F.A.Q

F.A.Q2023-10-25T22:42:26+02:00
Waarom is common law waardeloos in civil rechterlijk landen2022-10-28T16:28:49+02:00

Velen verwarren natural law met common law;

Common law is gewoonterecht en VERSCHILLEND van natural law: de natuurwet die in verplichting superieur is aan elke andere, want je kan wel begrijpen dat menselijke gewoontes inferieur zijn aan god;

common law, is recht dat voortvloeit uit gewoontes die via rechterlijke beslissingen (jurisprudentie) vastgelegd zijn en daarmee wet zijn geworden;
de rechtspraak als basis voor het recht en de rechter vormt het recht:
een proces heeft hier als functie een conflict op te lossen en recht te vormen

Civil recht komt van het romeins recht (canon law) en de code napoleon en gaat uit van wat er als wet vastgelegd wordt:
het wetboek als basis voor het recht en de rechter is gebonden aan het wetboek:
platte toepassing van de legale codes die ze wet noemen;

Als m/v handelen wij volgens natural law, geven expressie aan de wet die onze schepper ons gegeven heeft: doe een ander geen kwaad of schade

Wel of niet registeren in de UCC met UCC 1 filling2022-10-03T17:49:13+02:00

Wat ik bij de andere groepen mis, die beweren dat ze kunnen bewerkstelligen mensen vrij te maken, is de cruciale stap nl

het uit de denkwereld van de legale wereld stappen;

Ooit al gehoord dat je iemand op eigen terrein kan verslaan? Wel zolang de focus ligt op weerstand bieden tegen de legale wereld en het proberen de legale wereld te verslaan met zijn eigen middelen, ben je er al aan voor de moeite; Het legaal systeem zit meesterlijk in elkaar (zoals alles trouwens) en je kan het nooit verslaan; In al je pogingen het te verslaan voedt je het alleen maar, want ze pakken je dan op hun pijler nl dat je incompetent bent  😳  zie de 12 rechtvermoedens die je moet vermijden 

Waarom zou je iets willen verslaan dat perfect is? Voordat je roeptoetert dat ik gek ben, volg eerst onze scholing en dan zal je begrijpen wat ik hier aanhaal (onze cursussen vind je in de webshop); Het is zo eenvoudig allemaal, je kan gewoon de legale wereld verlaten en je manifesteren op een hoger niveau nl dat van de wet en dit zonder moeite met de kennis die wij je aanreiken; Het enige die hier moeilijk aan is, is dat je wakker genoeg moet zijn om deze mindswitch te kunnen maken;

Laat ik je 1 ding duidelijk maken dat je een UCC1 verklaring je nooit zal helpen om vrij te zijn, noch zelfredzaam; 

Wat is een UCC-1-verklaring?

Een UCC-Uniform Commercial Code-1-verklaring is een juridische kennisgeving, die een schuldeiser publiceert in de internationale databank van de UCC(Uniform commercial code) om het pandrecht te beschermen die ze heeft op de eigendommen die de schuldenaar als onderpand gegeven geeft; De UCC is international “law” en springt over de “wetten” van een land” = je kan je UCC1 filling inroepen over de ganse wereld; 

UCC-1’s zijn vereist voor alle zakelijke leningen onder de Uniform Commercial Code (UCC) en stellen een relatieve prioriteit vast over welke specifieke activa in beslag kunnen worden genomen en in welke volgorde, terwijl de pikorde van de incasso wordt versterkt in gevallen waarin er meerdere geldschieters zijn aan de dezelfde debiteur.

