Het spel begrijpen.
Rutte geeft LETTERLIJK de PAP IN DE MOND.
Mark Rutte citeert Abraham Kuyper:
“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan de staat nooit dan medeplichtige zijn. Hoofdschuldige blijft de plichtsvergeten burger zelf, die in zonde van zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend de kracht tot eigen initiatief verloor”
En dat zegt hij met een grote smile. Voor wie het niet begrijpt vertaal ik het eventjes. Hij zegt dus dat de staat nooit schuld heeft als er een aanslag op je vrijheid gepleegd wordt. Omdat jij de zonde begaat je te laten verlammen door  je zingenot (= de materiele priviléges zoals geld, werk) waardoor je zedelijke spierkracht verslapt (= je geweten dat je het zwijgen oplegt)  waardoor je eigen initiatief verliest omdat jij uit vrije wil  hun wetten en manipulaties volgt.  Jij bepaalt zelf of jij gehoor geeft aan dwang en manipulatie van buitenaf of dat jij trouw blijft aan jezelf / de wetten van je schepper = je geweten.
Deze periode is een uitdaging voor de mensheid om haar val in de materie en de verering van de materie los  te laten en zich weer bewust te worden van god/ de schepper, de essentie van de schepping en onze plek daarin.
Kies voor liefde ipv voor angst en je zal de ontmetelijke rijkdom van de schepping ontvangen en genieten. De privéleges die het systeem ons als een wortel voor onze neus houdt zijn ARMZALIG en VAN VOORBIJGAANDE AARD. Gods liefde, overvloed en rijkdom is onverwoestbaar. Aan ons om de juiste keuze te maken en trouw te zijn aan het juiste gezag.
Alles werd ons door onze schepper gegeven. De aarde is een mega bron van rijkdom en overvloed en wij laten ons in een systeem drukken waar gebrek GECREEERD wordt. Ik ben het slappe gelul wat moe: ’tja isabelle ik wou het niet maar heb het gedaan om mijn job te behouden, om nog op resto te mogen, voor de ander …..
Hier alvast een paar maximes of law ( grondslagen die de basis vormen van alle wetten) waarop je je kan beroepen

Consensus facit legem: Toestemming maakt de wet. [Bouvier’s Dictionary of Law (1856)]

Consensus tollit errorem. Toestemming verwijdert of voorkomt een fout. Co. Lit. 126. [Bouvier’s Dictionary of Law (1856)]

Conventio vincit legem. De overeenkomst van de partijen prevaleert of prevaleert in strijd met de wet. Verhaal, Ag. Zie Graven. 16, 3, 1, 6. [Bouvier’s Dictionary of Law (1856)]

Contractus ex turpi caus, vel contr bonos mores nullus est. Een contract gebaseerd op een ongegronde en onwettige overweging, of tegen de goede zeden, is nietig. Hob. 167; Graven. 2, 14, 27, 4. [Bouvier’s Dictionary of Law (1856)]

Kies voor jezelf en je geweten en je werkt samen met het hogere waardoor gebrek of honger zal wijken. En ik spreek uit eigen ervaring !!!!!!!!!!!!!!!!!!!