In de wet is er 1 ding het belangrijkste: EIGENAARSCHAP. Daar draait alles om:  want als je je iets toegeëigend wat van een ander is, dan steel je. En stelen is verboden.

Dat is zowel in natural law (natuurlijke recht), maritiem recht, contractrecht, bestuursrecht…… dat is de rode draad in alle segmenten van het recht.

Het grote verschil tussen natural law en de andere rechtssystemen is wie als eigenaar gezien wordt of met andere woorden de hiërarchie van het systeem.

       NATURAL LAW                                     COMMON LAW/ MARITIEM LAW

  • Hoogste macht: god                                     queen van England / paus
  • schepper                                                         creators
  • levende schepping                                        dode materie
  • natuurlijke wetten                                        rechten
  • levende mens                                                 geld / levende mens als middel
  • natuur/dierlijk leven                                    producten

 

3 stadstaten ( onschendbare soevereine stadjes) die de wereld beheersen, en hun rollen:

City of London – FINANCE: Ontvangt belastingen van hun onderdanen (slaven) in Canada en de Verenigde Staten ( belgie, nederland, duitsland, frankrijk, spanje,…. allemaal administratieve leden van de VS inc die weer onder het vaticaan staat).  Zij staan in voor de onderwerping aan en controle van alle  financiële en bancaire systemen.

Vaticaanstad – RELIGIE: De paus wil de ene macht zijn. De paus brak ongeveer 1000 jaar geleden af met de waarheid (verwarrend aangeduid als de ‘oosterse kerk’ of ‘oosters-orthodoxe kerk’ of ‘orthodoxe kerk’ of ‘orthodox’).

Washington DC – MILITAIR

Ze regeren wereldwijd volgens het zeerecht (maritiem recht), waardoor de grondwet waarop we eigenlijk leven, er als een dood been bijhangt.

Corporate Earth Inc. wordt beheerd door de Nieuwe Wereldorde onder Maritiem Recht via de geboorteakte ( ik heb dit nog niet kunnen verifieren want ik vind niks over corporate earth inc. dus als jullie iets vinden hierover dan verneem ik dat graag)

Register

Regis=Kroon/Koning.

Register=Ondertekenen bij kroon of koning.

Denk aan alles wat wordt geregistreerd.

Van auto’s tot mensen. Het maakt allemaal deel uit van Maritieme handel als de corporate, daarom zjin de hoofdletters eraan gelinkt (corporate joiner).

Dit is waarom ze je een boete kunnen geven voor het riskeren van je eigen leven, als je je gordel niet omdoen of zogezegd te snel rijd.  Ze hebben je lichaam als bezit geclaimd en je leven is hun pand en waarde zolang jij jezelf identificeert als persoon.  Je rijbewijs is je contract dat je rijdt. Autorijden is het vervoeren van goederen (stromannen/sub-ondernemingen , Lichamen/burgers).  Daarom dat levende mensen zich bewegen, verplaatsen, reizen.  Je hebt het recht om te reizen, maar meestal zeggen mensen dat ze aan het rijden zijn. Dankzij de Cestui Que Vie Trust van 1666 zijn alle mensen handelswaar/ een product. Dit is de reden waarom natuurlijke rechten worden geschonden. Wij , levende mensen geven uit vrije wil ons macht, levenslust en recht om te leren en te experimenten weg aan het pausdom/de “Romeinse Heilige Zetel”

Nu je dit weet kan je je stellen als levende mens, stand houden en onderhandelen.