Gezien de westerse wereld aangestuurd wordt door WHO en in het geheim onder VS.inc vallen, delen wij mee van de americaanse brokken.

De laatste keer dat Pluto in Steenbok stond, was 246 jaar geleden. Deze resulteerde in een onafhankelijkheids-verklaring op 4 juli 1776, waarbij het het Nationaal Congres de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring aannam. Met deze verklaring verklaarden de Amerikanen zich onafhankelijk van de Britse monarchie en haar slavernij. Nu 246j later keert pluto in febr 2022 terug op zijn oorspronkelijk punt en als er machtsmisbruikt heerst en breekt de hel los en zal de energie van pluto zorgen voor corrigeren van de macht.

Bij Steenbok draait alles om het verwerven en behouden van macht, en met Pluto worden de rollen omgedraaid en worden de underdogs vaak de overlords. In februari 2022 komt Pluto voor het eerst in de geschiedenis van de US onafhankelijkheid weer op zijn oorspronkelijke plaats, 27 graden steenbok.  Het verhaal van de Verenigde Staten van Amerika staat weer voor een omkeer want er weer machtsmisbruik en slavernij. En gezien dit een een zeer trage planeet is met collectieve impact is haar werking al voelbaar een paar jaar eraan voorafgaand. En dat kunnen we zeker beamen gezien de plandemie die zich in 2019 in de strijd wierp.

Wat betekent het voor een land om een ​​Pluto Return te ondergaan?  Wel om iets ten gronde te kunnen veranderen dient eerst alles naar de oppervlakte gebracht te worden en daar zorgt pluto voor.  Elke schending door het systeem (Steenbok) – kapitalisme, slavernij, toezicht, autoritarisme, politie – wordt nu allemaal naar boven gebracht in het licht. Met pluto wordt de ware macht ongrendeld en indien misbruikt wordt die uiteindelijk ontnomen. Daarom noemt men pluto vaak de vernietiger omdat hij  transformatie, dood en wedergeboorte brengt, de valkuilen en mogelijkheden van macht in de kijker zet en de confrontatie met aangaat met leugens/schaduwkwesties,. Ik noem pluto liever de macht van de waarheid.

Pluto wordt vaak vergelijken met de wraakgodin kali haar woede kent geen grenzen, compromissen maakt ze niet, ze schept chaos zodat de waarheid weer ruimte krijgt. Ze staat symbool voor zuivere goddelijke duisternis met oneindige macht, pure energie, die in de eindtijd alle onzuivere zwarte demonen vernietigd

In 2023, na het voltooien van zijn terugkeer, gaat Pluto Waterman binnen en zullen de regels van de werkelijkheid en de grenzen van het bewustzijn meer kwantum worden gezien de verhoging van de schumanfrequentie.  Degenen die nu hun originaliteit en vrijheid  claimen, zullen worden gecensureerd. Maar er is geen ontkomen aan de visie van vrijheid en dat die gehonoreerd zal worden. In 2023 zullen we weten of de vuist van pluto sterk genoeg was. Aan ons om onze intenties heel helder uit te zetten in 2022.

Pluto keert terug in het Romeinse rijk: verandering, machtsstrijd, politieke instabiliteit

Met 27 vGT als het begin van het rijk,  is Pluto’s eerste terugkeer rond de jaren 216-223 na Christus. Dit was, een periode van instabiliteit en verandering, geassocieerd met de Severan-dynastie. (1) De verdeeldheid zaaiende en zeer impopulaire keizer Elagabalus regeerde tussen 218 en 222 na Christus, en zijn heerschappij werd berucht vanwege seksschandalen, religieuze controverses en verschillende “buitensporige” gedragingen . Nadat hij en zijn moeder door de straten waren gesleept en vermoord door de Praetoriaanse Garde, werd zijn regering gevolgd door die van Alexander Severus, die regeerde van 222 tot 235 na Christus. Hoewel Severus enige schijn van gematigdheid in het rijk herstelde, viel hij ook uit de gratie bij zijn troepen en werd samen met zijn moeder vermoord – en markeerde daarmee het einde van de Severan-dynastie. Zijn dood in 235 n.Chr. wordt gezien als de cruciale gebeurtenis die het begin aangeeft van de ‘crisis van de derde eeuw’, waar een opeenvolging van kort regerende militaire keizers, opstandige generaals en tegen-eisers de regeringschaos, burgeroorlog, generaal instabiliteit en economische ontwrichting.

