De mensen die kennis genomen hebben van onze basismodule 1 en module 2 de rechtbank,  begrijpen dat een ZSO onnodig is om hun recht tot expressie te brengen;

Voor wie is dan wel het ZSO bedoelt? Voor die mensen die niet de kennis /moed of standvastigeheid, hebben om hun eigen wet te stellen en af te dwingen via wettelijke weg en dus liever via de legale piste werken; Als je hier niet klaar voor bent kan je het legale instrument gebruiken om te proberen binnen de legale wereld conform internationaal recht (ucc) je bezit zeker te stellen; 

Wat is de zekerheidsstellingsovereenkomst?

De zekerheidstellingovereenkomst, is een privaat contract tussen jij de man/vrouw (LM) en je natuurlijk persoon (NP) die je registreert in de internationale database van de Uniform Commercial Code (UCC) en dit via een UCC 1 registratie; dan ben jij de secured party of de partij die zeker gesteld wordt;

Met dit contract wens jij je bezit (huis, aandelen, bankrekening, auto, …..) zeker te stellen, door deze over te dragen van je persoon naar je private capaciteit; Je NP wordt dan de schuldenaar en jij man/vrouw bent dan de preferente (bij voorrang) schuldeiser;

Elke andere partij die nu iets van je persoon wil, komt na jou EN moet een zware boete betalen als het een vordering is waarmee jij niet akkoord gaat vb een boete, belastingen…..

De registratie van deze overeenkomst gebeurt via UCC financial statement in Washington DC; Daar Washington DC onder internationaal recht (en bovendien Common law) valt, staat deze boven nationaal recht (grondwet per land); met het ZSO kan je beslagleggingen en onteigening aanpakken; 

  • eigendommen, waardevolle spullen op je naam hebt
  • aandelen, geld, ……… op je naam hebt
  • je eigendommen of gelden zal erven van je ouders 
  • NIET TE GEBRUIKEN: bij contracten die jij uit vrije wil aangegaan bent