In onze winkel kan je bordjes en raamstickers vinden waarmee je op eenvoudige wijze anderen kan laten weten dat jij aanspraak maakt op je recht op privacy en eigendom en wat de gevolgen zijn als zij je recht schenden;

CLAIM

Met deze kennisgeving stel ik, elke man/vrouw,  in kennis van mijn recht op eigendom en pricacy;

Elke man/vrouw, in private of in publieke capaciteit, die mijn recht schendt is hiervoor in private capaciteit aansprakelijk en zal mij ten titel van compensatie 100 000€ moeten betalen + de andere modaliteit die je van mij zal krijgen van zodra je naam en adres mij bekend zijn.