Waarom het zinloos en fout is om te roepen en te bewijzen dat het systeem fout is. 27/03/2022

zoals gewoonlijke krijg je er de schrijffouten cadeau bij, waarom dat lees je hier

Na 15 maand verbeten zoeken, kan ik sedert gisteren alleen maar verbijsterd lachen vanwege het meesterlijke karakter en de onfeilbare juistheid van het leven. Ik weet al lang dat het zo is, maar nu pas begreep ik het echt. Heel wat puzzelstukken vielen gisteren op hun plaats, door het juridische luik (het lagere) te verbinden met de bijbel (het hogere) want ik mens ben de brug ts lager en hoger en daarmee de MANIFESTATIE van EENHEID.

Waarheid werkt bevrijdend 

Door het lagere te verbinden met het hogere ontdek je de EENHEID en daarmee de WAARHEID die zeer BEVRIJDEND werkt. Het gebrek aan vrijheid op aarde kan je maar begrijpen door de wetten te kennen dan begrijp je hoe je vrij kan zijn. Door  mijn studie van het juridisch systeem met name de maximes of law, ons civil recht en de UCC (zie de blog hier recht en law , de maximes of law, de internationale verdragen en admiralty law/ UCC codes) kon ik de materie begrijpen. Dat was het enige luik wat ik in mijn 35 jarige studie min of meer links had laten liggen, want mijn focus lag hoofdzakelijk op het energetische veld, omdat ik vond dat de materie daaraan ondergeschikt was. Uiteraard had ik al een behoorlijke notie van recht, uit mijn vorige job, en het feit dat ik al 22 jaar zelfstandige  ben.  Door de materie nu als onderdeel te accepteren kon ik de éénheid vormen. Ben ik nu volledig verlicht? Nee maar nu zie ik tenminste het pad.  Het is zeer smal en zeer goed verborgen daarom dat het systeem je overstelpt met onbegrijpbaar legaal “gelul”, je dodelijk vermoeid en stress bezorgt  met hun  duizenden wetten/regels en uitput met hun belastingen (lasten die ze op je schouders leggen). Daarom is het zo belangrijk om te durven NEE IK WIL NIET zeggen, te experimenteren, uit je comfortzones te komen, dingen anders te bekijken door dingen in vraag te stellen als iets niet goed voelt.

Iedereen wordt geacht de wet te kennen

Gisteren wees ik op mijn fb, op de parallellen van ons juridisch systeem en de bijbel.  De sleutel vind je in de juridische stelregel ook wel maxim of law genoemd:  Nemo censetur ignorare legem = iedereen wordt geacht de wet te kennen. En daarmee haar gevolg: Vigilantibus Non Dormientibus Jura Subveniunt: De wet helpt alleen degenen die waakzaam zijn, en niet degenen die slapen over hun rechten. Toen ik deze voor het eerst las reageerde ik als of ik door een adder gebeten was (de slang in eden die voor onvrede zorgt): “ (1)wat no way. Zijn zij nu knettergek, dat zij denken dat ik al die onzinnige regels kan; laat staan wil kennen en dat ik mij eraan ga houden? (2)Over my dead body, de waarheid is simpel en rechtvaardig” , en ik zocht een uitweg om hieraan te ontkomen. Toen ik het gevolg las van die wet “Vigilantibus Non Dormientibus Jura Subveniunt: De wet helpt alleen degenen die waakzaam zijn, en niet degenen die slapen over hun rechten” dacht ik: ” aha jullie kl..tz.kk.n, ik heb jullie bij de lurven. Dat is het het bewijs dat jullie legaal systeem pure kwade opzet is.” Voor mij is waarheid en rechtvaardigheid poepsimpel als je de geboden van god volgt: de ander geen schade berokkenen (dus niet stellen/liegen/bedriegen/doden/…). Daar heb ik geen kluwen aan wetten en regels voor nodig. 

Het hof van eden is het wonderbaarlijk en overvloedig op aarde leven, de man het denken en daarmee de wilskracht, de vrouw de keuzes die je maakt en daarmee de macht van de vrije wil, de slang zijn je begeertes die je moet overwinnen = de onvrede, zodat je het beheer kan voeren over de aarde.

