Momenteel is er nog niemand gecertificeerd door ons om training of lezing te geven in deze materie;

Moment is isabelle lambrecht nog altijd de ene met de juiste en volledige knowhow; Dra zijn onze examenmodules klaar waardoor de eerste lichting van de module 1 leden zal kunnen bewijzen hoe bekwaam ze zijn; 

Ik hoop snel versterking te krijgen

isabelle lambrecht

7/11/2022