Ik merk dat er hieromtrent heel wat verwarring is in de groepen die bezig zijn met vrijheid, autonomie en soevereiniteit. Met gezond logisch verstand (rede) kom je al een heel eind. 

Volgt wet uit recht of recht

In één van die groepen lees ik:Basaal feit: de wet volgt uit het recht en niet andersom.

Ik gaf aan dat het omgekeerd is en schreef het volgende: Recht volgt uit wet, als jij je wet niet stelt kan jij je recht niet vorderen. Dat is zowel een kosmische als universele wet die de vrije wil respecteert. Je krijgt maar wat je vraagt; daarom moet je je wet stellen want je wet bepaald het kader en daarmee het recht dat mogelijk is ; Wet = wil en uit wil volgt recht; Als iedereen zijn wil op het hogere afstemt geen vuiltje aan de lucht maar owee als de persoonlijke noden de hogere wil vervangen dan heb je het resultaat zoals we het op vandaag zien;

Zijn wederwoord is : wet komt vanuit de recht. Jij bent geboren met de rechten; wetten zijn later uitgevonden om jouw rechten te bewaren en beschermen. Jij interpreteert/begrijpt mijn bericht niet goed; Jij praat over wetgeving en regelgeving; ik bedoel de echte wet – universele mensenrechten en grondwet; die wetten zijn juist om ons aangeboren rechter te beschermen. Dat het wordt niet vanuit de echte weten gehandeld dat is een ander verhaal en dat is het probleem.

Wat is wet?

Eerst dien je te begrijpen dat alles geest is, en wet is een principe dat werkzaam is binnen de geest. Een principe is een oorzaak en werkend beginsel dat een facet van de geest zichtbaar en of tastbaar maakt.

Om een juiste analyse te maken op het materieel niveau, moet je begrijpen wat een wet is in haar oorsprong (geest) en wat haar functie is.  De wet is het mechanisme dat de vorm bindt en daarmee mogelijk maakt. De wet kan je zien als de grens die aangegeven wordt. Uit die vorm volgt het potentieel dat je het recht kan noemen. Een poging om het via een beeld tot leven te brengen: een hamer geeft je het recht om op iets te kloppen omdat het daarvoor gemaakt is. Een vork geeft je niet die mogelijkheid (dat recht) dus je gaat als vork niet gaan roeptoeren dat je recht hebt om te hameren.

De kip komt voor het ei, want de kip legt het ei of ze nu bevrucht is of niet. De kip is geschapen om eieren te leggen dus is het haar natuurlijk recht om eieren te leggen. Dat is haar doel en functie;

wil ⇒ wet ⇒ recht 

De geest is de kip met (gouden) eieren. De geest is de oorsprong, het beginsel en haar wil waaruit wet volgt bepaald het recht. De ware macht ligt in de wil die de grens pepaald = dat is hoe je je wet stelt (ja ik wil, nee ik wil niet).  Het is de wet die het recht baart. 

Wet is eigen aan de vorm want ze bepaald de grenzen en daarmee het potentieel of het mogelijk recht binnen die vorm. En dat vind je terug op elk niveau. Jouw wil of toestemming, bepaald de mogelijkheden. Plooi jij omdat je bang bent, dan geef jij vrijwillig toestemming omdat je niet bestand was vanuit gebrek aan vertrouwen in het zelf. Dus als je de schuldvraag wil stellen: bij wie ligt de schuld: bij jij die zwak bent of bij die ander die als instrument dient om je iets te spiegelen

Dat princpe is op elke mogelijk niveau gekend en werkzaam, zelf op het laagste niveau: het legaal niveau

Consensus facit legem: Toestemming maakt de wet. [Bouvier’s Dictionary of Law (1856)]
Consensus tollit errorem. Toestemming verwijdert of voorkomt een fout. Co. Lit. 126. [Bouvier’s Dictionary of Law (1856)]

Hierarchie en doorstroming

Schepper = haar wet bepaald het recht van dat wat zij baart = De schepper, de ENE en almachtige geest, bepaald ons recht en mogelijkheden als menselijk wezen.

