Aansprakelijkheid van de overheid voor daden van de wetgevende macht

De aansprakelijkheid van de overheid voor handelingen van de rechterlijke macht

Invulling van het foutbegrip bij schadevergoeding bij vernietiging van overeenkomsten    

buitencontractuele aansprakelijkheid  

derde – rnedeplichtigheid door deelnarne aan vvanprestatie

de natuurlijke verbintenis

rechtsgeldige ondertekening 

misbruik van gezag    scroll ook helmaal naar onderen voor aansluitende thema’s