De apostrof-s in het Nederlands

In het Nederlands gebruiken we de apostrof-s bijvoorbeeld als we het over het meervoud hebben. Denk aan auto’s, hobby’s en cv’s. Ook als we willen aangeven dat iets van iemand is, zoals ‘opa’s testament’, dan gebruiken we dit leesteken.

De apostrof-s in het Engels

De Engelsen gebruiken de apostrof in tegenstelling tot de Nederlanders nooit om een meervoud aan de geven. Een tros bananen schrijf je daarom als a cluster bananas, zonder apostrof dus.

Eigenlijk is de regel in het Engels simpel: als je een bezit wilt aangeven, dan gebruik je de apostrof-s. Er zijn (bijna) geen uitzonderingen, want ook de woorden die eindigen op –s, -x, -z of –sh krijgen gewoon een ‘s. Wel zien we steeds vaker de laatste –s verdwijnen. Dit is niet fout, maar de Engelse taalkundigen worden er niet gelukkig van. Peter’s lawyer, Thomas’(s) notary en the clients’(s) contracts (de contracten van meerdere klanten) zijn voorbeelden waarbij een Engelsman altijd een apostrof gebruikt.

Uitzondering

Het Engels kent slechts een uitzondering als het gaat om de apostrof-s in relatie tot een bezit, namelijk als we het hebben over it. In de zin The firm publishes its latest newsletter gebruik je geen apostrof om het bezit aan te duiden. De Engelsen kennen it’s wel, maar ze gebruiken dit enkel als ze eigenlijk it is bedoelen.

Wezenlijk verschil

Ik zal een voorbeeld geven waarbij de apostrof een wezenlijk verschil maakt. Als je het hebt over the judges dan spreek je over meerdere rechters. De ‘rechters’ zijn in dit voorbeeld het zelfstandig naamwoord. Plaats je een apostrof in of achter het woord, dus the judge’s of the judges’, dan geef je aan dat het aan de rechter(s) toebehoort. The judge’s decision bijvoorbeeld.

Bron