Er zijn nu groepen die hun geboorteakte of  één of andere verklaring via de UCC1 registreren wat natuurlijk pure kolder is; Jij man of vrouw bent geen ding, dus kan je vrijheid nooit afhangen van een UCC1 registratie  😆 ; Mensen springen op alles wat hen vrijheid belooft zonder dat ze de moeite doen om alles onder de loep te nemen;

Wij bieden wel een ZSO (zekerheidsstellingscontract) aan voor die mensen die de kennis van onze modules niet hebben of voor de mensen die het niet zien zitten om echt voor zichzelf op te komen; In dat geval kan je terugvallen op dit legaal document waarmee jij je eigendom kan vrijwaren voor beslag legging, dankzij de publicatie in de UCC via een UCC1 filling; In dat geval kan jij je niet meer op de wet beroepen (natural law) omdat jij dan de legale regels en artikels voor wet aanneemt en je je dan daaraan moet houden als je iets via je UCC verklaring wil afdwingen; 

 

Wat is het verschil tussen autonoom en soeverein?2022-10-24T12:11:34+02:00

Men beweert dat je bij “ soeverein” al je rechten verliest en bij wijze van spreken het land kan worden uitgezet, en je bij  “autonoom” al je rechten behoudt; Klopt dit?

——————————-

Het probleem is dat er heel veel verteld wordt zonder dat mensen echt begrijpen waar ze mee bezig zijn; Alles staat of valt van het uitgangspunt dat je aanneemt: ofwel bekijk je alles vanuit legaal standpunt ofwel bekijk je alles vanuit wettelijk standpunt;

Vanuit wettelijk standpunt ben je een soevereine man/vrouw, die weet hoe te leven en die bekwaam is om autonoom te handelen op grond van je wil die vrij is; dat noemt men de private capaciteit en leven;

 • ben je soeverein: enkel schepper boven jou, en de enige autoriteit in je leven: recht intact en onvervreemdbaar
 • handel je autonoom: bekwaam om zelf je wet te stellen en je eigen recht te bepalen en te bewaken
 • Om dit te kunnen realiseren moet je ervoor zorgen dat ze geen rechtsvermoedens tegen je kunnen inroepen; dus totaal uit de legale wereld blijven

Vanuit legale positie ben je een mens (schim van jezelf), die overleeft op grond van gunsten verleent door het systeem en

 • ben je een persoon: ondergeschikt aan de legale wereld waar je gunsten geniet die zij rechten noemen en die vervreemdbaar zijn
 • ben je onbekwaam en voeg je je naar de artikels/regels die de legale wereld stelt en die ze wetten noemen
 • je hebt geen stem in het kapitel

= als je binnen de legale positie  met soeverein bedoelt dat je zo stom bent om al je persoonlijke ID’s  te vernietigen dan verlies je idd al je legale gunsten; spreek nooit van recht binnen de legale wereld want de legale wereld is fictie; 

Om deze materie te begrijpen moet je begrijpen:

 • wat het verschil is tussen de wet en legale artikels/regels
 • wat het verschil is tussen de private sfeer en de publieke wereld
 • hoe je ervoor kan zorgen dat de legale wereld je als competent erkent zodat jij de legale wereld je orders kan opleggen;
 • hoe jij jezelf in private capaciteit kan manifesteren en uitdrukken
 • hoe jij je wet kan stellen en  je recht verwoorden;

daarom stellen wij een opleiding ter beschikking; in module 1 vind je alle basis informatie en module 2 alle informatie hoe je de rechtbank voor jou laat werken en mod 3 je rechtsprofiel en hoe je kennisgevingen opmaakt

Thuisonderwijs in private sfeer2022-09-30T14:43:06+02:00

Nu zijn we bezig om ‘huisonderwijs’ of liever ‘bovenwijs/levenswijs/eigenwijs/natuurwijs’ neer te zetten. Op de ‘verklaring van huisonderwijs’ formulier van de vlaamsche overheid staat het volgende: ‘met dit formulier verklaart een ouder of persoon die een minderjarige onder zijn bewaring heeft, dat die minderjarige huisonderwijs volgt.’ … Laat ik duidelijk stellen dat dat schoentje niet (meer) past. Aangezien ik een levende mens ben en geen persoon, alsook mijn kinderen. En ze dus ook niet ‘in bewaring’ zijn bij mij… wat een onzin allemaal…

