Eén van onze leden die onze volledige opleiding wet & recht volgt, deelde zijn recente positieve ervaring na nu 4 maand in onze opleidingsgroep te zitten.

Op het internet circuleren heel wat filmpjes van soevereinen die hard & grof aangepakt worden door de politiemensen, ik zorg ervoor dat dit niet gebeurd met wie onze opleiding volgt. Daarom deel ik hieronder een verhaal van één van onze leden.

CONTROLE DOUANE EN POLITIE

Een agent op de moto, doet me stoppen met mijn camionette op de autostrade en leidt me naar een plek waar de mensen van de douane en  (politie) van de FOD financiën mij opwachten. Er stond daar een 8man. Zij vragen naar mijn identiteitskaart, rijbewijs en papieren van mijn camionette. Ik geef mijn DPP (private identificatie document van onze levende gemeenschap) dat hadden ze het nog nooit gezien maar maakte wel indruk. Dan vragen ze of ik de papieren van mijn wagen wil geven en ik zeg ja en geef hun de papieren van mijn camionette. Daarop vragen ze of ik mijn identiteitskaart en rijbewijs bij me heb en ik zeg nee, hoewel ik die wel bij heb. Ze vragen heb je een rijbewijs ik zeg ja. Mogen we dit controleren vragen ze. Ik zeg natuurlijk. Een andere agent zegt heb je je rijbewijs afgelegd. Ik zeg ja. Dan weet je dat je je rijbewijs altijd bij je moet hebben. Ik zeg dat moet niet dat is regelgeving geen wet. Toch wel zegt hij dat is wetgeving. Ik zeg nee dat is geen wetgeving maar regelgeving. Een ander vraagt of ik mijn camionette wil openen, ik stap uit en open mijn achterdeur. Nog een andere agent komt kijken en vraagt of ik iets vervoer. Ik zeg het is mijn materiaal om te werken. hij vraagt: Is het jou wagen, ik zeg ja. Is het een bvba, nee. Is het op jou eigen naam, ik ja. Dan komt die andere terug en zegt: ik ben een openbaar ambtenaar en ik kan als ik wil jou fouilleren, jouw portemonnee nemen en kijken hoe veel geld je bij je heb. Ik zeg die bevoegdheid heeft u niet u werkt voor een bedrijf en kan dit niet. Ik kan dit wel zegt hij. Ik zeg ik kan u het ondernemingsnummer bezorgen en uw bedrijf heeft tweehonderdenveertig vestigingen. Waarop hij zegt ik ga niet discussiëren en vertrekt. De andere agent doet voorzichtig verder en vraagt:” mag ik weten van waar je komt en naar waar je gaat”. Ik zeg nee en dat stipte hij aan op het formulier dat hij vasthad. Ze vragen ook of ze een staal van mijn mazoutbak mogen nemen en ik zeg liever niet. Ze vragen wilt u toch uw deksel openen. Ik heb mijn deur geopend zodat ze bij het stopsel van de mazoutbak kunnen. Of ze een staal genomen hebben of niet weet ik niet ik heb het niet gezien. Ik sta daar wat rond te draaien. Ik had gevraagd of ik ze mocht filmen en dat mocht dus stond ik daar met mijn gsm te filmen. Ze waren verderop achter een andere camionette aan het overleggen ik denk over het DPP pas want een agent kwam terug met mijn papieren en mijn DPP pas en zegt dat dit pas niet wettig is. Ik zeg dit is wel wettelijk. Maar we hebben uw rijksregisternummer niet. Ik zeg nee, dit ben ik als man. Ik zie dat u aan het filmen bent dat mag zegt hij maar je mag het niet openbaar maken. Ik zeg dat mag wel en je kan dat niet beletten. U zal er dan de gevolgen moeten voor dragen zegt hij. Ik zeg, ok maar het is niet mijn bedoeling want jullie behandelen me correct. Ok zegt hij, alles is in orde je mag vertrekken. 