Het lag notabene voor mijne neus, want in mijn eerste zin, zaten alle antwoorden en ik zag ze niet omdat ik de juiste kennis niet had. Kijk maar: (1) ze wees me op mijn wilsautonomie = ook in de wet is de vrije wil heilig (zie blog me juridische teksten over wilsautonomie.)Alle lex (= lagere wetten) zijn regels en daarmee onzinnig want ze zijn een fictie die legaal worden omdat wij ze erkenning geven. Een legale fictie: Een aanname, dat iets dat onwaar of niet bestaand is  waar of bestaand is. [Black law ed. 2 & Oran’s Dictionary of the Law, West Group, 1999] Fictio juris non est ubi veritas  : Een juridische fictie bestaat niet waar de waarheid is. [Bouvier’s Dictionary of Law (1856)]

(2) over my dead body was een mooie vingerwijzing dat als we over onze persoonlijke identiteit kunnen stappen, die inderdaad maar een dood lichaam is (legale creatie/ stroman) we vrij zijn omdat we de heerschappij dan kunnen nemen zoals god het bedoelde in gen 1. 26-28 is maw als we over onze persoon kunnen stappen en de heerschappij terug nemen.

Vraag is nu wat is de wet?

“Is de wet dan in strijd met de beloften van God? God verbiedt het; want indien er een wet was geweest, die leven had kunnen geven, waarlijk, de gerechtigheid had door de wet moeten geschieden.”(galaten 3.21) En hier zit de clou, de menselijke wetten zijn ontstaan uit gods wet dus je kan de wet maar begrijpen vanuit haar ware context.

De correcte hiërarchie is : god – zijn goddelijke geboden – mens – natuur- biologische natuurlijke wetmatigheid – jus naturale –  persoon -jus gentium – soevereine staat – lex – bedrijven, staatsbedrijven,  banken, alle mogelijke financiele instrumenten, en  (recht)banken.  zie meer uitleg in het oud canon law

Ook deze stelling : De wet helpt alleen degenen die waakzaam zijn, en niet degenen die slapen over hun rechten is weer 100% correct en rechtvaardig. Wie lui en gemakzuchtig de leugen blijft voeden zal daar ook de gevolgen van dragen. Het vergt inderdaad waakzaamheid om de goddelijke wet vorm te geven en volledig te begrijpen. Maar hij die zoekt naar de waarheid en rechtvaardigheid, is waakzaam, analyseert, neemt eigen verantwoordelijkheid, maakt gaandeweg een kruis over zijn/haar ego-persoonlijkheid en transformeert stilletjes naar het ware goddelijke wezen dat we in wezen zijn.

Ken jeZELF 

Kijk en we eens naar de bijbel hiervoor: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand; en uw naaste als uzelf.” (Lucas 10:27). 

Dat lukt je maar als je van jezelf houdt en verantwoordelijkheid wil nemen voor je eigen denken en handelen. Want het niet van jezelf houden, het leven in zelfafwijzing is juist HET probleem en fundament van al die horror en goddeloosheid op aarde. Als je iets uit buiten jezelf vereert/hoog acht ben je evil want jeZELF is god. Daarom is het zo belangrijk om god weer in de armen te sluiten, en is de sleutel inderdaad het KEN JEZELF.  Pas als je als mens ten volle kan bevatten dat je een goddelijk wezen bent, ipv een machteloos persoontje, gebonden in de slavernij van de materie, zal de mens vrij zijn en almachtig. Nu, na 15 maand verbeten research, kan ik alleen maar lachen om mezelf vanwege het gebrek aan juiste kennis en daarmee haar foutieve interpretatie. Ik denk dat god en onze beschermengelen, heel vaak krom liggen van het lachen met ons aardse spel van BLINDE-MANNETJE. Ik begin nu ook te begrijpen wat ze bedoelen met de sluier waarachter wij leven. 

