Enneagramtype 1 De Perfectionist

Perfectionisten, gericht op perfectie, zeggen dat alles altijd beter kan. Ze zijn principieel en idealistisch en houden er hoge normen en waarden op na en beoordelen anderen op basis daarvan. Ze willen alles verbeteren maar zijn bang om fouten te maken.
Ze zijn zeer goed georganiseerd en zorgen voor de nodige logica, waarbij ze een hoge standaard hanteren.  Ze onderdrukken hun woede, met als gevolg dat er af en toe een volstrekt onverwachte uitbarsting volgt. Ze zijn wijs, realistisch, nobel en hebben een hoge moraal. Enen hechten veel waarde aan regels en structuren.

De Perfectionist
– houdt van structuren
– houdt zich aan regels
– vindt dat alles altijd beter kan
– ergert zich aan fouten
– wil werken aan een perfecte wereld

Enneagramtype 2 De Helper

Helpers willen uiteraard altijd helpen. Het zijn gezellige, oprechte, vriendelijke en warme mensen, met het hart op de juiste plaats.  Tweeën richten zich op ander en weten heel snel wat die ander nodig heeft. Ze offeren zichzelf gemakkeljik op om de ander te helpen. Ze kunnen sentimenteel zijn en willen anderen behagen. Ze letten daarbij niet op wat ze zelf nodig hebben, maar willen nodig zijn voor anderen. Ze hopen op de liefde van anderen door liefde aan anderen te geven.
Diep van binnen voelen de Tweeën eenzaamheid.

De Helper

– richt zich op anderen
– houdt geen rekening met zichzelf
– staat steeds voor anderen klaar
– zoekt liefde en waardering
– wil er altijd zijn voor anderen

Enneagramtype 3 De Winnaar

Winnaars zijn succesvol en werken keihard. Ze hebben veel energie, zijn ambitieus, competitief, workaholic, charmant, competent en hechten aan status. Drieën maken zich gemakkelijk zorgen over hun imago en wat anderen over hen denken en zeggen. Als een cameleon  passen ze hun imago aan de situatie aan. Ze zijn goed in het geven van leiding, en verliezen nooit hun doelen uit het oog. Drieën willen altijd winnen.

De Winnaar

– kan niet tegen verlies
– is doelgericht
– weet wat hij wil
– richt zich op succesvol zijn

Enneagramtype 4 De Romanticus

Romantici zijn gevoelig, creatief en zelfbewust, doch gereserveerd, emotioneel eerlijk en persoonlijk, maar laten zich vaak leiden door stemmingen. Het gaat op-en-neer. Ze ervaren de gevoelens van anderen alsof het hun eigen gevoelens zijn. Ze kunnen zichzelf minderwaardig en kwetsbaar voelen. Vieren willen niet gewoon zijn, en dat alleen al maakt hen uniek.

De Romanticus

– is emotioneel onstabiel
– richt zich op de mooie dingen van het leven
– zoekt bevestiging in de liefde
– voelt zich onbegrepen
– wil de wereld meer kleur geven

Enneagramtype 5 De Waarnemer

Waarnemers zijn alert, hebben inzicht en vooral overzicht. Vijven zijn de waarnemers en isoleren zichzelf gemakkelijk zodat ze de zaak van alle kanten kunnen bekijken en dan met een haarscherpe analyse naar voren te komen. Ze malen niet om kleding of imago, en houden niet van emoties. Ze zijn rustig, analytisch, onafhankelijk, competent, en vaak excentriek omdat ze alles op eigen wijze doen.  Het zijn rustige mensen met een visie. En ze vallen niet op.

De Waarnemer

– is kort in communicatie
– trekt zich terug in zijn gedachten
– wil alles doorgronden
– onderzoekt en neemt waar
– wil het leven begrijpen

Enneagramtype 6 De Loyalist

Loyalisten zijn toegewijd, gericht op zekerheid, betrouwbaar, hardwerkend en verantwoordelijk. Zessen moeten goed uitgelegd krijgen wat er van hen wordt verwacht, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ze kunnen onder stress goed werken, terwijl ze daar meteen ook erg over kunnen klagen. Ze hebben problemen met hun zelfvertrouwen en zoeken bevestiging. Ze zijn vaak te voorzichtig en wat angstig. Zessen zijn gezellig, en hechten veel waarde aan betrouwbare vrienden en collega’s. Ze komen op voor de zwakkeren.