Bijkomende vraag… de ‘leerplicht’ kan ik die als niet van toepassing beschouwen voor een levende mens? Lijkt me van wel…

ANTWOORD

ALs man/vrouw in private capaciteit heb je het recht om te bepalen hoe jij je zoon of dochter opleidt naar volwassenheid; In private capaciteit handel je altijd op eer en in geweten en handel je enkel voor het hoogste goed van je kind, dan handel jij conform de wet; De wet stelt dat je alles mag doen op je eigen unieke wijze zolang je een ander maar geen kwaad of schade berokkend; 

Je bent geen levende mens, maar een vrouw; dat is een zeer groot verschil op juridisch technisch vlak; Een vrouw kent geen plicht, ze kent alleen eer; Een vrouw legt enkel rekenschap af aan haar partner en aan niemand anders;

Om soeverein te zijn en autonoom te kunnen handelen moet je begrijpen wat het verschil is tussen de wet en legale artikels/regels; wat het verschil is tussen de private sfeer en de publieke wereld

Je moet weten hoe jij jezelf in private capaciteit kan manifesteren en hoe jij je wet en recht moet verwoorden; daarom stellen wij een opleiding ter beschikking; in module 1 vind je alle basis informatie en module 2 alle informatie hoe je de rechtbank voor jou laat werken en mod 3 hoe je kennisgevingen opmaakt

 

Wat is het verschil ts onze documenten en vincent zegel2022-09-30T14:55:14+02:00

Het is een totaal andere aanpak;

Wij focussen op de m/v sterk, zelfredzaam en onafhankelijk te maken, door de wet in eer herstellen en te leren hoe je de wet kan belichamen;

De alias vincent zegel maakt niet kenbaar wie hij is en focust zich op het claimen van de geboortetrust, via beneficiaire aanvaarding; Hij doet dit met documenten die  zeer juridisch en gewichtig aandoen maar die de meeste mensen niet snappen en die volstrekt waardeloos zijn binnen de legale wereld; Zelf vind ik vrij zijn en zelfredzaam zijn belangrijker dan die geboortetrust want ik heb al geleerd dat vrij zijn en zelfredzaam niks te maken heeft met geld; Geld is enkel een middel dat naar je toekomt; Vrij zijn en zelfredzaam zit in jou en als jij het niet kan belichamen mag je nog schatrijk zijn, je angsten en emoties zullen je blijven knechten;

Mijn advies: zet je focus in de juiste richting en verbind nooit je naam aan iets dat je niet snapt; weten en begrijpen waar je mee bezig bent in je leven is goud waard;  

Waar wij mee bezig zijn is de m/v leren hoe hij/zij de autoriteit in eigen leven is als je de wet kan belichamen; 

 • herstel private standing van de man/vrouw
 • gewone mensentaal zodat jij begrijpt waar je mee bezig bent
 • we leren je hoe je je eigen documenten kan maken

Elke m/v dient zelf in te voelen waar hij/zij zich goed bij voelt, want elk volgt zijn eigen pad; Kom je bij ons dan is het omdat je klaar bent om een shift in bewust-zijn te maken; 

Mag ik als levende mens de familienaam kiezen2022-09-30T15:00:36+02:00

Ik zou liever de familienaam van mijn moeder dragen kan dat als levende mens?

antw

Wel als je vanuit je private standing wil leven ben je altijd een man of een vrouw, je bent geen levende mens (in module 1 leer je hier meer over);

Je naam is je naam, maak het niet moeilijker dan het is want met je naam kan jij de eigendom claimen waarop jij recht hebt en kom je in aanmerking om te erven; dat is het enige nut van je naam; Wil jij in het dagelijkse leven een andere naam, doe wat je wil zolang je op documenten die belangrijk zijn de naam van je persoon vermeld

Je bent geen levende mens, maar een vrouw; dat is een zeer groot verschil op juridisch technisch vlak; Een vrouw kent geen plicht, ze kent alleen eer; Een vrouw legt enkel rekenschap af aan haar partner en aan niemand anders;

Om soeverein te zijn en autonoom te kunnen handelen moet je begrijpen wat het verschil is tussen de wet en legale artikels/regels; wat het verschil is tussen de private sfeer en de publieke wereld

Je moet weten hoe jij jezelf in private capaciteit kan manifesteren en hoe jij je wet en recht moet verwoorden; daarom stellen wij een opleiding ter beschikking; in module 1 vind je alle basis informatie en module 2 alle informatie hoe je de rechtbank voor jou laat werken en mod 3 hoe je kennisgevingen opmaakt

 

Hoe schrijf je je naam als soeverein?2022-09-30T15:04:21+02:00

Een slavennaam is in hoofdletters geschreven en een private man/vrouw schrijft de naam in kleine letters; 

de naam met enkel 1 hoofdletter kan eventueel ook nog in die schrijfwijze je macht nog intact is om je wil uit te drukken, van zodra je familienaam in hoofdletters staat ben je zonder stem een ding/persoon = een trustvorm die je bezit beheert

dus bij voorkeur isabelle lambrecht,  maar Isabelle Lambrecht mag ook

 

Met welke kleur moet ik het invullen2022-09-30T15:07:20+02:00

In private capaciteit bepaal je zelf de layout van je documenten;

Het advies is wel om als je onderschrijft of duimafdruk om dat met rood te doen = kleur van leven en bloed,.

In persoon gebruik je volgens de legale regels blauw of  zwart;  Toen één van onze leden in spanje voor de politierechtbank “moest” verschijnen en ik rood adviseerde brak er paniek uit toen ze met rood wou haar naam plaatsen; Ze moest met blauw of zwart;  

DUIMAFDRUK , altijd met rood
Als ik soeverein ben krijg ik daar een pas of iets dergelijks2022-09-30T15:15:05+02:00

Je kan bij ons idd je diplomatiek pasport bestellen, hier lees je hoe

, hier   vind je er meer info over

Moet ik dan mijn ID nr en rijksregisternummer inleveren?2022-09-30T15:55:58+02:00

Nee helemaal niet;

Je herstelt gewoon je private standing als man/vrouw, schepping van je schepper met enkel je schepper boven jou;

Je begrijpt nu alleen hoe en wanneer jij je persoon gebruikt; je ID en rijksregister behoren tot aan je persoon maar dat ben jij niet; Jij man of vrouw geniet enkel de voordelen ervan

 

kan ik mijn uitkering / pensioen behouden2022-09-30T15:59:07+02:00

Je pensioen blijf je zeker behouden want dat is een persoonlijk recht dat je verworven hebt;

Je blijft je ID behouden dus ook alle privileges van je persoon en wat op naam van je persoon opgebouwd is.

Je uitkering/ ziektewet/ stempelgeld/ ziekenkas: blijf je ook behouden zolang jij je identificeert en manifesteert als persoon en jij natuurlijk de voorwaarden vervult die de legale wereld je stelt om van deze gunst te genieten

Je bepaalt zelf in welke rol je stapt 

 

 

Wat is het voordeel van jouw documenten en procedure?2022-09-30T16:05:50+02:00

Wel met ons dpp krijg jij een instrument waarmee jij je in private capaciteit kan identificeren;

Onze procedures zijn er eenvoudig op gericht, om ervoor te zorgen dat alles conform de wet verloopt zodat je vrede en gerechtigheid kan realiseren in plaats van dat je speelbal bent van legale codes en regels die enkel zorgen voor onvrede en controverse en die per definitie onwettig zijn; 

 In private capaciteit handel je altijd op eer en in geweten en handel je enkel voor het hoogste goed; De wet stelt dat je alles mag doen op je eigen unieke wijze zolang je een ander maar geen kwaad of schade berokkend; 