De tweede terugkeer van Pluto vond plaats in de jaren rond 461-468 na Christus, een periode van onrust waarin het rijk steeds meer bedreigd werd door troepen aan zijn grenzen. Enkele jaren eerder, in 455 na Christus, trokken de Vandalen Rome zelf binnen en plunderden ze, terwijl in de Slag bij Cap Bon in 468 na Christus de Vandalen een gecombineerde westerse en Romeinse invasievloot vernietigden. Maar het was enkele jaren later, tijdens het bewind van de barbaar Flavius ​​Odoacer van 476 tot 493 na Christus, dat het Romeinse rijk volledig instortte.

Pluto keert terug in het Britse rijk

Engeland overleefde 3 pluto returns.  Gebruikmakend van de kroning van Willem de Veroveraar op 25 december 1066 als de geboorte van het moderne Engeland, vond de eerste van die terugkeer plaats rond de jaren 1311 tot 1315; de tweede van die rond de jaren van 1555-1562; terwijl de laatste zich ontvouwde in de jaren 1801-1810. (Merk op dat ik zeg “rond de jaren” omdat het belangrijk is om ook een brede bol voor Pluto-aspecten toe te staan, vanwege de uitzonderlijk lange omlooptijd.)

Wat het eerste betreft, het tijdsbestek 131-1315 ging gepaard met ernstige milieuproblemen, met name in de zogenaamde “Grote Hongersnood”, die in 1315 begon en jarenlang enorme sociale onrust veroorzaakte en resulteerde in de dood van miljoenen. In 1314 was er de cruciale overwinning van Robert the Bruce in de Slag bij Bannockburn, wat de scheiding van de Schotten van Engeland aankondigde.

De tweede terugkeer van Pluto, 1555-1562, was op verschillende manieren een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van het rijk. De grote opstand in In Kent in 1554 was er de grote opstand, in 1555 de wijdverbreide vervolging van protestanten en in 1553 de troonsbestijging van koningin Mary I, die regeerde van 1553 tot haar dood in 1558. Mary was de eerst niet- gezamenlijk regerende vrouwelijke monarch van Engeland. Erna kwam Elizabeth I op de troon in 1558, wat een tijd van groot drama was voor zowel haar als de natie:  de onthoofding van Elizabeths moeder, Anne Boleyn, en de beroemde impasse tussen Elizabeth en Mary Queen of Scots aan de andere kant.

Deze periode markeerde het begin van het zogenaamde Elizabethaanse tijdperk, dat nu wordt beschouwd als een ‘gouden eeuw’ in de Engelse geschiedenis en literatuur, en wordt gekenmerkt door beroemdheden als William Shakespeare, Ben Jonson, Christopher Marlowe, en Edmund Spenser. (Elizabeths heerschappij werd ook in verband gebracht met de beroemde astroloog, wiskundige en occultist John Dee – de persoon die de term ‘Britse rijk’ heeft bedacht.) In verschillende opzichten was deze periode inderdaad een Plutoniaanse ‘wedergeboorte’ voor Engeland, voor zover Elizabeth nam een ​​in wezen failliete economie over en herstelde de fiscale verantwoordelijkheid ervoor, terwijl ze toezicht hield op een grote golf van wereldwijde verkenning en een periode van relatieve stabiliteit en interne vrede in het land inluidde.

Engeland’s derde Pluto-terugkeer vond plaats in de periode rond 1801 tot 1810. De industriële revolutie en in 1801 de formele oprichting van het Verenigd Koninkrijk, toen Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) toetrad met Ierland. En terwijl 1801 het einde betekende van de commerciële bloei van Engeland, zag 1809 een fiscale regeneratie met het begin van een nieuwe economische bloei – een soort Plutoniaanse ‘wedergeboorte’. Tijdens deze algemene periode was Engeland ook verwikkeld in verschillende militaire conflicten in de poging om zijn rijk bijeen te houden, waaronder de slag bij Trafalgar in 1805, de Napoleontische oorlogen van 1803 tot 1815, de schiereilandoorlog van 1808 tot 1814, de Anglo-Russische Oorlog van 1807 tot 1812, de Engels-Zweedse oorlog in 1810 en het conflict in 1812 met de nieuwe onafhankelijke Verenigde Staten. (2) In deze periode werd de Britse monarchie ook steeds impopulairder, en speelde ze zelfs gastheer voor de beroemde “waanzin van koning George”, toen het hoofd van het rijk zelf in en uit de dementie gleed, nadat hij formeel werd erkend als “krankzinnig”. ” in 1810.

