Legaliteitsbeginsel of wettigheidsbeginsel (nulla poena sine lega)

 Geen straf zonder wet.

Een persoon kan enkel een straf opgelegd worden, als die in de wet voorzien is, op het moment van zijn misdaad; Dit om te vermijden dat de rechter met terugwerkende kracht zijn eigen regels zou kunnen opleggen; Men beschoudt dit beginsel als een essentieel onderdeel van de rechtstaat;

Het  Nulla poena-beginsel,  is beddacht door de duitse strafgeleerde P.J. Anselm von Feuerbach (1755-1833) die stelde  Nullum cirmen, nulla poena sine praevia lega poenali (geen delict, geen straf, zonder voorafgaande stafbepaling.

De wet moet vaststaan = zeker zijn, om het recht te kunnen bepalen;

De hamvraag: wat is wet

Man’s recht volgt uit de natuurwet (het zogenaamd negatief recht) en haar geest /code of definitie is: handel altijd liefdevol en berokken nooit kwaad of schade; Elke regel die de geest van de wet schendt is nietig, omdat die getuigd van een zieke geest (hebzucht, eigen gewin) en daardoor enkel schade en kwaad kan berokken aan de man of vrouw;

De man/vrouw kan zijn/haar recht verminderen door te acteren binnen een persoonlijke positie of een persoonlijke functie te bemannen; onder de voorwaarde dat zij zich de wet laat spellen (voorzeggen) die vastgelegd wordt in legale code/regelgeving; Hierdoor kan je dan bepaalde valse zekerheden, gunsten genieten binnen de administratie of legalisatie;

Wet: het “negatief” recht met haar geest van de wet, staat tegenover legaal: het “positief” recht met haar letter van de wet; Wet en legaal zijn duidelijk 2 totaal verschillende werelden en speelvelden; Spontaan, eigen, verantwoordelijkheid en flexibel tegenover star, opgelegd, plicht en dwang;

Het persoonlijk of burgerrecht volgt uit de legale code of regelgeving waarbinnen de persoon zich wil binden, omdat die weigert om de volle verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en de wil van zijn schepper: vastgelegd in de natuurwet, te belichamen;

BE art 12.2 en 14 grondwet

door de vrouw: isabelle lambrecht

bron