Om het soevereine concept volledig te begrijpen dien je te weten dat alles om bewustzijn draait. Zitten we in een revolutie of zitten we in een evolutie?

 1. Bewustzijn is vanuit verbondenheid met het leven, weten waar je mee bezig bent en is de waarheid en realiteit zien.
 2. Bewust zijn, is een zijnstoestand waarbij je het materiele veld overstijgt en je contact hebt met de essentie/energie van alles wat bestaat. Zo voel/weet je dat er een scheppende energie is die alles doordringt, vorm geeft en leven geeft

De persoonlijke mens = is een wezen zonder houvast, dat leeft vanuit een idee (gebakken lucht)

Op de fb tijdslijn van Micheliene P las ik een verhaal dat zo glashelder weergeeft welke schade een persoonlijkheid berokkent aan de levende mens.

Stalin stapte op een dag het politiebureau binnen met een levende kip en begon alle veren 1 voor 1 van de kip uit te trekken om zijn ordervolgers een lesje te geven.
Hij zette de kaalgeplukte kip daarna op de grond. De kip bloedde en leed enorm, maar Stalin haalde wat graan uit zijn zak en strooide dat voor de kip op de grond. De kip liep gretig achter zijn folteraar aan terwijl Stalin al strooiend rondliep.. “Dit is hoe makkelijk je domme mensen regeert” zei hij, ” ze zullen je blijven volgen hoeveel pijn je hen ook aandoet, zolang je ze af en toe maar iets waardeloos cadeau doet”
Passen we dit “vreselijke” verhaal toe op onze huidige maatschappij, dat zie je dat de staatsburger op vandaag bloedt omdat hij gepluimd (betalen voor een kruimel vrijheid) wordt langs alle mogelijke kanten en toch nog achter die paar kruimels/graantjes aanloopt:
 • mensenrechten volledig onbestaande,
 • vrijheidsberoving,
 • wetten die enkel het systeem dragen en geen rekening houden met de levende mens
 • belastingen allerhande,
 • taksen allerhande (gemeente/provincie, benzine, verzekeringen, goederen…. )
 • boetes (pcr test, masker, snelheid,….)
 • allerhande zogenaamde plichten en zinloze wetten
 • manipulatie en censuur waardoor er angst en verdeeldheid is onder het mom het mom van veiligheid en gezondheid voor de burger?????
 • zingeving totaal vervangen door winst & productie

En dan zie je dat de gepluimde bloedende burger nog gretig achter de graantjes aanloopt, de zogenaamde privileges die je van het staatsbedrijf de overheid krijgt.  Je mag “terug vrij zijn” als je aan de leiband loopt (vaccins, vaccinpasport, pcr testen,…..) en het enige resultaat is dat je minder vrij wordt en meer moet betalen???? De burger is als een ezel, met de overheid op haar rug die een wortel aan een lang stok voor haar neus laat bungelen. Zo blijft de ezel in beweging maar blijft de wortel altijd buiten bereik. De burger is nooit vrij, zolang hij/zij zich veroordeelt tot burgerschap. De mens die standvastig leeft vanuit het geweten (de witte zone) zal zich afhouden van enig handelen dat in de grijze en zwarte zone ligt.

Als iets jouw ziel of de ziel van een ander schade berokkent, dan is het grijs/zwart en dien je je van zulke acties te onthouden. Jouw ziel is je levensvonk, dat stukje van je schepper dat zich via jou tot expressie brengt. Je schepper is de bron van onpersoonlijke en onvoorwaardelijke liefde. Alles wat persoonlijk en voorwaardelijk is, berokkent schade aan de ziel en is grijs/zwart. Waarom compromissen sluiten als de schepper je alles schenkt !

Persoonlijkheid versus onpersoonlijke mens

Momenteel wordt het gebrek aan zingeving met corona sterk uitvergroot.  De mens is zo diep gezonken in de materie en in haar eigen persoontje, dat ze dom geworden is en zonder kennis en wijsheid van het leven gevallen is, omdat ze geen voeling meer heeft met de echte realiteit en haar essentie. Het respect voor het leven en het vertrouwen in het leven is nihil vanuit maatschappelijk opzicht.

Elke mens is in de eerste plaats geest, geest is energie en energie is golflengte en golflengte is informatie. Kort gezegd een LEVENDE mens is een energetisch wezen met heel specifieke gaven en talenten. Haar tool is de vrije wil om zichzelf tot ontplooiing te kunnen brengen.  Een mens die zich onbewust is van haar schepper/hogere zelf en ziel, leeft onbewust en is ten prooi aan haar begeertes en emoties. Dat resulteert in een persoonlijkheid die zichzelf als op zichzelf staand (afgescheiden) ziet, die knokt om te overleven omdat de persoonlijkheid het leven niet snapt en er weerstand tegen biedt.