De Loyalist

– zoekt zekerheid en kan slecht tegen onzekerheid
– is trouw en loyaal
– steekt de handen uit de mouwen
– neemt minder graag het initiatief
– wil alles graag samendoen

Enneagramtype 7 De Avonturier

Avonturiers zijn productief, druk, optimistisch en spontaan. Ze bruisen van de ideeën en hebben veel opties nodig om goed te kunnen functioneren. Het zijn charmeurs die het avontuur zoeken. Ze zijn gek op uitdagingen en zien weinig problemen, wel oplossingen. Ze zijn praktisch, maar hebben niet bijster veel discipline. Zevens stellen graag zaken uit die niet leuk zijn om te doen. Ze zijn gezellig, leuk en charmant. Maar hun impulsiviteit kan hen in problemen brengen.

De Avonturier

– wil van het leven genieten
– loopt weg voor pijnlijke momenten
– is altijd optimistisch
– wil uit veel kunnen kiezen
– kan snel met oplossingen komen

Enneagramtype 8 De Uitdager

Uitdagers zijn krachtig, sterk, dominant en vol zelfvertrouwen. Ze beschermen graag anderen, maar hebben een hekel aan zwakte. Het zijn trotse mensen, die lichamelijk vaak sterk lijken. Ze willen controle over de situatie en als ze die niet krijgen, worden ze confronterend en intimiderend. Ze hebben een groot hart maar zorgen ervoor dat anderen niet te dichtbij komen. Ze vertrouwen op hun eigen kracht. Achten zijn de leiders uit het Enneagram.

De Baas

– is krachtig en komt sterk over
– wil altijd de controle houden
– durft zijn kwetsbaarheid niet te tonen
– komt dominant over
– vindt dat anderen meestal de kantjes er vanaf lopen

Enneagramtype 9 De Bemiddelaar

Bemiddelaars zijn makkelijk, stabiel, wekken vertrouwen en vermijden ruzies. Ze zijn vriendelijke mensen, die begrip hebben voor alle standpunten maar kunnen zelf moeilijk kiezen: ‘Is het ja of zal ik nee zeggen?’ Negens zijn spiritueel, begripvol en hebben tijd nodig om iets klaar te krijgen. Ze kunnen ook tamelijk koppig zijn. Ze brengen graag mensen bij elkaar om een conflict uit te praten maar verdoven zichzelf als er problemen in hun eigen leven opdoemen.

De Bemiddelaar

– kan moeilijk keuzes maken
– is heel tevreden
– kan moeilijk met ruzie omgaan
– geniet van de natuur en van rust
– is gezellig en meegaand
– kan heel koppig zijn

Elk van de negen persoonlijkheidstypen van het Enneagram is gedragen door een kracht. De onbewuste focus die hieruit voortkomt, bepaalt  grotendeels de levenshouding en communicatiestijl van elk van de negen typen. Het Enneagram gaat over de terugkeer naar de essentie. Elke kracht kent zijn tegenpool die de mens dient te ontwikkelen en is dat waarnaar de mens steeds op zoek is om vervulling te vinden

Daarom kent men het adagio: Ken uzelve en op u komt het aan.

Er waren oorspronkelijk 9 hoofzonden;

Vraatzucht

Hebzucht

Lust

Toorn

Wanhoop & Apathie werden later vervangen door luiheid

Jaloezie

hoogmoed & Arrogantie die later vervangen werden door trots

De zeven hoofdzonden zijn:

 1. Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid)
 2. Avaritia (hebzucht – gierigheid)
 3. Luxuria (onkuisheid – lust – wellust)
 4. Invidia (nijd – jaloezie – afgunst)
 5. Gula (onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht)
 6. Ira (woede – toorn – wraak – gramschap )
 7. Acedia (gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid

De 7 Deugden vormen het groeipad van de diverse persoonlijkheidstypes.

 1. Prudentia(Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
 2. Iustitia(Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
 3. Temperantia(Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
 4. Fortitudo(Moed – sterkte – vasthoudendheid – standvastigheid – focus)
 5. Fides(Geloof), in Latijnse teksten vaak omschreven als Pietas
 6. Spes(Hoop)
 7. Caritas(Naastenliefde/Liefde – liefdadigheid)