Onder de noemer: complot

Men spreekt over legalese of de kronkels van de legale taal begrijpen. Binnen de complottheorie waar Jordan Maxwel één van de promotor is, zie filmpje op het einde, beweert men het volgende

Er zijn 2 grote delen op aarde: water en land (lucht blijft eventjes buiten beschouwing) en beide hebben hun eigen wetten.

  1. De wetten van het land, zijn de wetten van de cultuur die op dat land leeft. Zo heeft elk land en cultuur zijn eigen wetten, de grondwet genaamd.
  2. De wetten van de hoge zee of het water, die de wereld domineren

Wat dekken de wetten van het water?

In plaats van liefde, is het geld die de wereld regeert en de samenleving regelt, als middel om je te laten gelden en om je waardering te uiten. De wet die het geld regeert is daarom de admiralty law; 

Dus van zodra jij geld gebruikt val je onder de maritime admiralty law of de wet van water.

Keren we terug in de geschiedenis naar het land van Kanaan. De Phoenicia (nu Fenicië genoemd) is de naam voor de regio aan de oostelijke kust van de Middellandse Zee, die nu vooral het grondgebied van het huidige Libanon en Syrië vormt. Deze naam was in de oudheid gebruikelijk. De inwoners zelf noemden hun land Kanaän. De oorsprong ligt rond 2300 v.Chr.    In hun taal betekent merchand (handelaar) een banker ( bankier). Het woord merchant komt van mer voor de zee, het water (la mer in het frans). Net zoals je een mermaid (zeemeermin) hebt, heb je ook een merchant.

Vb het standbeel van vrijheid, moest in het water staan en niet op het land. Het moest in een haven geplaatst worden want het is een standbeeld van liberty en niet van freedom. Liberty is dat wat een zeiler vind als hij de haven binnenvaart, dan heeft hij liberty maar is hij niet free (vrij). Hij is vrij van de grillen en macht van het water maar zit nog vast op zijn schip. 

Waarom moet je altijd naar de rechtbank gaan?

Omdat het machtspelletje gespeeld wordt op de rechtbank. Zij gebruiken hun woorden zeer bewust, zonder je te laten weten wat ze ermee bedoelen. Ze lokken je in hun web en spel, via de advocaten die elkaar proberen af te troeven in de fictie en jou te binden binnen hun legale spelregels. (opm isabelle: dit klopt als een bus en zie ik ook binnen de rechtszakens van onze leden die ik nu al begeleidt heb).  De rechter draagt zwart omdat hij de scheidsrechter is. Hem maakt het niet uit welke kant wint want hij wordt toch betaalt. De rechtbank bepaalt uiteindelijk (the rules of bench) Het woord bench in het latijn betekent bank. Dus werkt (regelt) de rechter voor de bank. Op de oever van de rivier kan je ook banks (zandbanken). Een zandbank regelt de flow van de zee stroom. It direct the flow of the current see  Mooie woordspelling verwijzend naar currency dat munteenheid betekent. Jouw geld stroomt ook want dat noemt men de cashflow.

VOORBEELD als een schip een haven binnenvaart, wordt er altijd vrouwelijk naar een schip verwezen. Ze zijn vrouwelijk omdat ze items dragen/vervoeren voor geld, dus vallen ze onder maritime admiralty law. De admiraal is de hoogste rang op zee. Als het schip aanmeert (parkeert) aan het dok en stapt af van het dok, moet de kapitein aan de douane een certificate of manifest afgeven. Want gisteren was het schip er niet en nu wel, dus nu is het gemanifesteerd. Elke manifestatie of creatie dat dit schip verliet kwam uit het water. Elk schip kent een kapitein  en komt van het latijnse woord kapitaal (money) dus de kapitein vertegenwoordigt het geld dat aan boord is. Dus moet hij aan de haven autoriteiten een certificaat van manifest afgeven voor elk item dat aan boord is. ( hoeveel weegt het, de kleur, grote, waarde, …..) Het schip zit in zijn geboorte (ship is sitting in its birth).  Hetzelfde als toen jij geboren werd: het water brak bij jouw moeder, je komt dus uit het water. Daarom heb jij ook een geboorteakte, omdat jij ook een admiralty maritiem product bent onder internationaal recht. Jouw lichaam wordt beschouwd als een admiratly martitiem product. Je moeder leverde jou. In de engelse taal gebruiken ze de term we wil ship it to you , als ze iets willen leveren). Het ziekenhuis is a delivery room (leveringskamer) en je kwam via jouw moeders geboorte kanaal.