De persoonlijkheid ontstaat op het moment dat jij delen van jezelf afwijst omdat je aan de voorwaarden van de buitenwereld probeert te voldoen, om zo je in eerste levensbehoeften (eten, aandacht, huis, ….) voorzien te worden. Elk stukje van jezelf dat je afwijst vormt een in jou levende emotie (kan je zien als een levende entiteit die in jou leeft) en telkens deze emotie geraakt wordt voelt ze zich weer gekwetst en gaat de persoon in het verweer. Totdat je snapt dat de kwetsing IN  jou leeft en dat de buitenwereld geen macht over jou heeft, maar dat jij macht toekent aan iets of iemand. Zonder die kwetsing in jouwzelf zou dit onmogelijk zijn.

Tot eind je 30-tiger jaren is de persoonlijkheid allesoverheersend. Rond je 40stigste is het de bedoeling dat je tot jaren van verstand/inzicht komt omdat je snapt, dat je met vechten tegen het leven nergens komt. Het is de bedoeling dat je evolueert gedurende je leven van een persoonlijkheid naar een onpersoonlijk wezen. Dat doe je door je kleine ik/persoontje te overstijgen met al je begeertes, instincten en angsten. Je kan deze maar overwinnen als je bereid bent om je weerstand op te geven, als je wil samenwerken met het leven, zodat je kan ontdekken dat het leven de allesdoordringende macht is die alles vormt en leven geeft. Het leven is de schepper (God) die je via je ervaringen van brute steen tot pure diamant slijpt zodat je een zuiver kanaal wordt, die expressie kan geven aan de onpersoonlijke, goddelijke energie.

 • De persoonlijkheid wil altijd gelijk halen en dingen bewijzen, veroordeelt, strooit kwistig met neg kritiek, verwijt, wil onderuit halen, …..De persoonlijkheid is kleinzielig, zwak, kinderachtige verlangens, laaghartig, zelfzuchtig, kent dierlijke begeertes en hartstochten, dwaze trots en ijdelheid. = het ego,  volgt haar eigen kleine emotionele agenda
 • De onpersoonlijke mens heeft haar wil ten dienste gesteld van haar schepper, werkt samen met het leven en heeft zich akkoord verklaart om een zuiver kanaal te zijn waarlangs de schepper zichzelf tot uiting kan brengen. Een mens die zo leeft ontdekt dat in al haar noden asap voldaan wordt door haar schepper.

Alles gebeurd in en uit naam van god

De religie is niet god maar is wel diegene die op aarde de claim naar zich toetrok, om als vertaler van god op te treden. Onder de naam van de kennis van uit te dragen is er heel veel onrecht gepleegd omdat er aan de vrije wil totaal voorbij gegaan werd. Dat is ook de reden waarom de term god en het geestelijke op aarde zoveel weerstand en afkeer oproept.

Ben ik gelovig? Het eerste wat ik wil schrijven is , jakkes nee, want die weerstand tegen onze religies zit er dik in bij mij. Maar ja, ik geloof in de hogere almacht (god), die in mij en door mij leeft en waaraan ik expressie geef. Ja ik weet dat er een intelligentie is die alles stuurt en ik weet dat diezelfde intelligentie de basis is van alles wat bestaat.

Geloof ik in wat de religies op aarde ons wijsmaken? Nee. De waarheid leeft enkel in onszelf en we hebben geen gebrekkige personen nodig die ons de wet voorschrijven, of ons willen onderwerpen of die ons proberen wijs te maken wat goed en fout is of hoe het zogenaamd moet. Je mag een ander nooit onderwerpen, want het enige juiste is dat er uit vrije wil afstand gedaan wordt van je persoontje en je uit vrije wil ja zegt tegen god.

Elke mens is geschapen door haar schepper (die ik god noem). ELke mens draagt die levensvonk en is verbonden met de schepping. Pas als je dit feit wil erkennen, kan je het in je leven leren herkennen en zullen je mogelijkheden, macht en kracht toenemen.

Omdat alles god is, is alles wat gebeurt in en uit naam van god. Echter als het kanaal waarlangs god zich tot uiting brengt onzuiver is (weerstand biedt), zal haar expressie er eentje zijn van pijn en lijden. De uitdaging op aarde is om de materie tot een zuivere expressie van haar schepper te maken, door de vrije wil 100% ten dienste van het hogere te plaatsen en jij mens dus als onpersoonlijk goddelijk kanaal leeft.

Als persoonlijkheid en staatburger, stel jij je vrije wil ten dienste van jouw overheid, die jij als hoogste macht en gezag erkent. Je bent meer dan een miezerig persoontje, je bent een goddelijk wezen en als je leeft vanuit de hoogste macht en het hoogste gezag, dan zal je merken dat het leven magisch is. Dan leef je vanuit een diep respect voor het leven en vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Hoe ontstaat materie en wat is satanisme

Materie is weerstand en zonder de weerstand van de materie is de schepping onmogelijk.

Elke wet, op haar eigen plaats en haar eigen juiste tijd is goddelijk en het omgekeerde is satanisch.

Lees verder over materie en satanisme  hier in dit artikel

Levendige groet

 • isabelle [lambrecht]
 • healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar (www.zichtbaar.be)
 • voortrekker van de goddelijke beweging www.levende-gemeenschap.site