VERBINDEN

Begrijpen wat je zegt, wat wel en niet te doen en het waarom is belangrijk, dan kan jij elke zet van je medemens, op gepaste en verbindende wijze beantwoorden. Als je weet waar je mee bezig bent, straal je ook rust en respect uit. Het is belangrijk dat je uitgaat van het feit dat je medemensen die bij de politie werken niet je vijand zijn. Natural law draait rond VERBINDING. Er zijn nog teveel mensen op aarde ten prooi aan hebzucht dus ja, laat ze gerust je camionnette controleren want zolang er wapens en mensen/kinderen verhandelt worden mogen ze van mij kijken in mijn camionnette. Ik ben 2 maand geleden ook gestopt geweest door de spaanse wegenpolitie omdat ik oa mijn gordel niet aanhad.  Ik heb hun ook in mijn camionnette laten kijken.   En ja, ze geven uitvoering aan het vals licht want ze geloven dat ze de wet uitvoeren terwijl ze uitvoering geven aan bedrijfsregels die ze de kleur van wet geven maar die eigenlijk de hebzucht en machtswanen van de schaduwmachten voeden. De problemen binnen onze maatschappij komen omdat mensen hun geweten wegredeneren ipv ernaar te luisteren. Het concept wet is super simpel: berokken je kwaad of schade dan schendt je de wet, in alle andere gevallen is het regelgeving waarmee iemand je geld uit je zakken kan slaan. Meer is het niet, as simple as that; Dus als jij snel de ideale samenleving wil mee helpen realiseren, begin dan te leven vanuit natural law; 

Wet en regelgeving

  1. Een wet is iets dat vaststaat, want zonder die wet zou er geen orde/organisatie mogelijk zijn; De mens, natuurlijk en goddelijk wezen wordt geregeerd door de natuurwet, die het leven mogelijk maakt; De geest van de natuurwet, die leeft IN elke mens, regelt de interactie en verbinding tussen de mensen; Hierdoor weet elke mens spontaan en van kindsbeen af, dat je een ander nooit kwaad of schade mag berokkenen; De mensen worden geacht om liefdevol, hartelijk en met respect met elkaar om te gaan; Legale regelgeving of de administratie wordt geacht om man’s exclusief recht op eigendom en bezit binnen de samenleving te regelen, maar is altijd ondergeschikt aan de geest van de wet;
  2. regelgeving is administratieve fictie, die enkel geldt om goederen mee te identificeren maar jij man/vrouw bent geen goed, je bent een goddelijk, natuurlijk wezen; dus laat je niks anders wijsmaken.  Binnen de schaduwwereld:de legale fictie of administratie der rechtspersonen is de legale regelgeving DE wet omdat die schaduwwereld maar kan bestaan dankzij deze fictieve regels en artikels. Maar die schaduwwereld kan niet bestaan zonder de natuurlijke wereld want een rechtspersoon kan maar opgezet worden als een mens die belichaamd = de natuurwet overrulled de legale regelgeving. Dus elke regelgeving die tegen de geest van de natuurwet ingaat is nietig. En dat is wat je moet afdwingen, je moet ervoor zorgen dat de schaduwwereld zijn plek kent als dienaar voor de levende, openbaar is atlijd ondergeschikt aan en ten dienste van de privaat.

De enige mensen die de legale regelgeving belangrijk vinden en als wet willen doordrukken, zijn die mensen die er geld aan verdienen: politie, advocaten, magistraten, deurwaarders, belastingsdiensten en abtenaren. Dat is in vergelijking met de bevolking een heel kleine groep. De rest van het volk gaat tegen hun eigen geweten en intuitie in en aanvaard klakkeloos dat ze niet rond die regelgeving heen kunnen. Het is aan ons, mensen van het volk die geen geld verdienen aan de legale onzin om de hoogste moraal: die norm van natural law af te dwingen, want zo hoort de samenleving georganiseerd te zijn. Maw de menselijke regelgeving is subjectief en geen vast noodzakelijk gegeven = maw het kan nooit wet zijn, want de samenleving en de mens kan functioneren zonder, en meer nog, we functioneren VEEEEEEEL beter zonder al die regels en artikels. Het is tijd dat we weer eervol handelen en omgaan met elkaar en een woord en woord is, en waar een handdruk een handdruk is; Met hoe meer mensen we focussen op die hoogste standaard hoe sneller we de nieuwe samenleving in het leven roepen. 

Jij bestaat, niemand kan in jouw plaats treden, niemand mag in jouw naam handelen, niemand kan in jouw plaats keuzes maken of daden verrichten; Jij, jij bent de spil in je eigen leven en ofwel laat jij je leven rond de schaduw wentelen ofwel rond het licht/de zon; De schaduwwereld heeft macht over jou zolang je bang bent & twijfelt aan jezelf. 