De mens, die ook een schepper is, schept de administratie (ook wel het systeem genoemd), die een dienstverlening =gunst of privilege verleent aan een medemens. Een gunst of privilege is geen recht want het is niet intrinsiek/eigen, want het hangt af van de goodwil van die ander. Je kan pas van een recht spreken, als iets eigen is, uit jou volgt en daarmee onbetwistbaar en vaststaand is. Burgerlijke en politieke rechten zijn geen rechten maar gunsten, gebonden aan voorwaarden, waar jij zelf voor kiest: ja of nee tegen zegt. Voor de rechtspersoon is het een recht omdat de rechtspersoon onderdeel is van de administratie. Maar voor de mens, onderdeel van de geest is het geen recht maar een gunst.

Door welke 3 mechanismen of wetten zijn we binnen ons menselijk wezen gebonden?

De 3 wetten die een “kromming” binnen het oneindige en van de ENE mogelijk maken

1- De wet van de vrije wil: is de eerste en primaire kosmische wet en de basis van elke mogelijke realiteit, die de schepper de mogelijkheid schenkt om een facet van zichzelf te ervaren

2- De wet van liefde: omdat de ENE onvoorwaardelijke liefde is, is het logisch dat elk facet van de ENE gedragen is door liefde. Men spreekt dan van het vervullen van liefde of het gebrek aan liefde dat men het kwaad noemt. Liefde noemt men ook de Logos, het woordt dat schepping (gedachtenvormen, beeld) mogelijk maakt. 

3- De wet van licht: licht is een manifestatie van de geest, die energie is. In elke kern van de materie is licht. Elke materiele vorm straalt licht uit (is vastgelegd via kirlianfotografie en via mediums die aura’s zien en voelen)

Hoe krom maak je het voor jezelf? Hoever buig jij af van je kern en essentie? 

Dus je natuurlijk recht om je eigen leven te bepalen is eigen aan jou. Hierboven leerde je dat recht = potentieel. Met andere woorden: je krijgt het niet zomaar, je moet het belichamen en daarmee zijn (realiseren). Je kan het niet afdwingen, noch eisen van de ander, omdat recht het gevolg is van dat wat je zelf bent, op grond van je geloof en daarmee uitstraalt. Jouw recht is jou verantwoordelijkheid en ligt daarmee in je eigen handen. 

Loop je tegen het systeem aan, dan loop je eigenlijk tegen een facet van jezelf aan, want het systeem bestaat niet.  Er bestaan enkel mensen de handelen en met elkaar (die andere ik) omgaan. Als jij handelt vanuit afweer en weerstand zal dat wat als spiegel voor jou fungeert je die afweer en weerstand terug sturen maar versterkt, totdat je de les wil leren en je weer tot jezelf komen. 

Vecht niet voor je recht, maar belichaam je recht vanuit inzicht en begrip,  want je bent het recht als jij je recht recht aandoet en je recht spreekt ipv met gespleten tong (leugen, laster, …..). ervaar je kromspraak van je medemens, kijk dan hoe krom jij over jezelf of het leven denkt.

vrije wil

Vrije wil impliceert niet dat je los kan handelen en bestaan van de geest, want alles wat je schept en doet is altijd binnen de geest en door de geest. De geest en je ziel bepalen altijd je speelruimte = het hoever je kan afdrijven in deze incarnatie. De vrije wil betekent dat jij de keuze hebt tussen liefdevol handelen (leven vanuit inspiratie) en liefdeloos handelen (leven vanuit oordeel).

Je kan zeggen dat de vrije wil de macht is om te kiezen en éénmaal je kiest voor de geest, lost je vrije wil als het ware op en leef vanuit inspiratie en voor de geest ipv voor de eigen noden. Er is dan geen “eigen” wil meer maar een stromen en spontaan dienen. Komt er iets op je pad dan ben je niet boos of gefrustreerd maar aanvaard je en vraag je jezelf af: wat bedoelt de geest hiermee, wat kan ik eruit leren dat me dichter naar de bron brengt ipv wat wil ik ermee.

Ik ben mij ervan bewust dat velen wss niet zullen begrijpen wat ik schrijf. Wil je het begrijpen en ook effectief belichamen in jouw leven, dan kan je aansluiten op onze private online mastergroep als je onze 3 modules aanschaft. In deze mastergroep kan je alles voorleggen wat je maar wil en daar is normaal 7 op 7 bijstand. Je kan nooit sneller lopen dan je gaan kan, maar oefening baart kunst en het is de kunst die je vrij maakt.

Hartelijke groet, isabelle