Wie kent nog de film avatar uit 2009, waar ze door hebzucht de levensboom wilden vernietigen? Wat een schitterende symboliek voor de fase waar we nu inzitten. Is een goed idee om die in groep te bekijken aan de hand van de insteek die ik hieronder meegeef. De levensboom staat hier natuurlijk voor het leven.
Het leven leren begrijpen is de symboliek doorgronden.
– leven vanuit waarheid
Het eerste dat opvalt is de naam: AVATAR en feit dat deze avatar blauw is. Het woord avatar is zowel in het nederlans, engels, frans, spaans, italiaans en duits onaantastbaar (hetzelfde geschreven). Een avatar betekent: een goddelijke incarnatie op aarde. God in de gedaante van een mens
Blauw verwijst naar de keelchakra = je leven een stem geven van uit waarheid.  Het feit dat deze bevolking blauw was, symboliseert dat wie leeft vanuit het contact met zijn/haar goddelijke natuur het leven, leeft vanuit waarheid.
– een natuurlijke levensstijl en visie wordt als gevaarlijk afgeschilderd door op de op geld beluste macht
In de film is er een belangrijke grondstof gevonden waarmee een enkel bedrijf tonnen geld kan maken. Ze willen dit exploiteren maar de bevolking die er leeft moet natuurlijk verwijderd worden. Het is een cultuur die zeer verbonden is met de natuur en de levensboom (kern van het leven). De rekruten krijgen de boodschap dat het wilden zijn die levensgevaarlijk zijn. Zo gaat het ook op vandaag, wij de wakkere burgers (waaronder ook artsen en vele therapeuten) die een natuurlijke levensstijl willen en begrijpen worden op vandaag als levensgevaarlijk afgeschilderd  en als wilden die de orde verstoren, door de ordehandhavers en de slapende burger. 
– het ego of de persoonlijkheid wordt opgehemeld, onder het mom JIJ kan het verschil maken
Er wordt gerekruteerd onder het mom: ik wil je spreken over een nieuwe wereld en JIJ kan het verschil maken!.  Zie je de symboliek? Als je je laat vaccineren zorg JIJ voor een “nieuwe/betere” wereld. Dat is onzin, jij kleine mens bent niks. Kijk naar het verleden, wie heeft al echt iets veranderd? Niemand, eeuwen na elkaar shit en onzin altijd in een ander pakje, maar altijd is er slavernij nu verdoken en vroeger meer zichtbaar . Pas wie een zuivere expressie van liefde/god is, kent een mooi leven. Je hoeft geen verschil te maken want het leven en de wereld is AL volmaakt, het is de menselijk persoonlijkheid die onvolmaakt is.
– een doel om voor te vechten of een doel om voor te leven?
De hoofdpersoon (een marinier) zegt: het enige wat ik wilde was een doel om voor te vechten. Elke mens voelt een drang, iets dat je drijft maar je snapt niet wat het is. Je zoekt dus je doel in het leven. En omdat we als mens leven vanuit gebrek aan eigenliefde = uit vechten tegen onszelf en  denken we dat ons doel bestaat uit vechten voor iets. Ons doel is LIEFDE voor het leven ipv voor een persoon. 
– waar bouw jij je leven op?
Dan verloor hij zijn benen  en zegt de hebberige buitenwereld, geef mij wat ik wil en ik geef je benen terug (niet zijn benen maar gewoon benen). Zo is hij eerst een werktuig voor vernietiging zonder dat hij zich daar bewust van is, omdat hij ja zei tegen de “stem/macht” van de buitenwereld.  Wij mensen zijn momenteel zonder zingeving, zonder houvast maw we hebben geen benen meer om op te staan. Hierdoor zijn jij en ik als personen werktuigen voor vernietiging zolang wij leven als dode natuurlijke rechtspersonen ipv als levende zelfbewuste bezielde mensen !!!!!!!!!!!!!! 
– waar vertrouw je in of waaraan ben je trouw?
De marinier kreeg de opdracht om te infiltreren en hun vertrouwen te winnen zodat ze van binnenuit onderuit gehaald konden worden. Zo gaat het ook met jou levende mens, als jij luistert naar de stem van de buitenwereld ipv naar je innerlijke stem = je weten, dan berokken jij schade aan het leven. En omdat het leven door jou heen stroomt ben jij het leven en berokken je schade aan jezelf en aan anderen omdat alles één is.

is de buitenwereld wel zo oppermachtig?