Maar er is nog een andere ontwikkeling rond deze periode van de Engelse geschiedenis die gemakkelijk over het hoofd wordt gezien, maar die cruciaal kan zijn voor het begrijpen van Amerika’s eigen terugkeer van Pluto. Om dat te zien, moeten we echter een stap terug doen en kijken naar iets dat begon onder de vorige Pluto-terugkeer van Engeland en dat eindigde onder deze derde terugkeer. Ik verwijs hier naar het feit dat tijdens het eerdere bewind van Elizabeth I, het rijk de formele inhuldiging van zijn slavenhandel zag , onder leiding van Sir John Hawkins – echt, de snode schaduwkant van de ‘gouden eeuw’ van dat tijdperk. Toen, meer dan twee eeuwen later, kwam er officieel een einde aan tijdens Pluto’s volgendeterugkeer, met het aannemen van de ‘Abolition of the Slave Trade Act’ in 1807 – direct in het midden van Engelands derde Pluto-terugkeer.

Het is niet moeilijk om het Plutoniaanse karakter van deze ontwikkeling te zien, zowel in positieve als in negatieve zin. Aan de ene kant toonde de slavenhandel dat Engeland de meest duistere impulsen van de menselijke natuur uitvoerde, met al zijn onverdraagzaamheid, wreedheid en hebzucht; toen onthulde de afschaffing van de slavernij tijdens de derde Pluto-terugkeer van Engeland Engeland in een meer verlossend en louterend licht, terwijl de natie worstelde om in het reine te komen met die bloedige instelling. Pluto-transities gaan vaak gepaard met strijd met een onopgeloste duisternis of overtreding uit het verleden, en als men die problemen echt onder ogen ziet en oplost, kan het effect inderdaad transformerend zijn; zo niet, dan kunnen die onopgeloste problemen van binnenuit consumeren en vernietigen. Gelukkig koos Engeland er bij die derde Pluto-terugkeer voor om de confrontatie aan te gaan en die erfenis uiteindelijk op te geven.

De implicaties voor de Verenigde Staten (artikel van 2019 van voor corona tijd)

Dus wat betekent dit allemaal voor Amerika, in termen van wat we de komende jaren kunnen verwachten? Dit zijn een paar van de mogelijkheden die ik zou aanraden om op te letten.

1. Een effect van de terugkeer van Pluto voor Amerika zal vrijwel zeker economisch zijn. Toen ik onderzoek deed voor dit artikel, dacht ik dat het misschien nuttig zou zijn om terug te kijken naar wat er gebeurde tijdens Amerika’s halve terugkeer van Pluto in het midden van de jaren dertig, toen het 27° Kreeft bereikte, in de hoop dat dit enkele symbolische hints zou kunnen geven over wat de volledigePluto terugkeer zal brengen. De koersval op de effectenbeurs van Wall Street in 1929 leidt tot een economische ineenstorting en grote werkloosheid in de Verenigde Staten. Deze periode wordt de Grote Depressie genoemd. De economische crisis slaat over naar Europa en Zuid-Amerika door het opeisen van Amerikaanse tegoeden en het wegvallen van investeringen. Amerikanen kenden grote ontberingen en angsten

2. Niet alleen gebaseerd op die eerdere Pluto-terugkeer van zowel Rome als Engeland, maar op wat we al zien gebeuren in de VS, zien we sociale onrust, een soort burgerlijke oorlogsachtige sfeer,  mogelijk gewelddadige emoties die naar de oppervlakte zullen borrelen. Een extreem niveau van woede en onrust.

3. Engeland tijdens zijn laatste Pluto-terugkeer verwikkeld in een aantal militaire conflicten in verschillende delen van de wereld, en het is mogelijk dat Amerika ook verwikkeld raakt in een of meer conflicten. Maar gezien de meer geheime, zelfs achterbakse kant van Pluto, zou dit zich net zo gemakkelijk kunnen manifesteren door sabotage, terrorisme of cyberterrorisme gericht tegen de VS in plaats van conventionele slagveldconflicten. We zagen een treffend voorbeeld van Pluto aan het werk in de gebeurtenissen van 9/11, waar de aanval zelf was misschien in de open lucht, maar de waargenomen vijand leek bijna anoniem. Waar werd het terrorisme precies vandaan gestuurd en hoe konden we reageren? Amerikanen voelden een bijna verlammend gevoel van machteloosheid in hun onvermogen om een ​​duidelijke greep te krijgen op de situatie, de daders of een mogelijke oplossing; in feite is dat gevoel van machteloosheid een van de belangrijkste kenmerken van het uitdagen van Pluto-aspecten.