Momenteel worden de zogenaamde wetgevende machten gedicteerd door de private bankers en multinationals , daarom spreken ze van een rechtBANK. Alsof ze je recht in bewaring hebben en kunnen uitlenen aan wie ze willen: wil justitie geld ok dan maken ze een regel waardoor ze boetes kunnen opleggen. Wil financien geld dan gewoon wat artikels uit de mouw schudden voor belasting; Wil de “staatskas” wie hier ook mee bedoelt worden wat controle en fondsen, dan snel wat artikels uit de duim zuigen voor licenties en beperkingen zodat ze je weer kunnen laten betalen …….. Ons natuurlijk recht is gedegradeerd tot een handel. 

Er is maar 1 wet en dat is de natuurwet: De legale wereld noemt deze het negatief recht of de lege ferenda omdat ze deze goddelijke hoge standaard als onmogelijk te realiseren achten, daarom hebben ze de natuurwet vervangen door wetgeving en

Wil jij ook je angst voor het systeem verliezen, onder alle omstandigheden rustig blijven en nee zeggen tegen elke vorm van aanslag, boete, belasting en dictatuur  dan ben je klaar voor het echte werk met jezelf en dan win je heel snel je investering van onze opleiding terug; 

Dat lid, schreef me een paar dagen voor bovenstaand avontuur: “Isabelle, Tis met vallen en opstaan soms eens hard maar uiteindelijk altijd verrijkend hoe je je ondersteuning geeft. Heb ook twee lezingen gevolgd en telkens zoals ook in je trainingsgroep kom je correct over en ben je correct.  Het doet deugt in een groep te zitten die met deze materie bezig is, op zulke wijze en we gaan erop vooruit.

En ik kan het zeker beamen dat hij een reuzesprong gemaakt heeft. Hij is iemand die een heel laag zelfbeeld had maar een hart van goud en hij vond het heel moeilijk om zich te uiten en vind het nog moeilijk maar ik ben onzettend trots op hem. Het grootste deel van de opleiding draait inderdaad rond het loslaten van je schaduwen,  anders kijken tegen de dingen vanuit het begrijpen van de geest van de wet, het echt integreren van de beginselen van de wet, het correct verwoorden, het volledig weergeven en opbouwen van je zaak en dit ook effectief een stem geven, ……… Alles draait rond zelfrealisatie en mensen willen gewoon een papier dat hun vrij maakt van slavernij maar zo werkt het niet.

Dat is wat een ander lid zegt over de opleiding:

Ik ben zeer tevreden over mijn investering, het is voor mij in de eerste plaats een investering in mijn ontwikkeling. Daarbij komt dat ik meer kracht vind om er te staan als man. Het brengt me beetje bij beetje meer rust als ik kijk richting toekomst. En daar draait alles voor mij om: rust en vrijheid. Ook qua opvolging vind ik dat jij, isabelle, je verantwoordelijkheid zeker neemt. Ik heb steeds het gevoel dat jij mijn backup bent. Maar ook van de leden in deze groep steek ik veel op en ook het gevoel van in groep vooruit te kunnen gaan is een leuk gevoel. Ik vond een tijd geleden dat we mss meer konden oefenen, maar ik begrijp nu na 6 maand in je groep te zitten, dat wij de eerste stap moeten zetten, dat niet alles van jou mag afhangen en dat jij enkel sturing kan geven. En juist hierdoor heb ik recent heel wat stappen kunnen zetten omdat jij me steeds het stuur in mijn eigen handel legt. Daarom zeg ik: doe zo verder isabelle en hartelijk dank voor je tijd en energie.

De wet, vrij zijn valt en staat met je geesteshouding, het willen loslaten van oordelen / dogma’s / doctrines / aannames / hebzucht en emoties. Wie er klaar voor is, is welkom maar het is nog maar een piepklein groepje dat er blijkbaar klaar voor is. Onze opleiding volg je voor jezelf, omdat je vrij van angst wil zijn en niet om geld uit te sparen, het geld uitsparen is wel het gevolg van je investering in jezelf. 

mod 1 vind je hier en de bundel mod 2  en  3 vind je hier , de training is enkel in de groep voor wie de 3 modules heeft; In de groepen van de mod 1, mod 2, mod 3 kan je wel je vragen stellen en krijg je antwoord; 

hartelijke groet

isabelle