STROMAN VERSUS LEVENDE MENS

In 2009 werd ontdekt hoe al decennia lang via naamfraude de mens in slavernij gehouden wordt. OPPT, ontdekten de fraude met de stroman en Cestui Que Vie trust, opgezet via misbruik van jouw naam. Jouw naam is je eigendomstitel en deze werd bij je geboorte ontfutselt door de overheid.

Vanuit de vermeende verplichting (dus overheid het interpreteert dat je het vrijwillig doet) dat je je kind binnen de 7 dagen moet aangeven op het stadhuis, laten de trotse ouders de gemeente weten, een levend geboren kind ter wereld gebracht te hebben. De gemeente, in dienst van het bedrijf de overheid, interpreteerde dit vanuit maritiem recht als “het kind aangeven” (declareren) . In ruil voor het ingeklaarde “goed : pakketje van de staat” krijgen de ouders een bewijs van registratie mee: de geboorteakte. En beseffen de ouders niet dat ze met lege handen terug huiswaarts keren. Hun kind is nu eigendom van de staat en het gezag over hun kind ligt ook bij de staat. BEGRIJP JE GOED WAT HIER STAAT!!!

Vertaalt naar het coronaverhaal: wil jij je kind niet laten vaccineren dan heeft de staat het recht jouw kind uit de ouderlijke macht te ontzetten omdat jij uit onwetendheid, het gezag over het kind afgestaan hebt bij de geboorte (geboorteakte). Je kan dit contract vernietigen door een LIVE LIFE registratie. Dat kan je doen via de site www.levende-gemeenschap.site.

Vertaalt naar arbeid en eigendommen: jouw registratie geboorteakte , is de fictieve dood van je levende mens en de geboorte van je natuurlijke rechtspersoon. Deze wordt opgezet als trustvorm (Cestui Que Vie geboortetrust). Jouw geboorteakte (waardepapier) wordt gebruikt als onderpand om van de FED een schuldobligatie (18 USC411) ter waarde van 1miljoen$ te krijgen die dan te gelde gemaakt wordt bij banken, verzekeringsmaatschappijen en verhandelt op de beurs. Hoe berekenen ze die waarde? Wel dat is gebaseerd op de vruchten van je bestaan en arbeid als levende mens.

Schrijfwijze naam die verwijst naar je natuurlijke persoon en geboortetrust

 Met de registratie en creatie van de legale stroman, wordt je officiële naam (altijd in HOOFDLETTERS* geschreven) vastgelegd en een registratienummer (rijksregisternummer voor BE & burgerservicenummer voor NL) toegekend. De natuurlijke persoon, eigendom van de staat is geboren en vervangt de levende mens. En aangezien alle staten en overheden firma”s zijn, zijn alle staatsburgers (onderdanen van de staat) verhandelbare goederen. Enkel rechtspersonen kunnen contracten aangaan en  deelnemen aan het economisch verkeer (kopen en verkopen)

*geboortetrust: een trust is een rechtsvorm om je vermogen te laten beheren door derden (de trustees)

* De naam van de stroman, wordt altijd in HOOFDLETTERS geschreven (black’s law 6the edition dictionary), onderdeel van de UCC 3-415.

De natuurlijke persoon draagt de titel van de mens en is een verhandelbare waarde bestaande uit het lichaam van de mens en zijn/haar energie (de arbeid die ze als volwassene zal leveren en daarmee haar bijdrage in het betalen van de belastingen).

Het ministerie van financiën kan nu een obligatie* uitschrijven, met de geboorteakte als onderpand, ter waarde van 1 miljoen$ (vlgs bron https://i-uv.com/) en deze obligatie wordt verkocht aan verzekeringsmaatschappijen en mogelijks gekocht door de FED. Dit waardepapier wordt gebruikt als onderpand om van de FED een schuldobligatie te krijgen (18 USC411)

* Een obligatie verhandelbaar schuldbewijs in ruil voor een lening aangegaan door een overheid, een onderneming of een instelling

Hierdoor val je onder een door mensen opgezet wettelijk gezagsstelsel en geef je je goddelijke natuurlijke rechten als levend wezen op. In bijbelse zin is dat het verkopen van je ziel aan de duivel.