Als een schip iets verliest of bij het leveren naar de kade is er schade, dan is er een deadth certificate (certificate van dood) en het is altijd getekend door het dock (verwijzing naar doc van doctor) De dokter moet jouw geboorte en doodscertificaat tekenen. Dat zijn allemaal admiralty maritiem banking words.

Je dient te begrijpen dat alles, overheden, kerken, religies opereren (functioneren)  onder maritiem law. Dat is de reden waarom alle kerken verdeel zijn in denominations zoals 20th, 50th en honderds. Ze zijn niks meer dan producten van admiralty banking.

Totale vrijheid is nog nooit afgedwongen geweest op aarde

Op aarde voedt steeds de strijd naar vrij zijn en volgens onze geschiedenis boeken (die we best met een heel grote korrel zout nemen)  is er nooit een moment geweest waarop de mens vrij was zowel lichamelijk, intellectueel, emotioneel als spiritueel. Er was wel een moment waarop america het licht zag, dat alle mensen er soeverein waren en heer over eigen lichaam. Dat resulteerde in de onafhankelijkheidsverklaring. Echter sedert 1868 is ook america onder de admiralty maritiem law. Voor 1868 konden cowboys met een geweer rondlopen en elkaar afschieten voor de ogen van sherif en bewoners, om de simpele reden dat alle mensen nog soeverein waren. In 1868 werd er een bedrijf opgezet en deze noemde de united states corporation. En ze stipuleerden dat iedereen die lid was van deze en werkt voor deze, zou geen werknemer genoemd worden maar een citizen (staatsburger). Dus als ze je vragen of je een citizen bent vragen ze je eigenlijk of je bekwaam bent om zakens te doen. Deze specifieke vraag: are you a citizen, betekent dat je een medewerker bent van een foreing corporation (vreemde /buitenlands vennootschap), handelend onder de internationale maritieme wet. De president van de united states, is de president van een private onderneming. Het woord president is een woord dat komt uit het corporated law (vennootschapsrecht) want een bank heeft een president en zo ook alle bedrijven. United states is een privé onderneming in het bezit van engeland.

Wat te doen als je in contact komt met een rechtbank?

Deze theorie beweert dat ze geen jurisdictie hebben over jou de man/vrouw, als je niet naar binnen gaat. Interessant. Dat zou betekenen dat als je een rechtsproces aangaat, je het hek opent en jezelf verklaart een dode entiteit op zee te zijn. Je houdt de sluisdeur beter dicht. Correctie isabelle: vergeet dit aub, want je krijgt er alleen maar een verstekvonnis mee aan je been = de rechter doet gewoon een uitspraak en het enige wat je ermee bereikt dat hij je kant van de zaak niet hoort = je snijdt er alleen maar mee in je eigen vingers. Mss werkt dit in common law landen maar ik garandeer je dat deze onzin niet werkt in Europa, in onze civilrechterlijke contreien;
In onze opleiding leren we je wat je kan doen. Ik geef je alvast 2 dingen mee die belangrijk zijn als je met een rechtbank geconfronteerd wordt:
  • je mag binnenstappen en je zorgt ervoor dat je op respectvolle en liefdevolle wijze te kennen geeft dat niet mee wil spelen in hun fictie en dat jij op je natuurlijk recht staat (je moet hiervoor goed begrijpen wat natural law is en wat je recht is). Je maakt duidelijk dat je een man/vrouw bent en niks anders en dat jij  aanwezig bent omdat je met een paar vragen zit die je graag beantwoord zou willen zien. Dat dit de enige reden is waarom je aanwezig bent. Best laat je de griffie na het ontvangen van je dagvaardiging weten dat je persoon niet zal verschijnen en jij zonder advcocaat aanwezig zal zijn omdat jij voor jezelf spreekt; je bepaald je machtiging en geeft je wet aan (zie onze module 2 & 3) want het gezag over een mens ligt enkel in gods handen. 
  • als je aanwezig bent, moet je er steeds voor zorgen dat de griffier vastlegt wat jij wil dat er opgenomen wordt in dit proces verbaal van je rechtszaak.Laat het door 3 getuigen vastleggen, of neem alles op want het is een publieke rechtbank of door een deurwaarder als het een belangrijke zaak betreft.

Voor de mensen die nog houden en kiezen voor drama en complot, kunnen genieten van het filmpje van jordan maxwell hieronder