De mensen, meer bepaald de vrijheidsstrijders die tegen het systeem zijn, dienen 1 ding goed te begrijpen: alles is geest. En dat principe is werkzaam in elk facet van je leven, idem als je geconfronteerd wordt met de overheid, het juridisch apparaat. Het is zinloos om tegen het systeem te zijn, want het is niet de oorzaak maar het gevolg. Elke mens geniet de vrije wil en de rede en dient zorgvuldig en wijs zijn/haar keuzes te maken. Wil je verandering, wees dan de verandering. En dat kan pas als je uit het oordeel en de weerstand kan stappen. Ik geef een voorbeeld van één van onze leden, die tegen de familierechtbank aanloopt. 

Een vrouw verlaat in 2015 haar man en heeft daar spijt van. De vrouw heeft problemen met haar (voor haar onhandelbare) zoon die ook voor problemen zorgt op school en vraagt via de rechtbank in 2018 een plaatsing aan voor haar zoon en een verbod van contact met de vader. Op vandaag heeft de vader geen enkel antwoord gekregen op de vraag, waarom hij een contactverbod heeft gekregen met zijn kind, terwijl hij geen enkel probleem heeft met zijn zoon en zijn zoon hunkert naar het contact met zijn vader. Rechter houdt been stijf en zet vader buiten spel. 

Vader is één en al frustratie want hij voelt zich aan handen en voeten gebonden. Hij vind het vreselijk dat hij zijn kinderen niet kan beschermen, meer bepaald zijn zoon en dat zijn zoon lamgeslagen is en als het ware zijn wilskracht en moed verloren heeft. Met zijn ex is er geen land te bezeilen. Het enige wat ze te bieden heeft zijn loze beloftes, of allerhande manieren om tegen te werken en er is steeds oorlog tussen haar en de kinderen.  Vader probeerde al psychologische bemiddeling maar zijn ex haakt direct af. Dus vader weet het niet meer en  zit met de handen in het haar. Wat nu?

Het eerste zicht, op materieel vlak

Op het eerste zicht is de situatie glashelder: de vrouw gebruikt het enige wapen dat ze heeft om haar man te treffen en zo nog energie en aandacht van hem te krijgen. Dat is het verhaal of de cirkel waarin ze vastlopen op het fysiek en materieel niveau. Is er meer? Jazeker, want het is zo dat de fysieke laag ALTIJD de WEERGAVE  is van de geestelijke laag. De mensen die de hermetische leer  bestuderen kennen die principe als: zo boven, zo beneden.  (de hermetische leer handelt over de natuurlijke en kosmische wetten die in 7 principes weergegeven zijn).

Tijdens een coaching heb ik samen met de papa gekeken naar de gezinsblauwdruk: het geestelijk DNA en de dynamiek van het oorspronkelijk gezin. En daaruit bleek dat de moeder onbewust de zoon ziet als partner en hem op alle mogelijke wijze claimt waardoor de jongen “gek” werd van het gedrag van zijn moeder. De moeder was ook niet bereid om de moeder positie op zich te nemen in haar gezin en toen we verder keken in de blauwdruk van haar ouderlijk gezin werd ook snel duidelijk waarom. 

Toen papa het plaatje begreep, kon hij veel zaken plaatsen en kwam er acceptatie. Vanuit die acceptatie, was het mogelijk om in liefde het beeld te corrigeren in de geest. Het werken met beeld/visualisatie is heel krachtig als je begrijpt hoe het werkt. Amper 7u na de coaching kreeg ik van hem volgend bericht: ” Hey isabelle, wel iets heel raar gebeurd daarstraks. Mijn zoon was hier en hij snapt opeens dat hij stappen moet zetten en hij had zelfs al zijn eerste plannetje klaar hoe hij dingen zag en wilde aanpakken. Mijn ex belde me en was veel rustiger dan anders, precies of ze had ook een bepaalde rust bij alles wat ik haar vertelde. Heel raar en opmerkelijk.” De 17 jarige zoon die nooit enig teken van initiatief toonde omdat hij moedeloos was gedraagt zich plots als een normale jongere die actief plannen maakt, de ex waar hij nooit een normaal gesprek mee kon hebben blijkt plots normaal te kunnen communiceren. 

Neem altijd de 2 kanten van de medaille in oogschouw

Het werk dat je in de geest doet is ontzettend krachtig. Want alles ontstaat en bestaat eerst in de geest,  voordat het zijn uitwerking of uitkristalisatie in het materieel vlak (dimensie) kan krijgen. Het ei komt altijd uit de kip met of zonder bevruchting. Pas al er bevruchting is, kan er een kuiken ontstaan. Trekken we deze symboliek door dan is de mens altijd het ei van de geest, maar pas als de mens wil erkennen dat hij geest is, kan hij bevrucht worden en goeie daden doen. Enkel die mens die de schepper als zijn/haar wezen aanvaard is afgestemt op de hoogst mogelijke moraal liefde en de natuurwet: handel vanuit éénheid, wees altijd hartelijk en respectvol en berokken een levend wezen nooit kwaad of schade.

Zie het leven gerust als een gewillig onbeschreven blad, waarop jij dat wat in jou leeft, jouw visie dat wat jij geloofd en voor waar aanneemt, projeceert/ weergeeft. Dat betekent dat alles wat op je pad komt (binnen je levenstoneel) in essentie neutraal en kleurloos is. Vanuit het hoe jij je voelt kleur jij dat in, in de zin van je benoemd het: het is oneerlijk, het is fout, ze moeten me hebben, ik heb nooit geluk, zijn die nu van de pot gerukt? met haar is toch geen land te bezeilen….

Dat is hoe JIJ het ziet, ervaart. Maar klopt dat wel?  Iemand anders zou in een exacte situatie, helemaal iets anders ervaren. Dus de waarheid of realiteit is een platisch gegeven dat bepaald wordt vanuit het oogpunt/standpunt van waaruit het iets bekijkt. Elke mens heeft gelijk heeft vanuit zijn visie en standpunt. De kunst is om het persoonljk standpunt los te laten en altijd te vertrekken vanuit het standpunt van de schepper: de geest en almacht.

Weerstand en oordeel kan enkel resulteren in meer weerstand en veroordeling. Wil je verandering, begin bij jezelf, durf je persoonlijk standpunt los te laten en gedraag je zoals het wezen dat je bent: geest in een fysiek lichaam dat geacht wordt een zuivere manifestatie te zijn van liefde: hartelijkheid en broederlijkheid. 

Hartelijke groet, isabelle

Wil je meer weten over wat is recht als mens? KLik hier