De buitenwereld/ het systeem, als spiegel

Kijk eens met me mee, hoe FEILLOOS het systeem/de matrix ons dit gegeven SPIEGELT. Bij de aangifte levende geboorte, worden we omgezet van een levend goddelijk wezen (jus naturale) in een lagere vorm, de legale persoon en dode entiteit  onder het  lex,die enkel op papier bestaat.  Zie de website van de EU, die duidelijk aangeeft een maar lex te zijn en onder het lex is slavernij wel toegestaan volgens het oud cannon.

Persona (Lat.): het masker dat de speler op  toneel gebruikt [Webster’s 1828 Dictionary]  Maw we spelen een rol, denkende dat we die rol zijn en  leven daarmee in een leugen/illussie. We zijn niet de stroman, de persoon; maar een levend goddelijk wonderbaarlijk wezen en we gebruiken een stroman om onze vrije wil in een contractvorm om te zetten (vast te leggen) en bezit toe te kennen (erfenis)

God maakt erfgenamen, niet de mens.’Haeredem Deus facit, non homo [Bouviers`s Law Dictionary 1856] God schiep de mens en gaf haar het beheer over de aarde en het genot van de aardse rijkdommen. Natural law + natuurlijke biologische wetmatigheden

Consensus facit legem: Toestemming maakt de wet.  [Bouvier’s Dictionary of Law (1856)] “Libertas est naturalis facultas eius quod cuiusque facere libet.”vrijheid is iemands natuurlijke macht te doen wat hij zelf wil …….Wie het voordeel neemt, moet de last dragen………..Niemand mag lijden onder de daad van een ander.

Buigen of barsten

Hoe ben ik tot bovenstaande inzichten gekomen? Wel in jan 2021 stelde ik mij de vraag: “hoe is het in godsnaam mogelijk dat overheden er mee weg kunnen dat ze onze rechten en vrijheden ontnemen. ” Al  15 maand lang ben ik dus verbeten als een bloedhond  7 op 7 hiermee bezig. Ik had geen leven meer, want ik nam geen tijd meer om te leven/te genieten. En god heeft me langs heel veel juridische en bijbelse stukken geleidt 😅. En eergisteren gaf mijn lichaam me een waarschuwing platte batterij 😉 dus voor mij was het buigen of barsten. Gelukkig boog ik het hoofd. Ik had nu al veel kennis, en vroeg god om 2 dingen: om me nu inzicht te willen geven in de zinloosheid van dat alles (want hoe meer ik leerde hoe meer mijn stelling bevestigd werd dat alle wetten zinloos waren) en waarom ik hem niet kon voelen als hij alles is en alles uit hem bestaat. 

Het antwoord kwam razendsnel. 85% van mijn tijd analyseer en verbind ik. Zo ook gisteren toen ik mijn keuken aan het opruimen was, stelde ik mezelf de vraag wat ik zou doen als alles me ontnomen werd. Zou ik me dan steendood vervelen? En het antwoord was: ” dan zou ik me simpelweg wenden tot god en me proberen op hem af te stemmen” BAM, dat was me een eyeopener, dat god op de laatste plaats kwam OEPS.   Daarom heb ik me gisteren namiddag op god afgestemd en ik voelde fysiek en emotioneel een duidelijke shift, want ik probeerde god te voelen. Door heel rustigen diep in te ademen terwijl ik zei: ik ben god, heel bewust mijn adem voelend en deze verbinden aan god. Maw dat wat ik in-en uitademende was GOD. Dat smaakt echt naar mee en ik heb besloten om elke avond op die manier af te sluiten. 

De eerste shift maakte ik een paar maand geleden al omdat ik begreep hoe belangrijk het was om vanuit vrede op te staan omdat politie en rechtbanken anders macht over je krijgen want iemand in onvrede is een gevaar voor de maatschappij en moet worden gekortwiekt.  Daarom veranderde ik onze documenten voor de zoveelste keer zodat ze de juiste lading droegen. Dit kon ik doen door mezelf de vraag te stellen bij het opstellen: handel ik vanuit vrede of vanuit onvrede (strijd/boosheid/iets willen bewijzen) dat resulteerde weer in een totaal andere energie en een afsluiten met : vrede zij met u  ipv met vriendelijke groet. Want ik had geen zin in deze leugen, want afsluiten met vriendelijk groet wou zeggen dat ik hun persoonlijk manipulatief spelletje mee wou spelen en ik had namelijk geen vriendelijke gevoelens voor hun persoonlijk goddeloos handelen maar wel vrede met god = dwz, ik heb wel vrede en liefde voor de onwetende mens verscholen achter de persoonlijkheid.

