Identiteit volgens https://www.belgium.be/nl/familie/identiteit
‘Identiteit’ is een zeer ruim begrip. In de meest ruime zin van het woord betekent het: ‘wat eigen is aan een persoon’.
== tja en wat is de wettelijke definitie van een persoon? Noch in de grondwet, nog in het burgerlijk wetboek staat een definitie van een ‘natuurlijk’ persoon. Als je een grond niet definieert hoe kan je er dan een wet op toepassen?
 
Voor de overheid is identiteit eerder een administratief begrip. Het houdt meestal verband met documenten, procedures en regels.
Maar ‘identiteit’ wil veel meer zeggen dan alleen identiteitsdocumenten. In de Belgische bevolkingsregisters bijvoorbeeld wordt elke administratieve verandering in het leven van de Belg bijgehouden, bijvoorbeeld een huwelijk of een adreswijziging. Ook onze nationaliteit is een belangrijk onderdeel van onze identiteit.
== alsof een mens niks meer is dan een administratief concept? De persoon is een administratief concept, een creatie op grond van de levende geboorte van de mens.
 
De mens wordt wijselijk stilgezwegen in de wetten want een de mens is een creatie van god. Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet = Niemand kan meer rechten op een ander overdragen dan hij zelf heeft.
De wetgevers weten dat en omdat de mens een creatie van god is behoren alle rechten op de mens aan god toe. De overheid kan geen gezag uitoefenen over de mens, dus moest het systeem iets anders creeeren waar ze wel zeggenschap over hebben.
 
Met hun papieren creatie van een legale identiteit of ook wel de persoon genoemd, grond van je geboorteaangifte roepen zij een rechtsding in het leven en laten jouw denken dat jij dat ding bent ipv een mens. Daarom ook moet je je eerst geidentificeert, dan pas kunnen ze je BURGERLIJKE rechten bepalen.  Zie artikel 6 EVRM. Maar burgerrechten zijn iets totaal anders dan mensenrechten DWZ als jij je identificeert met je ID mogen ze je behandelen als een persoon/burger en stem jij in met hun wetten en hun gezag over jou = als burger heb je geen rechten want een recht is onvervreemdbaar en onaantastbaar, als burger heb je privileges en gunsten waarmee de overheid kan rommelen naar eigen goeddunken.
 
ALs jij niet akkoord gaat met de wetten van het systeem is het verstandig om je bij politie, notaris, rechtenbanken en overheid te identificeren met iets anders dan het ID door hen uitgegeven. Daarom heeft onze organisatie een reispas/diplomatieke pas (DPP) ontwikkeld waar al je gegevens in staan en waarmee je kenbaar maakt dat je de standing van mens bekrachtig met je onvervreemdbare rechten. De wetten die wij volgen staan ook in het DPP vermeld. Als persoon geniet je maar een statuut/positie wat inhoudt dat je geen rechten hebt maar onzekere privileges en gunsten.
 

Het DPP is jouw eigendom, je IDkaart niet (op je kaart staat dat houder bent omdat de overheid de eigenaar is van je ID) als persoon/identiteit ben je niks meer dan een ding, een legale fictie

  • Legaliteit: Niet werkelijkheid (Latijn: fictio non est, ubi veritas). [Bouvier’s Dictionary of Law (1856)]
  • Fictio juris non est ubi veritas  : Een juridische fictie bestaat niet waar de waarheid is.
De overheid wil niet dat jij je bewust wordt van hun leugen nl dat jij een mens bent die een persoon (burgerschap/identiteit) bezit maar dat jij niet de persoon bent. Jij bent een mens met een VRIJE WIL, laat je niet dwingen of overbluffen, stel de waarom vraag. Een antwoord: omdat het verplicht is, is geen antwoord. Vraag verder totdat het plaatje klopt.
isabelle [lambrecht]
 voortrekker goddelijke orde