Om soeverein te zijn en autonoom te kunnen handelen moet je begrijpen wat het verschil is tussen de wet en legale artikels/regels; wat het verschil is tussen de private sfeer en de publieke wereld

Je moet weten hoe jij jezelf in private capaciteit kan manifesteren en hoe jij je wet en recht moet verwoorden; daarom stellen wij een opleiding ter beschikking; in module 1 vind je alle basis informatie en module 2 alle informatie hoe je de rechtbank voor jou laat werken en mod 3 hoe je kennisgevingen opmaakt

 

Wanneer heeft een ordehandhaver/politie recht je aan te spreken?2022-09-30T16:10:41+02:00

Alleen als hij een claim heeft tegen jou op grond van feiten: dat jij een ander effectief kwaad of schade berokkend hebt; Dus dat stel je eerst vast in je contact met een man/vrouw die zich manifesteert als politie en als blijkt dat er geen claim is tegen jou dan stopt de jurisdictie en valt die man/vrouw vrouw terug in haar private capaciteit; 

 In private capaciteit handel je altijd op eer en in geweten en handel je enkel voor het hoogste goed van je kind, dan handel jij conform de wet; De wet stelt dat je alles mag doen op je eigen unieke wijze zolang je een ander maar geen kwaad of schade berokkend; 

In private capaciteit ben je soeverein: enkel schepper boven jou en autonoom: je handelt volgens eigen recht (sui juris); Om te begrijpen wat daarmee bedoelt wordt met je moet je begrijpen wat het verschil is tussen de wet en legale artikels/regels; wat het verschil is tussen de private sfeer en de publieke wereld

Je moet weten hoe jij jezelf in private capaciteit kan manifesteren en hoe jij je wet en recht moet verwoorden; daarom stellen wij een opleiding ter beschikking; in module 1 vind je alle basis informatie en module 2 alle informatie hoe je de rechtbank voor jou laat werken en mod 3 hoe je kennisgevingen opmaakt

 

Ik kreeg een corona boete of andere boete, wat nu?2022-10-03T16:39:59+02:00

Je stuit en corrigeert dit vanuit je private capaciteit, met correct opgemaakte kennisgevingen en je dwingt je recht af via de rechtbank als de ander je blijft lastig vallen; maar het hoeft zo ver niet te komen; Ik had hier in spanje een boete voor te snel te rijden en heb die gestuit en gecorrigeerd en door omstandigheden heeft hun antwoord mij niet bereikt waardoor ze 120€ van mijn rekening namen; Dat heb ik maar na maanden ontdekt en daarop heb ik hen een kennisgeving gestuurd dat ze mijn recht schenden en dat ze die som moeten terugstorten op mijn rek want ze effectief gedaan hebben op 27 aug 2022, wegens onterechte vordering; Elke boete is een onterechte vordering als jij er niet mee akkoord gaat en je uiteraard begrijpt waarom je dat kan weigeren en je je ook correct kan uitdrukken conform de wet ipv conform legale codes; onze opleiding voorziet je van de nodige kennis: mod 1 +2 + 3 (vind je in de webshop)

 In private capaciteit handel je altijd op eer en in geweten en handel je enkel voor het hoogste goed, dan handel jij conform de wet; De wet stelt dat je alles mag doen op je eigen unieke wijze zolang je een ander maar geen kwaad of schade berokkend; 

In private capaciteit ben je soeverein: enkel schepper boven jou en autonoom: je handelt volgens eigen recht;  Om te begrijpen wat daarmee bedoelt wordt met je moet je begrijpen wat het verschil is tussen de wet en legale artikels/regels; wat het verschil is tussen de private sfeer en de publieke wereld

Je moet weten hoe jij jezelf in private capaciteit kan manifesteren en hoe jij je wet en recht moet verwoorden; daarom stellen wij een opleiding ter beschikking; in module 1 vind je alle basis informatie en module 2 alle informatie hoe je de rechtbank voor jou laat werken en mod 3 hoe je kennisgevingen opmaakt

Titel

Ga naar de bovenkant