Soeverein zijn, leven, genieten, …….. valt of staat met dat wat jij een stem geeft, dat waar jij waarde aan heeft door er erkenning aan te geven.
Erken je het uiterlijke gezag en uiterlijke autoriteit of erken je het innerlijke gezag en weten.
 Hoe pas je dat toe in je eigen leven?
Door trouw te blijven aan je geweten en erop te vertrouwen dat wat gebeurt het enige juiste is voor jou. Eén spoortje twijfel, angst, onzekerheid en het resultaat wordt erdoor bepaald.
Er is echter één “gevaar” verbonden aan het verwerven van kennis nl dat je je minder kan verbergen en dat de verantwoordelijkheid voor jouw leven, op je eigen schouders terecht komt. Enkel de onwetende komt er met een karma-tik vanaf. Echter de bewuste mens, die kennis heeft en de zelfbewuste keuze maakte om ja te zeggen tegen haar ware zelf en innerlijke stem, wint aan mogelijkheden (kracht en macht). Hierdoor kan ze diep vallen. Het is logisch dat hoe hoger je stijgt hoe harder en dieper je valt.
Daarom zegt men symbolisch dat de weg naar boven zeer smal is, omdat hij geen misstappen (= excuses en zwakte) gedoogt.
Vele mooie woorden
In de vele jaren dat ik al met mensen werk, heb ik al veel mooie woorden gehoord, doch zelden de daden gezien die ze “in de mond” namen.
Soms krijg ik van de buitenwereld (niet van klanten) te horen dat ik te direct ben, de lat te hoog leg, te zwart wit ben.
Het leven is zwart of wit want grijs valt onder de zwarte zone. Je kan niet een beetje voor je ware zelf kiezen, je kan niet een beetje eerlijk zijn met jezelf: of je bent eerlijk of je liegt. En met corona is het er echt op of onder. Het is alsof we examen doen: zwichten we onder de dreiging en manipulatie om ons volledig te kortwieken, of kunnen we rustig en in vertrouwen standhouden volgens ons geweten?
Cases ivm keuzes maken
Een paar jaar terug werkte ik met een man van in de 40, seksueel misbruikt als kind en jarenlang gevlucht in harddrugs( een zwaar verhaal). Tijdens een sessie begon hij vol zelfmedelijden te huilen. Ik liet hem huilen en bleef er neutraal en vriendelijk onder. Na een paar minuten viel zijne frank dat hij geen “gehoor” kreeg. Hij was namelijk altijd medelijden gewoon. Hij stopte, keek me aan en ik bleef hem rustig en open aankijken. Hij zette zich recht op zijn stoel en hernam zich. En ik vroeg hem: Wat wil je? Dat ik bevestig hoe erg je verhaal is? of dat ik zie hoe mooi, sterk en hoeveel potentieel jij hebt?”…….Dat was hem door zijn vorige therapeuten nooit gevraagd en hij voelde zich altijd “vies en lelijk”. Achteraf kreeg ik een email dat hij nog nooit zo snel van zijn depressie genezen geweest is. Door eerlijk te zijn met hem ipv erkenning te geven aan zijn leugen (slachtofferschap) heb ik hem “ontslagen” van zijn slachtofferrol. Hierdoor kon hij de nodige stappen zetten om die los te laten.
In deze huidige corona tijd is het belangrijk om uit slachtofferschap en onmacht te blijven. Durven trouw te zijn aan jezelf en daarmee in het leven/god/ de ene ware almacht te vertrouwen.
De inwijding elisabeth haich
Een mooi beeld vind je in het boek inwijding van elisabeth haich. Tijdens één van haar levens bevind ze zich in de 2de wereldoorlog. Hun kelder wordt kapot geschoten, de mannen meegenomen en de vrouwen en kinderen vluchten. Haar oude vader, een oude bekende uit de tijd dat ze nog volledig bewust was van haar goddelijkheid, komt een paar dagen later, onaangetast aangewandeld, nog in het bezit van zijn lange warme mantel en horloge. Anderen werden bestolen van hun warme kledij, hij niet? Het leek alsof kogels en vijand hem niet opmerkten. Onaantastbaar voor enige kogel, noch wordt hij aangevallen of bestolen. ALs ik dan intune op dat beeld dan is het alsof hij in een grote goddelijke bubbel leeft, waardoor de buitenwereld buiten zijn bubbel blijft. Die bubbel is actief door zijn 100% bewust gerichte focus op god, geen spoortje twijfel of angst toelatend in zijn bubbel.
Als wij ons ook in onze goddelijke bubbel kunnen terugtrekken dan zal geen winkelbediende, noch agent, noch…… ons lastig vallen en kunnen we zonder corona pasport vrij en zonder troubles reizen.
Corona daagt ons uit die volgende stap te maken. Verder te gaan dan dat we dachten dat we aankonden.
 De film dokter strange
Hij oefent daar met energie poorten maar gelooft niet dat het hem zal lukken omdat hij een probleem heeft met zijn hand. De meester roept er iemand bij, die zijn arm ontbloot zonder hand en hij kan perfect de energetische poort maken. Daarna neemt de meester dokter strange mee naar de mont everest via een energetische poort. De meester zegt: Je lichaam kan het hier maar een paar minuten uithouden.” Ze stapt in haar poort en strange is juist te laat. Zal zijn geloof sterker zijn dan zijn ongeloof? Ja zijn wens om terug te keren is sterker dan zijn ongeloof en het lukt hem eindelijk om zelf zijn energetische poort te maken.
Ik hoop dat jouw wens om vrij te zijn sterker zal zijn dan je ongeloof.
Mensen klagen vaak dat het leven hard is. Maar is het leven hard of geeft het leven je gewoon terug wat jij erin steekt? Als jij leeft vanuit de leugen van ZELFafwijzing, hoe kan je het dan hard vinden als het leven je je leugen terug geeft? Wat is het ZELF voor jou?
 
De weg naar boven is heel smal en er is geen ruimte voor excuses of zwakte.
isabelle [lambrecht]
voortrekker van de soevereine beweging: “de goddelijke orde
www.levende-gemeenschap.site
healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut