De Kybalion, is de studie van de hermetische wijsheid en magie van het Oude Egypte en Griekenland. Deze studie geeft inzicht in de kosmische principes waaruit de natuurwet, die de menselijke ineractie regelt, volgt.  Men kent  zeven hermetische principes, die de de basis vormen van het fysiek, materieel plan. Je kan ze het geestelijk DNA noemen waaruit de materie opgebouwd is en  waardoor je ook inzicht krijgt in de werking/mechanisme van de materie.

De 7 principes, die een hermetische gegeven zijn, zijn de volgende:

1. Het principe van Geest
2. Het principe van Overeenkomst/correspondentie
3. Het principe van Trilling
4. Het principe van Polariteit
5. Het principe van Ritme
6. Het principe van Oorzaak en Gevolg
7. Het principe van Geslacht

Het is een hermetisch of “gesloten” gegeven omdat het ene niet zonder het ander kan en de principes één geheel vormen.

1. Het principe van Geest.

Buiten de geest is er NIKS. Net zoals er buiten jezelf niks bestaat, want jij bent wat denkt voor jou, wat jouw leven vorm geeft. Niks kan in jouw schoenen staat, maw buiten jou er is niks. Er is enkel de geest: het intelligent en almachtig wezen/zijn, waaruit alles bestaat en waarin alles bestaat. Het universum en alles wat bestaat is daarom een mentaal concept. 

De geest is ongrijpbaar, onzichtbaar, ondefinieerbaar en oneindig.  Geest is abstract, neutraal en plastisch (je kan er alle wegen mee uit, je kan er alles van maken wat je wil). De geest is letterlijk magisch en almachtig. De geest is dat wat vooraf gaat aan elke materiele vorm en is dat wat we via onze materiële zintuigen, proberen te vatten en te bevatten. Elke materiele vorm is een stukje manifestatie van die ENE en ALMACHTIGE geest.

2. Het principe van Overeenkomst.

Uit het eerste principe volgt het tweede: zo boven, zo beneden. Dat betekent dat het idee/beeld altijd eerst ontstaat en bestaat in de geest (dat wat men boven noemt) en dan pas kan dit beeld zichtbaar worden maw vervuld worden met materie. Materie is de vervulling van de wens van de geest. Elke vorm is een soort begrenzing, waarbinnen de energie trager vibreert en hoe trager de vibratie wordt, hoe logger in de zin van steviger en zichtbaarder de vorm wordt waardoor die vorm uiteindelijk stevig en tastbaar wordt. Maar nooit vaststaan, daar kom ik straks op terug.

Als je ergens “tegenaan” loopt in je leven, als je iets voelt – gewaar wordt – ervaart, dien je de overeenkomst te zoeken in de geest, maw in jouw denken, het beeld dat je van iets hebt, om te begrijpen waarom dit zich uitkristaliseert / zichtbaar maakt, in jouw materieel levenspad. Alles is wat het is, op grond van hoe jij ernaar kijkt, op grond van hoe jij in het leven staat. 

Oorspronkelijk tekst:
Kijk naar boven of beneden, Je zult hetzelfde vinden.
Alles is onderdeel van het ene, wat het begin is van de wet.
Het bewustzijn onder ons, is deel van het hogere waar wij weer onderdeel van zijn.

3. Het principe van Trilling.

Hieruit volgt dat er dynamiek moet zijn, tussen hogere/snellere beweging en lagere/tragere beweging. Gezien 1 alles geest is en daarmee onbeperkt in macht en potentieel, 2 er hogere/snellere en lagere/tragere frequentie (toon) bestaat kan het niet anders dat er 3 dynamiek of constante beweging en expansie is. De enige constante, is de constante verandering.

