wilsautonomie en contract aangaan SP

wilsautonomie en contract aangaan SP

BURGERLIJK WETBOEK. BOEK IV. TITEL II. HOOFDSTUK I

  • Artikel 1254 . Er is sprake van een contract wanneer een of meer mensen ermee instemmen om ten opzichte van een of meer anderen iets te geven of een bepaalde dienst te verlenen.

  • Artikel 1255 . De contracterende partijen mogen de overeenkomsten, clausules en voorwaarden vaststellen die zij passend achten, zolang deze niet in strijd zijn met de wetten, de goede zeden of de openbare orde.
  • Artikel 1256 . De geldigheid en naleving van contracten kunnen niet aan het oordeel van een van de contractpartijen worden overgelaten.

  • Artikel 1257 . Contracten hebben alleen effect tussen de partijen die ze verlenen en hun erfgenamen; behalve, wat deze betreft, het geval waarin de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet overdraagbaar zijn, noch door hun aard, noch door overeenkomst, noch door bepaling van de wet. Indien de overeenkomst een beding ten gunste van een derde bevat, kan de derde de nakoming ervan eisen, op voorwaarde dat hij zijn aanvaarding vóór de herroeping aan de schuldenaar kenbaar heeft gemaakt.

  • Artikel 1258 . Contracten worden geperfectioneerd door louter toestemming, en vanaf dat moment verplichten ze niet alleen de vervulling van wat uitdrukkelijk is overeengekomen, maar ook alle gevolgen die, naar hun aard, in overeenstemming zijn met de goede trouw, de gewoonte en de wet.

  • Artikel 1259 . Niemand kan namens een ander contracten sluiten zonder daartoe door laatstgenoemde gemachtigd te zijn of zonder wettelijke vertegenwoordiging door de wet. Het contract dat in naam van een ander is aangegaan door iemand die niet over zijn of haar toestemming of wettelijke vertegenwoordiging beschikt, is nietig, tenzij het wordt bekrachtigd door de persoon op wiens naam het is gesloten voordat het door de andere contractpartij wordt ingetrokken.

  • Artikel 1260 . In contracten worden geen eed aanvaard. Als dit wel gebeurt, wordt het beschouwd als niet geplaatst.

bron

Door |2024-05-20T18:52:48+02:00mei 20th, 2024|SP regelgeving en jurisprudentie|0 Reacties

Share This Story, Choose Your Platform!

Over de auteur:

Geef een reactie

Titel

Ga naar de bovenkant