4. Vallend als in Steenbok, wijst de naderende terugkeer van Pluto sterk op explosieve schandalen of uit de gratie waarbij prominente personen betrokken zijn, of het nu politici, beroemdheden, religieuze autoriteiten of zakelijke leiders zijn. Eerder verborgen corruptie, waaronder seksuele misdrijven of mogelijk zelfs verraderlijke activiteiten, zal aan het daglicht komen. Zal dat zich uitstrekken tot het allerhoogste politieke ambt van het land – dat wil zeggen, de president?

5. Vooral omdat de terugkeer van Pluto plaatsvindt in een aardeteken, zal een andere waarschijnlijke impact op het milieu zijnin de natuur, gezondheid. Archetypisch gesproken regeert Pluto zaken als gifstoffen, afval en gevaarlijke stoffen, Zoals eerder vroeg ik me af of we misschien bruikbare aanwijzingen zouden vinden van de eerdere halve terugkeer van Pluto, en werd getroffen door het feit dat het midden van de jaren dertig ook getuige was van de beruchte ‘Dust Bowl’, een natuurramp die miljoenen Amerikanen trof. maar voor een groot deel neergeslagen door (door) mens gemaakte landbouwpraktijken. interessant, terwijl die toestand het hele decennium aanhield, bereikte het bijna precies een hoogtepunt met de exacte halve terugkeer van Pluto.  Problemen met  voedselvoorziening.

6. Een ander effect dat mij het vermelden waard lijkt, draait om de groeiende dreiging van autocratie. Het is geen geheim dat Pluto zich soms behoorlijk dictatoriaal kan gedragen,  Zelfs hier was ik verrast enkele intrigerende parallellen te vinden uit die periode van Amerika’s halve terugkeer van Pluto in de jaren dertig. Hoewel het nu grotendeels vergeten is, zag Amerika in de jaren dertig de opkomst van verschillende pro-fascistische groepen in het hele land, waaronder de Silver Shirts, Black Legion, Khaki Shirts en Fascist League-bewegingen. Hoewel deze trend grotendeels buiten de mainstream bleef, kreeg ze steun van niet minder prominente figuren dan Ezra Pound en Charles Lindbergh. En in 1934 kwamen de VS misschien het dichtst in de buurt van een echte fascistische staatsgreep, toen de democratie bijna werd ondermijnd door een kliek van rijke individuen en zakenlieden, maar verhinderd door generaal-majoor Smedly Butler. Zoals een artikel het beschreef: Het fascisme had de kop opgestoken in Europa, en de wereld moest nog beslissen wat ze ervan vond – dat zou later komen, in de Tweede Wereldoorlog. Velen dachten dat de beste manier om Amerika uit de Grote Depressie te halen was om een ​​dictator te installeren – zelfs de New York Herald-Tribune had een kop met de titel ‘Voor dictatuur indien nodig’. Hoewel het krantenartikel de FDR steunde, was een groep rijke financiers van mening dat Amerika inderdaad een dictator zou moeten hebben. . . Dus begonnen ze een staatsgreep te plannen die later bekend zou komen te staan ​​als het Business Plot, of de Wall Street Putsch.

Het is nu verrassend om te beseffen dat als generaal Butler er niet was geweest, Amerika in de jaren dertig een dramatisch andere richting had kunnen inslaan, vergelijkbaar met Duitsland. Dus, met Pluto die nu voor het eerst volledig terugkeert, betekent dit dan dat een gekozen kandidaat – Trump of anderszins – zal proberen nog meer controle uit te oefenen over de regering van ons land?

7. De laatste mogelijkheid waarop ik wil ingaan, gaat terug naar wat er in het begin van de 19e eeuw met Engeland gebeurde. Met welke “duisternis” uit ons eigen verleden zullen we de komende jaren te maken krijgen? Het lijkt duidelijk dat het in ieder geval op één niveau vergelijkbaar is met dat van Engeland in het begin van de 19e eeuw, namelijk de erfenis van de slavernij. Amerika is erop gebouwd, de economie van het land bloeide erdoor, en hoewel de instelling zelf officieel werd opgeheven, moeten we nog steeds in het reine komen met de erfenis en alles wat het inhield: racisme, onverdraagzaamheid, hebzucht. Slavernij en racisme zijn lange tijd een smet op de ziel van de natie geweest, en hoewel we ons best hebben gedaan om die geschiedenis te ontkennen, wordt het steeds moeilijker om het te vermijden.

