aan [...]

promissory note of de schuldbrief

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 23rd, 2022|informatie bronnen|

Een belofte is een toezegging om iets te doen. Zo’n belofte kan mondeling of schriftelijk gebeuren, bijvoorbeeld door middel van een promesse. Het moet dan wel gaan om een belofte om een bepaald bedrag te betalen. Bovendien moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Hieronder leggen we het een en ander uit en lees [...]

Trust verhaal is afgewezen door de rechtbank in nederland

Door |2022-10-05T00:36:06+02:00februari 22nd, 2022|complottheorie|

Rechtbank kan niets met uitspraak van de ‘Hoge Raad van de Kinderen’ Utrecht, 22 februari 2022 De bestuursrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van het beroep dat bij de rechtbank Midden-Nederland is ingesteld tegen het niet tijdig beslissen van de (Trust)belastingdienst. Omdat de Trustbelastingdienst geen bestaand bestuursorgaan is kan de rechtbank niet oordelen [...]

Titel

Ga naar de bovenkant