Legally, the vaccinated are no longer human Wettelijk is een gevaccineerde niet langer MENSELIJK !!!
In 2013 besliste een rechtbank dat het menselijk DNA niet kon gepatenteerd worden daar dit een product van de natuur was. Echter ze besloot dat als een menselijk genoom (orgaan of cel) gemodificeerd was door mRNA vaccins dat het genoom wel gepatenteerd kan worden. https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf?fbclid=IwAR1EJNZiJSvMBhKEHUR7fwCu8HqJUDescSy6Vm5V94vW5NZP1w0TXiitiX4

Dat wil zeggen dat wie nu gevaccineerd is , technisch een gepatenteerd voorwerp geworden is en als transhuman te boekstaaf staat. Transhuman hebben geen toegang meer tot mensenrechten of tot rechten door de staat gewaarborgd (wij weten natuurlijk al dat er geen mensenrechten zijn noch rechten door de staat gewaarborgd, alleen maar privileges.) 

 

Blz 6De streng met alleen exons staat bekend als boodschapper-RNA (mRNA), dat aminozuren creëert door middel van translatie. Bij translatie lezen cellulaire structuren die bekend staan als ribosomen elke

set van drie nucleotiden, bekend als codons, in het mRNA. Elk codon vertelt de ribosomen welke van de 20

mogelijke aminozuren moeten worden gesynthetiseerd of geeft een stopsignaal dat de productie van aminozuren beëindigt. De informatiesequenties van DNA en de processen die mRNA, aminozuren en eiwitten creëren, komen van nature voor in cellen. Wetenschappers kunnen echter DNA uit  cellen extraheren met behulp van bekende laboratoriummethoden. Met deze methoden kunnen wetenschappers specifieke DNA

-segmenten isoleren, bijvoorbeeld een bepaald gen of een deel van een gen, die vervolgens verder kunnen worden bestudeerd, gemanipuleerd of gebruikt. Het is ook mogelijk om DNA synthetisch te maken door middel van processen die op dezelfde manier bekend zijn op het gebied van genetica. Een dergelijke

methode begint met een mRNA-molecuul en gebruikt de natuurlijke bindingseigenschappen van nucleotiden om een nieuw, synthetisch DNA-molecuul te creëren. Het resultaat is het omgekeerde van de mRNA’s omgekeerde afbeelding van het originele DNA, met één  belangrijk onderscheid: omdat de natuurlijke aanmaak van mRNA gepaard gaat met splicing die introns verwijdert blz7     samen. Grote veranderingen, waaronder de deletie, herschikking of duplicatie van honderden of zelfs miljoenen nucleotiden, kunnen resulteren in de eliminatie, verkeerde plaatsing of duplicatie van volledige genen. Sommige mutaties zijn ongevaarlijk, maar andere kunnen ziekte veroorzaken of het risico op ziekte vergroten. Als gevolg hiervan kan de studie van genetica leiden tot waardevolle medische doorbraken.

Blz 19 De praktijk van de PTO werd verder ondermijnd door de Verenigde States in de Federal Circuit en in dit Hof dat geïsoleerd DNA niet octrooieerbaar was volgens §101, Brief voor Verenigde Staten als Amicus Curiae 20-33, en dat de praktijk van de PTO’s praktijk geen “voldoende reden was om te stellen dat geïsoleerd DNA octrooieerbaar is.”  cDNA levert niet dezelfde belemmeringen voor octrooieerbaarheid op als natuurlijk voorkomende, geïsoleerde DNA-segmenten. Zoals reeds uitgelegd, resulteert de creatie van een cDNA-sequentie uit mRNA in een molecuul met alleen exonen, dat niet in de natuur voorkomt.8 Indieners geven toe dat cDNA verschilt van natuurlijk DNA in die zin dat “de niet-coderende regio’s zijn verwijderd.” Brief voor verzoekers 49. Niettemin stellen zij dat cDNA niet octrooieerbaar is omdat “[d]e nucleotide-volgorde van cDNA wordt gedicteerd door de natuur, niet door de laborant.” Id., bij 51. Dat mag zo zijn, maar de laborant technicus creëert ontegenzeggelijk iets nieuws wanneer cDNA wordt gemaakt. cDNA behoudt de natuurlijk voorkomende exonen van DNA, maar het is verschillend van het DNA waarvan het werd afgeleid. Dientengevolge is cDNA geen “produkt van natuur” en is octrooieerbaar volgens §101, behalve in zoverre zeer korte reeksen DNA geen tussenliggende introns te verwijderen bij het creëren van cDNA. In die situatie, kan een korte streng cDNA niet te onderscheiden zijn van natuurlijk DNA.9

4) The mRNA is CRISPR technology (the modern described it as his “operating system”) and you are looking for technology to reverse the side effects, as you would with a computer.
There is currently a patent related to this technology:
WO2020060606 – CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY ACTIVITY DATA.
The technology will be placed on your body and then a barcode will be assigned to it and attached to the cryptocurrency. The technology tracks your body activity and when you reach a “satisfactory amount of activity” your crypto-currency will be paid out. This is the short version of the patent, but you need to review it properly.