Zoals gewoonlijk kijk ik vaak naar de bioscoop voor symbolische aanwijzingen voor de veranderende “tijdgeest”, en in die geest werd ik vooral getroffen door de blockbuster-horrorfilm Us!uitgebracht in maart van dit jaar (2019). Naar mijn mening presenteerde de film een ​​griezelige illustratie van Amerika’s op handen zijnde terugkeer van Pluto in termen van strijd tegen die erfenis van racisme. Afgezien van het feit dat de schrijver/regisseur zelf zwart was, samen met de meeste acteurs van de film, concentreert de film zich op Amerika dat oog in oog komt te staan ​​met die onderwereldse “schaduwkant” en met de verborgen duisternis die onder onze te lang op de zonnige oppervlakken van het land. Ik wil niet te veel verklappen over de plot voor degenen die het nog niet hebben gezien, maar voor degenen die graag een meer fantasierijke afbeelding van Amerika’s Pluto willen zien terugkeren, raad ik ten zeerste aan om het te bekijken vanuit het perspectief van een astroloog in verstand. (Let ook op hoe een van de “schaduw”-kinderen in de film zelfs “Pluto” wordt genoemd!) (6)

Deze dreigende uitdaging gaat ook niet alleen over de zwarte bevolking van Amerika. De terugkeer van Pluto lijkt ook verband te houden met onze nationale discussie over minderheden in het algemeen,

De meeste Amerikanen zijn bekend met de gedwongen verhuizing in 1942 van 112.000 Japanse Amerikanen van de westkust naar interneringskampen. Veel minder mensen zijn zich ervan bewust dat tijdens de Grote Depressie het Federale Bureau voor Immigratie (na 1933, de Immigratie- en Naturalisatiedienst genaamd) samen met de lokale autoriteiten Mexicaanse immigranten oppakte en Mexicaans-Amerikaanse burgers liet naturaliseren en naar Mexico stuurde om de hulpverleningstaken te verminderen.

Op een archetypisch niveau lijkt veel van deze bezorgdheid over andersdenkenden geworteld te zijn in een diepere angst of zelfs haat voor de ‘ander’ en een minachting voor al degenen die buiten onze eigen vertrouwde stam bestaan. Een van pijnlijke geheimen Pluto lijkt om alleen deze te zijn: de haat die we richten op anderen is eigenlijk zelf -hatred, naar buiten geprojecteerd. Zodra we ons bewust worden van die dynamiek, wordt het mogelijk om die emoties te transmuteren, en het resultaat is echte transformatie en wedergeboorte. Maar daar is veel zelfbewustzijn, moed en intelligentie voor nodig – eigenschappen die tegenwoordig bij veel Amerikanen schaars lijken te zijn. op vandaag 28 december 2021 begrijpen we nog beter de werking van pluto en de haat richt zich op de niet gevaccineerden.

Enkele timingoverwegingen

Dde terugkeer van Pluto wordt technisch gezien precies op 22 februari 2022 in gang gezet (en volgens precessie-aangepaste normen in februari 2024). Zoals ik in het begin al liet doorschemeren, vereist een langetermijncyclus zoals de terugkeer van Pluto echter een uitzonderlijk brede invloedssfeer aan beide kanten, dus zoals bij zowel Rome als Engeland, strekken de langetermijneffecten van deze cyclus zich noodzakelijkerwijs uit tot vele jaren voordat en na dat venster van nauwkeurigheid; inderdaad, ik denk niet dat het overdreven zou zijn om te spreken over de hele jaren 2020 als de piekperiode van de terugkeer van Pluto in Amerika.

Wat betreft zijn vroege invloed, is het me daarom duidelijk dat het al wordt gevoeld – en eigenlijk al geruime tijd is. Ik zou zelfs willen voorstellen dat we een vroege sneak preview mochten krijgen van die invloed toen Pluto voor het eerst Steenbok binnendrong in 2008. Gebeurde er toen iets belangrijks dat overeenkomt met waar we het tot nu toe over hebben gehad? Behalve een grote schok in de Amerikaanse economie dat jaar, kozen de Verenigde Staten hun eerste zwarte Amerikaanse president, Barack Hussein Obama. Hij werd in november 2008 gekozen, maar trad in januari 2009 in functie. Ik kan nauwelijks een duidelijker symbool bedenken voor het feit dat Amerika oog in oog moet komen te staan ​​met zijn erfenis van racisme en slavernij, en algemene onbehagen jegens de ‘ander’. dan de verkiezing van een zwarte president met een moslim-klinkende naam.

