Wat is de zekerheidsstellingsovereenkomst?

De zekerheidstellingovereenkomst, is een privaat contract tussen jij de man/vrouw (LM) en je natuurlijk persoon (NP) die je registreert in de internationale database via de UCC 1 registratie;

Met dit contract stel jij je bezit (huis, aandelen, bankrekening, auto, …..) zeker, door deze over te dragen van je persoon naar je private capaciteit; Je NP wordt dan de schuldenaar en jij man/vrouw bent dan de preferente (bij voorrang) schuldeiser;

Elke andere partij die nu iets van je persoon wil, komt na jou EN moet een zware boete betalen als het een vordering is waarmee jij niet akkoord gaat vb een boete, belastingen…..

De registratie van deze overeenkomst gebeurt via UCC financial statement in Washington DC; Daar Washington DC onder internationaal recht (en bovendien Common law) valt, staat deze boven nationaal recht (grondwet per land); met het ZSO kan je beslagleggingen en onteigening aanpakken; 

BELANGRIJK ALS JE 

  • eigendommen, waardevolle spullen op je naam hebt
  • aandelen, geld, ……… op je naam hebt
  • je eigendommen of gelden zal erven van je ouders 
  • NIET TE GEBRUIKEN: bij contracten die jij uit vrije wil aangegaan bent