Het is de snelheid van de frequentie die, de zichtbaarheid, tastbaar-& stevigheid van die vorm bepaald. Dat wat op het eerste zich stabiel is, is schijn omdat het bestaat uit een tragere trilling. Op het moment dat jij in die trilling kan gaan en die trilling verhogen, kan je dat zogenaamd stabiel/materieel ding laten verdwijnen. Daarom kan een sopraan vb een glas laten springen omdat ze op een bepaald moment de exacte trilling raakt van de samenstelling van het glas. Een trilling dient dus zorgvuldig en geleidelijk verhoogd te worden, anders berokken je schade.

4. Het principe van Polariteit.

Om trilling, dynamiek mogelijk te maken moet er sprake zijn van een dans van 2 gelijkwaardige polen. Want een kar met 1 wiel links en 0 wiel rechts, zal noch trillen, noch in beweging komen.  Daarom is elke pool gelijk in aard/wezen, doch in haar uitwerking verschillend. Er is altijd een geven en nemen, een in- en uitademen, een begin en toppunt/eind, dicht of ver, warm of koud, hartelijk of hatelijk ….. dat zorgt ervoor dat die polen elkaar erkennen en aantrekken. Eénmaal in contact, is er wrijving en uitwisseling totdat ze samenkomen in het exact midden en één zijn.

5. Het principe van Ritme.

Alles stroomt in en uit, krimpt en zet uit, actie en reactie, minimum en maximum, opbouw en loslaten.  Je kan in een proces niks forceren, je dient eerst de ene voet te zetten en dan de ander om vooruit te komen. De trilling (3) en de polariteit (4) zorgen voor ritme of ik noem het ook wel de dans des levens. Het ritme is van links naar rechts, vanuit de geest doorstromen naar de materie. 

6. Het principe van Oorzaak en Gevolg.

Enkel een oorzaak of begin, kan zorgen voor een gevolg of realisatie. Niets bestaat uit niets, of ontstaat uit het niets. De geest, de wensgedachte, jouw wens, jouw beeld, jouw visie is dat wat zorgt voor aantrekking of gevolg. Toeval is de uitwerking van dit prinicipe want het valt je toe. Toeval is pure aantrekking van dat wat jij in de geest uitstuurt en bekrachtigd door het voor waar en echt aan te nemen. 

Het ei komt altijd uit de kip of ze nu bevrucht is of niet. Pas als de kip bevrucht is kan zij een nieuw kuiken voortbrengen. De geest is de kip met de (gouden) eieren. De kip legt eieren uit zichzelf en pas als het ei bevrucht is (als de mens zich bewust is van de hogere geest en vanaf dan kiest om enkel nog gestalte te geven aan de hogere wil (liefde & éénheid) kan er een nieuwe kip ontstaan die hen of haan is. 

7. Het principe van Geslacht.

Geslacht gaat over de kwaliteit binnen het 1de geest, het scheppings en creatie principe. Als er 2 overeenkomst/correspondentie is, 3 trilling, 4 polariteit, 5 ritme en 6 oorzaak en gevolg is, moet er een kwaliteit zijn die kleur of invulling geeft. Dat is de vrouwelijke en mannelijke kwaliteit. De mannelijke kwaliteit is positief geladen en trekt de negatief geladen vrouwelijke kwaliteit aan. De mannelijke kwaliteit is actief gevend, de vrouwelijke kwaliteit is passief ontvangend. In een batterij zorgt de negatieve pool ervoor dat de positieve instroom vruchtbaar wordt, door die instroom om te zetten in nieuwe vormen van energie en daarmee energie op te wekken. Het is in en uit de vrouw dat het kind gevormd en geboren wordt. Ze is de moeder: zowel de bron als het vat. Het is de vrouwelijke kwaliteit, die dat wat ze van de mannelijke kwaliteit ontvangt of wil opnemen, omzet tot een nieuwe vorm. De vrouwelijke kwaliteit kan gemakkelijk op zichzelf bestaan, maar de mannelijke kwaliteit heeft de vrouwelijke kwaliteit nodig om zijn potentieel zichtbaar te maken. Vrouwelijke kwaliteit heeft de mannelijke kwaliteit (zaad) nodig als zij een nieuw leven wil baren, dat zich dan ook weer kan verder planten.

