AANVRAAG LIVE LIFE CLAIM

De meeste strekkingen binnen de soevereine & autonome beweging werken met een live live claim.  Ik heb onze live life claim hernoemt naar naar live lawfull claim, omdat deze beter de lading dekt als je vrij wil zijn. LLC gaat over dat je wil verklaren dat je leeft, maar het probleem situeert zich niet in het feit dat leeft, want dat weten ze. De clou gaat over de manier waarop je leeft: wettig of onwettig. Daarom moet je de wet begrijpen om je recht te kunnen claimen en vrij te zijn. Als je vrij wil zijn leef je conform natural law en moet jij bekwaam zijn om de legale artikels, die het systeem je als wet wil opdringen, af te wijzen. 

Wij, via onze private organisatie, die openbaar vindbaar is, leggen via een affidavit (verklaring op eer) voor je vast dat je leeft en verklaart dat je binnen de wet wil leven. Aanvragen LLC doe je hier

Wet en legaal zijn 2 verschillende dingen en je kan maar vrij zijn als je bekwaam bent om buiten hun legale artikels te blijven, die ze je als wet willen opdringen. Jij bent geen administratieve fictie maar een levend wezen en daarom wil jij leven via de levende wet in plaats van via de dode vertaling ervan.  

is de live life claim noodzakelijk of voldoende?

In de 3jaar die ik nu met deze materie bezig ben heb ik begrepen dat een live life claim niet noodzakelijk is en ook onvoldoende  om je recht af te dwingen en vrij te zijn van een autoriteit buiten jou.  

Je LLC bepaalt niet of jij vrij bent of niet. Ik blijf het aanbieden omdat mensen er blijven naar vragen en omdat ik begrijp dat dit vaak hun eerste, belangrijk morele stap is. Het is ook mijn eerste stap geweest naar mezelf vrij maken. Je stuurt dit naar de autoriteiten die je in kennis wil stellen van het feit dat jij je vrij van onderdrukking wil maken. Je doet dit op eigen wijze of via de voorbeeldbrieven die je in onze box vind. De link naar de box ontvang je samen met je LLC.

Wil je echt vrij zjin moet je begrijpen dat jij de private autoriteit maar kan zijn, als jij bekwaam bent om jezelf tot uitdrukking te brengen en dat doe je via jouw woord: eerst via kennisgeving op schrift of mondelinge verklaring.  Het is jouw wil die jij tot wet wil maken en dat moet je zelf kunnen, dan pas kan jij je recht claimen. Je kan enkel vrij zijn als jij de verantwoordelijkheid voor jezelf op jouw unieke wijze verwoord en vorm geeft en als je begrijpt wat de wet is en wat haar doel is. Met onze opleiding via mod 1-2-3 leer je te begrijpen wat de wet is, het doel van de wet, wat standing en positie is, …….. zodat jij bekwam kan zijn om jouw wet te belichamen De basis inzake private autoriteit is leer je in  onze module 1

Onze telegram group

OM JE LLC AAN TE VRAGEN hebben we volgende gegevens nodig

Geslacht

Je voornaam en familienaam (dat is de eerste voornaam op je ID kaart vb Jean-Luc  Marie Jan Demeester, dan geef je door jean-luc demeester) 

Je geboorte datum + geboorte uur (EXACT)+ geboorteplaats en land

Voornaam en familienaam van je moeder (meisjesnaam)(in kleine letters, geen doopnamen)

Voornaam en familienaam van je vader (in kleine letters, geen doopnamen)

– duidelijk aangeven als je domicilie in een ander land staat.

– origineel affidavit per post BELGIË kost voor 1 mens 12€ (je krijgt 5 originele exemplaren per mens), vanaf 4 mensen is het 11€ per mens, wil je met dekking voor verlies + 3,5€ extra

– origineel affidavit per post NEDERLAND kost voor 1 mens 14€ (je krijgt 5 originele exemplaren per mens)  per gewone post zonder verzekering, vanaf 4 mensen is het 13€ per mens

– Vermeld ook duidelijk je verzendadres als je de originelen per post wenst. De originelen heb je nodig indien je naar de rechtbank zou moeten gaan en voor als we straks onze wilsbeschikking vastleggen bij de notaris. Naar de minister van justitie mag je een origineel sturen, de rest hou je voor als je naar de notaris en rechtbank gaat. Voor alle anderen is een kopie voldoende.

De originelen worden verzonden 5 werkdagen na ontvangst van je affidavit per mail, controleer binnen deze tijd je gegevens. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht na 15h op de 5e werkdag dien je de verzendkost opnieuw te betalen. Sowieso krijgt iedereen zijn afgestempeld bewijs via email doorgestuurd, deze druk je af in kleur en kan je gebruiken om boetes en dergelijke dingen te protesteren.

nov 2021

isabelle lambrecht