Maar zoals opgemerkt, zal de terugkeer van Pluto in de VS technisch gezien niet exact zijn tot februari 2022. Het is belangrijk om te onthouden dat uitlijningen zoals deze vergelijkbaar zijn met Nieuwe Manen in die zin dat ze de initiatie van nieuwe cycli vertegenwoordigen, en als zodanig “plantenzaden” die doorgaan lang daarna ontwikkelen. Dus hoewel het mogelijk is dat er rond die maand een aantal belangrijke symbolische “zaadgebeurtenissen” plaatsvinden, zullen de volledige effecten van de terugkeer van Pluto in Amerika zich waarschijnlijk pas jaren, misschien zelfs decennia later, openbaren in de verschillende gebieden die hier worden onderzocht.

Coda

Tot slot is het belangrijk op te merken dat hoewel de terugkeer van Pluto in de VS op verschillende manieren een uitdaging zal zijn, een configuratie als deze ook krachtige kansen biedt. In dat opzicht is het goed om te onthouden dat, ondanks de problemen die gepaard gingen met de tweede terugkeer van Pluto in Engeland, die periode uiteindelijk een van de cultureel rijkste werd. Op zijn beurt, Engeland’s derde De terugkeer van Pluto was getuige van zowel een achteruitgang als een herstel van zijn economie. Wat betreft de wirwar van problemen die we al aan de kook zien komen in de VS, je zou het op ongeveer dezelfde manier kunnen zien als gezondheidswerkers praten over de “detoxcrises” die een lichaam doormaakt na een lange opeenhoping van vergiften voordat het kan weer goed worden. We hebben de afgelopen jaren zo’n giftige opbouw van Amerika’s sociale, politieke, economische en milieukwesties gezien, en dat zou de komende jaren allemaal kunnen intensiveren. Zullen we die problemen het hoofd bieden en oplossen, en uit deze periode tevoorschijn komen als een nieuw leven ingeblazen en genezen samenleving, die de dood/wedergeboorte-dynamiek van Pluto heeft overleefd?

Op de een of andere manier komen we er snel genoeg achter.

Opmerkingen en referenties:
(Noot van de auteur: dit essay verscheen voor het eerst in het december/januari 2019/2020 nummer van The Mountain Astrologer magazine (met kleine aanpassingen gemaakt voor de duidelijkheid). Het is opgenomen in Ray Grasse’s recente bloemlezing StarGates (Inner Eye Publications , 2020).
1. Mijn dank aan Lynn Hayes voor haar inbreng over Pluto terugkeert in het Romeinse Rijk: https://www.astrodynamics.net/pluto-returns-roman-empire/
2. Vanuit een symbolisch oogpunt, het is vermeldenswaard dat kort na Engelands derde Pluto-terugkeer, Mary Shelley haar beroemde werk Frankenstein publiceerde, een verhaal dat ogenschijnlijk gaat over de opstanding van dode lichamen – een openlijk Plutoniaans thema.
3. https://www.history.com/topics/great-depression/dust-bowl
4. Zoals ik al eerder aangaf, viel de derde terugkeer van Pluto voor Engeland precies samen met de beroemde ‘waanzin van koning George’, toen die keizerlijke heerser van het land dreef letterlijk tot waanzin. Hoewel het te vroeg is om te zeggen of Donald Trump nog steeds president zal zijn tijdens de piek van de terugkeer van Pluto in de VS (hoe dan ook, we bevinden ons binnen de algemene bol van die lange-termijncyclus), is het moeilijk te weerstaan ​​om parallellen te trekken tussen die periode en deze .
5. https://bigthink.com/politics-current-affairs/fdr-coup? rebelltitem=1#rebelltitem1
6. De populaire tv-serie “Stranger Things” biedt ook een andere mogelijke uitdrukking van de terugkeer van Pluto in Amerika, met het verhaal van donkere ondergrondse krachten die uit de hand lopen en het leven van oppervlaktebewoners bedreigen.
7. https://www.gilderlehrman.org/content/historical -context-mexican-americans-and-great-depression

bron

bron

bron