  • De mannelijke kwaliteit is de rede/emotie/ hard/ (ver)delen
  • de vrouwelijke kwaliteit is het hart/gevoel/ zacht/ ontvangen en samenbrengen 

Jij als materiele verschijning van de geest

Als je leert om de 7 principes te herkennen in je leven en ze als instrumenten te gebruiken, zal je meer en meer samensmelten met de geest en zal je het leven in al haar facetten meester worden. De ene mens bevind zich 10 stappen van de bron, de ander 50, maar je blijft altijd in het veld dat geest is, hoe ver je ook van de kern/bron van dat veld verwijderd bent. 

VOORBEELD van de werking van de principes

Iemand met de mentaliteit (1) van een  agressor of overheersend (7) zal iemand aantrekken (4) met een slachtoffer of onderdanige (7) mentaliteit (1) wiens pijn (6) dezelfde invulling (2) heeft. vb beiden waren ongewenst (6) door de moeder maar gaan daar op verschillende wijze mee om. Door met elkaar in wisselwerking (3) te komen, wat voor wrijving zal zorgen  (5) kunnen ze hun uiterste (overlevingspatroon) weer in balans brengen (de afwijzing overstijgen en tot zelfacceptatie komen). Dan zijn zij letterlijk een nieuwe mens, als herboren.

Dat wat je ziet is daarom altijd maar de ene kant van de medaille.  De bruut die pijn als overlevingsmachisme kiest kan je nooit via pijn weer in het reine brengen, want de pijn is nu zijn wapen geworden. Om hem te ontwapenen zal je iets anders moeten gebruiken. Elke pester is een kind/volwassene die nog vastloopt in een pijn, die lijdt en die een zwakkere zoekt die mee met hem kan lijden om zo zijn pijn en lijn dragerlijker te maken omdat hij er dan niet meer alleen instaat. Diegene die leeft naar de hogere wil kan duidelijke grenzen trekken in liefde en respect, is standvastig en kan daardoor tegenwicht bieden en daarmee houvast voor die ander. Op deze manier wordt die ander uitgenodigd om zijn/haar pijn los te laten. De mate van bewustzijn, van het willen de controle loslaten en het willen de wil van het hogere uitvoeren, bepaalt de mate van goed voelen en geluk in je leven. 

De geest is in essentie onvoorwaarde liefde, maar om die liefde te ervaren en te begrijpen, dien je eerst kennis gemaakt te hebben met haar tegenpool, om de andere pool te herkennen en te begrijpen = zo ontstaat in de materie de pool goed & kwaad, zodat je bewust en uitdrukkelijk voor de liefde, broederschap en hartelijkheid kan kiezen. Jouw wens = 1 de geest, bepaalt je levenstoneel/omstandigheden = 2 zo boven, zo beneden, waardoor jij in beweging komt = 3 trilling en jij keus maakt/standpunt bepaald = 4 polariteit.   

Elke materiele zichtbare vorm is een instrument of vorm waarlangs de geest zichzelf zichtbaar kan maken.  Van het moment dat jij je wil richt op het hogere (hartelijkheid en verbondenheid) herstel jij je band met de bron en kan er magie in je leven ontstaan. Richt jij je wil op het materiele vlak ga je steeds met je kop tegen de muur lopen en in de problemen zitten. 

Binnen de levende vorm kennen we de natuurwet die de menselijke interacties regelt en die vastgelegd is in het collectief bewustzijn. De geest of  haar principe is: berokken nooit kwaad of schade aan enig levend wezen, noch aan de natuur. Maw handelt altijd vanuit verbondheid, respect en hartelijkheid. Men vertaalt dit soms in het:” doe met de ander wat je wil dat de ander met jou doet.”  En dat is een goed advies want zoals je doet, ontvang je. Het is jouw geloof die bepaald wat je ontvangt. 

Hartelijke groet

isabelle 

www.zichtbaar.be