Dit zijn de regels die van kracht zijn en gelden als wet zodra jij je lidmaatschap en akkoord bevestigd; 

Deze regels zijn van kracht binnen elke mogelijke interactie binnen of via deze gemeenschap; Binnen deze gemeenschap wordt enkel gehandeld conform de geest van de natuurwet: berokken geen schade of kwaad, handel altijd als een liefdevol wezen vrij van enige vorm van kwaadwilligheid, kwade wil of opzet;  Elke vorm van persoonlijke eisen,  kleinzieligheid, oneervol en gewetensloos gedrag, kwade intentie, kwaadwilligheid, manipulatie of legale rechtsvermoedens zijn binnen deze gemeenschap uit den boze en kunnen leiden tot het verlies van je lidmaatschap;

Er wordt van je verwacht dat je eervol en in geweten handelt, 100% verantwoordelijkheid neemt voor alle keuzes die je zelf maakt je bereidheid om je handelen te corrigeren indien nodig; 

De leermodules en de daarbij behorende documenten vallen onder auteursrecht van haar creator: de vrouw: isabelle lambrecht; Het is verboden om ze vrij te verspreiden; Ze mogen enkel gebruikt worden binnen de context waarvoor ze ter beschikking gesteld worden; Bij misbruik, kopiëren of vrij verspreiden van de modules & documenten zal je een compensatie van minimum    25 000€moeten betalen en in het geval je dit niet kan betalen zal je 3 jaar 4u per dag gratis voor onze gemeenschap moeten werken;

Je respecteert de visie van de stichters van deze gemeenschap die als doel hebben de mens te herinneren aan de geest van de wet, die te bewaken en vrede & gerechtigheid te realiseren; Zij stellen je de nodige kennis en skills ter beschikking die je leren hoe jij zelfredzaam en vrij kan zijn;  Als je niet akkoord gaat met hun visie of hun manier van leiding geven, blijf je respectvol naar hen en verlaat je vrijwillig deze gemeenschap; In dat geval richt je een verzoek aan admin@levende-gemeenschap.eu om je lidmaatschap te vernietigen; 

In het geval een ander lid oneervol handelt of je recht schendt, stel jij die ander hiervan respectvol in kennis (hoe je dat doet leer je in mod 1 en mod 3) en vraag je om rechtzetting; Weigert die ander om je recht te respecteren dan stuur je een email naar admin@levende-gemeenschap.eu, waarin je kort de feiten weergeeft & de reactie van die ander op je poging tot rechtzetting; Mails met verhalen worden direct verwijderd: enkel kort de feiten weergeven;

Een samenleving draait rond verbinden met elkaar, de natuurwet beoogd harmonie en vrede, dus dat kan enkel als je elkaar wil respecteren en verantwoordelijkheid nemen tov je schepper en van je medemens;

De leiding behoudt zich het recht voor om een lidmaatschap te beëindigen, de toegang tot het platform/groep/ forum of aanbieding te verwijderen, inhoud te verwijderen of te wijzigen indien zij dat nodig achten; Elke man of vrouw draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle kennis of eigendom die ze via deze gemeenschap en haar privaat platform deelt, aanbiedt;  De leiding, gaat ervan uit dat alles wat jij dit kanaal aanbiedt, privaat is en je volle eigendom;

De enige manier om met elkaar uit te wisselen en te interacteren, is in private capaciteit: van man/vrouw tot man/vrouw, conform de natuur wet, de hoogst mogelijke morele standaard;

Als je deelneemt aan een online of fysiek gebeuren, ga jij ermee akkoord dat je stem, wat je schreef of afbeelding mag gebruikt worden binnen een lesomgeving; In het geschreven worden je naam of andere private gegevens verwijderd tenzij je toestemming geeft voor de vermelding van je gegevens; We slaan geen gegevens online op; Wij waarborgen je privacy zo goed mogelijk;

We passen onze wetten en aanbod aan conform de groei van onze gemeenschap; Check regelmatig deze pagina; Zolang jij je lidmaatschap niet opzegt ga je automatisch akkoord met elke wijziging; Enkel bij drastische wijzingen, wordt je op de hoogte gesteld; 

Tips of opmerkingen mail je naar admin

Warme groet

isabelle lambrecht en team