Het is ons bekend dat sommige kwaadwillige geesten onze naam bekladden in verschillende telegramgroepen en facebook groepen, onzin verkondigen, grove taal gebruiken, laster en verwarring verspreiden, leden via PM lastig vallen, of onze modules proberen aan te smeren, of beweren familie van mij te zijn, …………;

Jammer genoeg leeft er nu éénmaal nog heel wat kwaadwilligheid en laag bewustzijn onder de mensen;

Heb je vragen, stel ze ons dan rechtstreeks, schendt iemand ons recht door de modules gratis te delen laat het ons dan weten;

Enkel wie via onze website aankoopt krijgt de juiste modules en de daarbij behorende begeleiding;

STRAF  & CORRECTIE

We vinden het spijtig dat die mensen gebukt gaan onder de last van kwade wil waarmee ze enkel ongeluk en lijden over zichzelf kunen afroepen; De bewuste man/vrouw weet dat de hoogste macht via de natuurwet altijd voor correctie zorgt;  Wie bekend is met karma, weet dat je altijd oogst wat je zaait; 

Je kan moeilijk een kind straffen omdat het zich gedraagt als een kind, je kan moeilijk een onbewuste & kleinzielige mens straffen omdat hij zich zo gedraagt; Het enige wat we kunnen doen is het goede voorbeeld tonen en zoveel mogelijk juiste kennis delen zodat ze leren begrijpen dat er alleen maar verlies en lijden te “winnen” valt als je je geest bevuild met kwaadwilligheid; Bezondig je je aan roddel of kwade wil, tja dan weet je al wat je zal oogsten in eigen leven; 

We bidden dan ook dat diegenen die lijden onder kwade geest (negatief denken en vals geloof) het licht vinden en zo vrede in hun leven kunnen uitnodigen. Het gaat jullie goed. 

Liefde en broederschap kan maar bestaan als er vrijwillig voor gekozen wordt, want liefde is onmogelijk waar dwang is

warme groet,

De vrouw: isabelle