Maar voordat zij naar hartelust schulden over je dead body kunnen maken en frauderen uit jouw naam, eerst nog dit. Wel op het moment dat het kind 7 jaar wordt en geen enkel teken van LEVEN gegeven heeft, wordt het kind als dood op zee (lost and dead at sea) verklaart. Door de legale truuk toe te passen en je tot een goed te maken val je namelijk onder maritiem recht ipv onder de grondwet.

Proficiat nu ben je als staatsburger en belastingplichtige onderhevig aan burgerwetten en niks meer dan een contract dat ze kunnen uitmelken. Nu kunnen ze lekker hun gang gaan en je trust omzetten in aandelen en verhandelen op de internationale beurzen. Een burger is verhandelbaar, een verdienmodel. De rest van je leven  krijg jij als werkende slaaf, een maximale belastingaanslag opgelegd, waarvan 70% wegvloeit naar de internationale beurzen om de contracten te vervullen. De Belastingdienst mag immers volgens de Belastingwet BES H.1 art. 1.4 uw lichaam belasten, waarbij de ‘bestuurder’ van een particulier, belastingplichtig ‘lichaam’ de ziel zou moeten zijn. Jammer is je ziel ‘verloren’ gegaan dankzij het derde pauselijk decreet. De Rijksoverheid is nu de ‘bestuurder’ van uw lichaam en mag het naar eigen inzicht belasten. Indien u niet aan de belastingclaims meer kunt voldoen, komt u voor de rechter.

In deze setting is de rechter tijdelijk de administrateur/executeur of trustee  van uw geboortetrust en tevens bestuurder van uw lichaam. De rechtbank is in eerste instantie een commerciële bank, waardoor het recht krom gemaakt is. Door jou te legimiteren met je ID kaart, geeft jij consensus (instemming) aan uw status als (rechts)persoon zonder rechten (bestuursrecht). Vanaf dat moment heb jij je stem en rechten ingeleverd. Waarheid doet er niet toe want de rechter dient zich te houden aan de wet; het bestuursrecht!?

Herinner je je nog dat een burger geen mens is? Begin je al een beetje te snappen hoe ze het spelletje spelen? Om terug te genieten van onze mensenrechten dienen we de staat te laten weten dat we leven en dat wij terug het beheer willen voeren over onze stroman en geboortetrust.

Woorden hun juiste betekenis toekennen.

Veel mensen spreken woorden zonder de ware betekenis van de woorden te begrijpen. En in de juridische wereld wordt juist ontzettend met woorden gespeeld.

  • een mens is een levend wezen, geschapen door GOD

  • een natuurlijk persoon is een papieren stroman, door de wet in het leven geroepen.

  • onderdaan: onderdanig, onder gezag van

  • aangeven; betekent in handen geven van, inbrengen van een goed

  • de gemeente, is een bestuurlijke eenheid, geloofsgemeenschap

  • registreren: betekent het opnemen van een goed in een register.

  • akte: betekent een ondertekend geschrift dat onderworpen is aan bepaalde vormvoorwaarden en dat bestemd is om tot bewijs te dienen. Vormvoorwaarden verwijst hier naar iets dat aan een bepaalde eis of vorm moet voldoen.

  • De “naam” is krediet (zie back’s 6the onderdeel). Hierdoor is het recht (of het gebruik) gescheiden van de titel (of de akte). De stroman draagt de titel (hij behoort tot de staat, die de titel kocht) en jij de levende mens, hebt enkel de naakte eigendom, met het beperkt recht om de dingen te gebruiken (zoals je lichaam, of je vermeende eigendommen en land).

Het moge duidelijk zijn dat ook al willen ze je wijsmaken dat jij niet meer beschikt over je ziel/lichaam en geest dat dit een AANNAME is !!!!!!!! Jij bepaalt of je hiermee akkoord gaat of niet en dit is een PERSOONLIJKE keuze die elke mens nu mag maken.

Bij documenten vind je alles om je geboortetrust beneficiar te aanvaarden. Dat zijn de brieven die je stuurt aan de bank en minister van financiën samen het het bundel documenten van 00 tem 008  https://levende-gemeenschap.eu/documenten/