Private  overeenkomst en lidmaatschap

Duidelijke regels, zorgen voor vrede, rust en gerechtigheid; 

Deze private overeenkomst regelt elk contact met deze private gemeenschap: de levende gemeenschap; Het doel van deze gemeenschap, is om scholing en coaching te geven inzake wet en recht, je de tools aan te reiken zodat jij kan waken over je eigen recht en gerechtigheide en om die mannen en vrouwen te verbinden die vrij willen zijn en willen leven conform de geest van de natuurwet: de wet van onze schepper; De geest van de wet is: berokken geen kwaad, noch schade;

Deze gemeenschap is gedragen door de man: arjen breedt en de vrouw: isabelle lambrecht; Het lidmaatschap biedt elk lid de mogelijkheid om te genieten van de kennis en de exclusieve producten die arjen en isabelle te bieden hebben, zolang deze gemeenschap actief is; www.levende-gemeenschap.eu

Deze overeenkomst, is van toepassing op elke interactie met en binnen deze levende gemeenschap, de toegang tot haar privaat platform en op de door haar en via haar, aangeboden diensten en goederen;  

contact:

Het akkoord

Ik, man/vrouw, aanvrager van het lidmaatschap, verklaar deze overeenkomst bewust en uit vrije wil aan te gaan met de man: arjen breedt; en de vrouw: isabelle lambrecht; 

  • ik, verklaar de orde en de vrede te bewaken door te leven volgens de natuurwet: do not harm, die in elk van ons leeft; Mij niet te bezondigen aan enige vorm van schending recht: misbruik, laster, fraude, geweld, wapen/seks/drugshandel ……, wat direct en onherroepelijk leidt tot de sluiting van mijn lidmaatschap, het verlies van al mijn activa binnen deze gemeenschap en een schadeclaim van diegene wiens recht je schendt;
  • ik, verklaar eervol te handelen en de volle verantwoordelijkheid te dragen voor mijn keuzes en daden;   
  • ik, begrijp dat ik zelf verantwoordelijk ben voor de toepassing & aanwending van de aangereikte kennis en het gevolg;
  • ik, verklaar ernaar te streven de beste versie vanmezelf te zijn = een man/vrouw die leeft in eer en geweten;  In begrijp, dat in het geval ik liefdeloos of met kwaadwillige intentie handel jegens een mede-lid,  ik 1 waarschuwing krijg en ik erna zonder verdere waarschuwing mijn lidmaatschap verliest + de toegang tot alle door de gemeenschap aangeboden eigendommen, tijd of mogelijkheden; Ik ben altijd vrij om opnieuw een verzoek met motivatie in te dienen bij admin@levende-gemeenschap.eu;
  • ik, verklaar op eer om binnen deze gemeenschap enkel in private capaciteit aanwezig te zijn en te handelen; Ik begrijp dat elke poging om, binnen deze gemeenschap op te treden vanuit een persoonlijke positie: legale titel, functie, statuut of legale code dit een schending is van het recht van elk lid van deze private gemeenschap;  Voor deze schendig zal ik in private capaciteit aansprakelijk gesteld worden en zal ik ter compensatie 1000€/lid moeten betalen aan de man: arjen; en de vrouw: isabelle; + 500€ per dag dat deze schending actief is + 500/u dat arjen of isabelle tijd moeten investeren om hun recht en dit van hun leden te waarborgen; 
  • ik, ga ermee akkoord dat elke claim inzake schending recht of schending van deze overeenkomst, een issue in private capaciteit is: van man/vrouw tot man/vrouw en dat gerechtigheid zal geschieden via  het huis van gerechtigheid verbonden aan deze gemeenschap;
  • ik, ga ermee akkoord om de door deze gemeenschap aangeboden eigendommen niet te verspreiden, kopiëren, reproduceren of verkopen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de man of vrouw: de creator van die creatie;
  • ik, ga ermee akkoord, dat ik enkel het recht heb om lezingen en of les te geven conform de modules van deze gemeenschap als ik in het bezit ben van een attest van kennis, uitgereikt door deze gemeenschap;
  • Je kan je lidmaatschap ten allen tijde opzeggen en verliest daarmee automatisch de toegang tot het privaat platform, onze support, toegang tot het netwerk binnen deze gemeenschap, je opgebouwde assets en de door/via haar aangeboden diensten en goederen; In het geval je reeds diensten of goederen afgenomen hebt, blijven de volgende voorwaarden van kracht: je blijft zelf 100% aansprakelijk voor de aanwending van de content of goederen, wij wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af – bij een schending van het eigendoms- & auteursrecht zal je een compensatie moeten betalen  van minimum 15 000€ die op het moment zelf zal vastgesteld worden – indien je onze content of goederen misbruikt of eerlos aanwend schendt je onze goede naam en eer en zal je onze gemeenschap ook een compensatie verschuldigd zijn van minium 50 000€;
  • ik, verklaar dat ik bovenstaande goed gelezen heb, begrijp en aanvaard met het aanvinken van: ik ben akkoord met de voorwaarden en de wetten van deze gemeenschap, als mijn digitaal onderschrijven van deze overeenkomst;

wetten van deze gemeenschap

(laatst bijgewerkt op 09/03/2023)