Nu begrijp ik ook waarom ik als advies de tarot kaart de kluizenaar kreeg de laatste weken. Ik had namelijk de vraag gesteld of ik de overheid nu wel of niet moest dagvaarden, want ik had op 5 februari het akkoord gekregen van een advocaat dat hij idd voor ons de staat wou dagvaarden dan hoorde ik 3 weken niks meer van hem, antwoorde zijn email en tot op vandaag weer niks meer. En aangezien het leven geen fouten maakt, was het aan mij om de dingen anders te bekijken. Dat resulteerde in de opzet van een arbitrage huis. Een oude droom naar rechtvaardigheid, vanuit de goddelijke geboden, die ik al in 2006 met een paar anderen wou realiseren. Dit is dan niet doorgegaan. Als je de kaart bekijkt zie je dat hij naar links kijkt (het verleden) en er zijn gouden licht laat op schijnen.  Ik moest dus eerst naar het verleden kijken, naar het ontstaan van de wetten ipv naar het resultaat nu van de wetten. Ik moest er ook god bij betrekken (gouden licht) De heremiet licht bij/ hij verlicht; Nadat de mens de top van de levenscyclus in de zegenwagen bereikt heeft (die kreeg ik eraan voorafgaand) wordt hij rustiger en door zijn wijsheid de raadgever van de gemeenschap. De kluizenaar trekt zich ook terug uit de actie, hij strijdt niet meer omdat hij alles al doorleeft heeft. Dit is een eenzaam bestaan en daarom komt hij ook zichzelf tegen. Hij overdenkt zijn leven en keuzes en wordt zo rijp voor de volgende fase: RECHTVAARDIGHEID. Hier een goeie tarotsite

Wie de nuances kan snappen, bereidt is om uit de starheid te treden en zoveel mogelijk facetten en standpunten te bekijken, kan heel snel bijsturen en daarmee resultaten bereiken die positief zijn en goed aanvoelen. En het moge duidelijk zijn dat er maar 2 stellingen mogelijk zijn op aarde: goddelijk/goedheid/vrede/liefde of goddeloos/kwaad/onvrede/angst. Daarom is het zinloos om het systeem te proberen te veranderen of omver te werpen. Wat we wel kunnen doen is transformeren, want als we de wet kennen, ( je weet nu dat DE WET betekent gods geboden waaruit al het andere gevloeid is)  kunnen we de leugen corrigeren, stuiten en afwijzen en dat doen we door het systeem in vraag te stellen aan de hand van de wet. Vragen stellen kan niet gezien worden als een daad van agressie en het is ook ons richt binnen de lex-cultuur. 

Ik hoop dat mijn pad, verlichting kan brengen op jouw pad, zodat je angst en onmacht kan loslaten, de macht kan terugnemen vanuit de standing van levende zelfbewuste mens die autonoom kan leven door het dragen van je verantwoordelijkheid en je zo jouw eigen pad naar vrede en verlichting kan ontdekken..

ik weet dat verre van iedereen mee zal kunnen met bovenstaande visie en zal blokkeren op het feit van mensenhandel en satanisch gruwel. Hierop kan ik alleen maar antwoorden dat ik onbekend bent met de reden waarom die zielen die ervaring meemaken, maar dat dit helaas ook ergens uit zal voortgevloeid zijn. En ik bid dat we met onze persoonlijke transformaties mee kunnen helpen om dit uit de wereld te krijgen.

pas als we een personficatie zijn van god zal het kwaad wijken

vrede en wijsheid zij met u en moge liefde je leven vullen

warme groet

isabelle