Iemand had in spanje de overheid de vraag gesteld met het bewijs te willen voorleggen van een zogenaamd SarCov2.

Het antwoord van ❗️🛑❗️Spaans Ministerie van Volksgezondheid:

SarCov2 is niet geïsoleerd dus kunnen we ook niet aantonen wie het wel heeft !en we weten ook niet wie het heeft. Dat is een knaller … Spanje had de wettelijke verplichting om het virus te DETECTEREN tot 6 oktober 2021! Het is ze niet gelukt! De Spaanse gezondheidsdienst / autoriteiten kunnen geen virus detecteren … Begrijp wat dat betekent !!!!!!!

Dit is de tekst: je kan die zelf vertalen via google:

El ministerio de sanidad no dispone de cultivo de sars-cov-2 para ensayos, y no tiene un registro de los laboratorios con capacidad de cultivo y aislamiento para ensayos. En relacion a las pruebas diagnosticas de sars cov-2, y en general, con los temas relacionados con la pandemie por sars-cov2, el ministerio de sanidad trabaja con los documentos antes mencionades, que se van acutalisando segun la necesidad epidemiologica, para posibilitar la toma de deciciones en relacion a la gestion de la pandemia, y la difusion de informacion a terceros que quedan utilizarla en sus entornos especificos. en este sentido, los temas mas conceptuales y de definiciones quedan mas en los entornos academicoas y docentes, jugando el ministerio de sanidad un papel mas decundario y no obrando dichos temas en su poder.
finalmente, la evaluacion de los pacientes en relacion a su estada de salud, sea covid 19, u otra enfermedad o patologia, es competencia de los preofionales sanitarios de refenrencia. los test, por si solos no suelen ser suficientes para meterminar enfermedad, requiriendosa una evaluacion experta de la persona a la que se le ha realizado el test. de cualqueier manera, la definicion de caso la pueade encontrar en el siguiente enlace.

VERTALING

Het ministerie van Volksgezondheid heeft geen sars-cov-2-cultuur voor testen, en het heeft geen register van laboratoria met kweek- en isolatiecapaciteit voor testen.  (maw ze hebben geen geïsoleerd virus als bewijs)

Met betrekking tot de sars cov-2 diagnostische tests, en in het algemeen, met kwesties in verband met de sars-cov2-pandemie, werkt het ministerie van Volksgezondheid met de bovengenoemde documenten, die worden bijgewerkt volgens de epidemiologische behoefte, om de besluitvorming met betrekking tot aan het beheer van de pandemie en de verspreiding van informatie aan derden die deze in hun specifieke omgeving moeten gebruiken. In die zin blijven de meest conceptuele en definitiekwesties meer in de academische en onderwijsomgeving, waarbij het ministerie van Volksgezondheid een meer secundaire rol speelt en niet in zijn macht handelt over deze kwesties.
Ten slotte is de evaluatie van patiënten met betrekking tot hun gezondheidstoestand, of het nu covid 19 is, of een andere ziekte of pathologie, de verantwoordelijkheid van de referentiegezondheidswerkers. De tests op zichzelf zijn meestal niet voldoende om ziekte te veroorzaken, en vereisen een deskundige evaluatie van de persoon die is getest. Hoe dan ook, de casusdefinitie is te vinden in de volgende link en deze link geeft een foutmelding??????

Ik vroeg een specialiste wat ze dan wel hebben? Dit is haar antwoord 
Wat we hebben is een laboratorium en digitale schermsynthese van rna en componenten, zelfs na autopsies werd er niets gevonden, maar ze bestelden geen autopsies. Maakte ze illegaal en onmiddellijke crematie. Zelfs de pcr is gebaseerd op niet-virale testen.

Dus geen bewijs van het bestaan. Wat we hebben van microscopisch onderzoek kan niet worden gebruikt in de rechtbank en wat er in de injecties zit heeft niets te maken met antivirale… Bescherming maar is de ziekte zelf…. De rechtbanken worden overruled omdat dit vooraf gepland is en met de enige bedoeling om zoveel mogelijk mensen lang genoeg weg van de waarheid te houden zodat er zoveel mogelijk zouden gevaccineerd zijn.  Dan komt het echte biowapenvirus deze winter vrij en worden geïnjecteerde mensen echt ziek van deze nieuwe plaag.

Hier vind je het volledige document