Met man en macht, vliegtuigen, grote kranen proberen ze op brute wijze toegang te krijgen tot dat wat ze in geld kunnen omzetten. Geen middel, geen leugen, geen manipulatie wordt geschuwd. Elk middel is goed in hun oorlog om hun hebzucht te voeden, die een onstilbare honger blijkt te zijn.

In corona tijdperk waar er 100% censuur is, waar de wakkere als een gevaar afgeschilderd wordt, waar met overmacht onterechte maatregelen “opgelegd ” worden, waar vaccins en vaccinpasport opgedrongen worden,…… .

– vinden wat waardevol is om VOOR te kiezen

De marinier in zijn leven als infiltrant pas zich aan om hun vertrouwen te winnen maar kan daardoor niet anders dan zich openstellen voor deze natuurlijke wereld. Dan daagt bij hem het begrip van de waarheid en begrijpt hij het gevaar dat de hebzucht met zich meebrengt. Ze willen de levensboom vernietigen omdat daaronder juist het waardevolle metaal bevind dat ze willen delven). En zo is het ook in het huidige leven. De zogenaamde macht op aarde, in handen van bedrijven (ook de overheid is een bedrijf) willen het leven roven van elke mens. Dat leven houdt in jouw vrije wil, die je scheppersmacht is.  Pas als je je opent voor het leven, voor je geweten, de waarheid in jezelf, voor je schepper, god/het leven dat in alles is en alles bestaansrecht geeft, ontwaak je en ontdek je hoe waardevol het leven is. 
Avatar vond zijn levensdoel nl  LIEFDE VOOR HET LEVEN.  Aan jij levende mens om jouw  liefde voor je schepper en de schepping te ontdekken.
Vechten voor iets of leven voor iets, zijn 2 totaal verschillende dimensie.
Hij begreep plots de essentie van waar hij mee bezig was: nl dat hij iets zocht om VOOR te leven ipv iets om voor te vechten !!! De onbewuste mens leeft voor 95% VANUIT weerstand, ipv uit haar goddelijke essentie en scheppersmacht. Dit is net als alle een keuze. Je kan god blijven afwijzen dan kies je gewoon voor satan ( het leven is nu éénmaal duaal wit of zwart) er is geen tussenweg. Wat hebben materie en satan gemeen met elkaar,  lees je hier
Heb jij al gevonden wat waardevol is om voor te leven of wil jij nog vechten tegen of voor een leven?
ALs je het verschil snapt tussen beide ben je dik over de helft 😘
Op vandaag erkent de wet onze levende zijn niet meer en zijn we omgezet in papieren entiteit, de natuurlijke persoon en een persoon heeft GEEN mensenrechten! Wakker worden schatten, het is tijd om het leven te waarderen en om ervoor te gaan.
 
Het leven is de scheppende energie die vorm neemt, het leven is dus god die gestalte krijgt in en door alles. Erken hem terug als enige macht en autoriteit in je leven en herken hem terug in alles wat bestaat en is en je schept de hemel op aarde. God de schepper niet verwarren met de aardse religie !!!! Hij leeft in jou en daar zal je hem vinden.
 
De foto”s zijn printscreens uit deze trailer https://www.youtube.com/watch?v=UF9Pqr2EW1c
isabelle lambrecht Ⓢ
voortrekker van de soevereine beweging: “de goddelijke orde”
www.levende-gemeenschap.site
healer, bewustzijnscoach, psychotherapeut, bemiddelaar