Wat is macht?

Ik las volgende titel op internet: “ hoe je macht kunt begrijpen”; Aan de formulering wist ik al dat die kerel, het nog niet begreep; Hij stelt “ macht, is de mogelijkheid om anderen te laten doen wat jij wil”” Oei oei oei, wat en kemel van een denkfout; Maar het is een volledig logische denkwijze, voor iemand die in zelfafwijzing leeft en wiens focus nog naar buiten gericht is; Iemand die leeft vanuit zelfafwijzing, zal aan macht denken in termen van de ander je wil kunnen / proberen op te leggen en te dwingen; 

Macht gaat over beheersen en niet over heersen, want onze schepper is de heerser; Wat is beheersen dan wel?

Macht is wil, vandaar dat zelfs de legale wereld niks kan zonder jouw consent; En je geeft haar je consent door jezelf, in naam van je persoon, als burger te manifesteren;

Macht ligt in het wat jij doet, met je wil:

  • richt jij al je wilskracht op het goede te doen (gods wil: berokken geen kwaad of schade) dan zal jij nooit willen dat anderen (moeten) doen wat jij wil; Want je trekt aan wat jij uitstraalt; Zie jezelf maar als een magneet; Jouw denken is de PLUSpool (mannelijk) en datgene wat naar je toekomt uit de materiele wereld is de MINpool (vrouwelijk); Je kan onmogelijk realiseren dat anderen je wil respecteren, als jij leeft vanuit zelfafwijzing en emoties & alle daaruit volgende ficties/verhaaltjes die jij jezelf wijsmaakt; Die ander doet mij kwaad, die ander manipuleerde mij, ……
  • Richt jij als je wilskracht op het negatieve, op gebrek dan misbruik jij je macht  (dwing jij het zelf in jou te wijken), dan ervaar jij leegte, gebrek en onmacht en stel jij de buitenwereld daarvoor aansprakelijk, met als gevolg dat jij de ander wil dwingen jouw grenzen te respecteren, omdat jij jouw eigen grens: het zelf, het goddelijke afwijst;

Alle problemen die jij ervaart, kennen hun oorzaak in het afwijzen van wat je bent, van je natuur: je geestelijk wezen en het je identificeren, veréénzelvigen met de materie: je persoon/ fysiek lichaam;  Zolang je onnatuurlijk leeft, loop je tegen problemen aan;

De ander je wil opleggen in de zin van eisen, is not done; Je grenzen trekken is iets anders; Voorbeeld van eisen: je moet me dat geven, je moet dat voor mij doen; Voorbeeld van grenzen trekken: nee, ik wil geen belasting betalen; Het is jouw verantwoordelijheid om het zelf tot expressie te brengen= je grenzen te trekken; En dat doe je door de materie te leren beheersen= je begeertes die onder te verdelen zijn in de 4 elementen, 7 spanningscentra en 12 thema’s; Niet door over anderen te heersen of anderen te willen dwingen;

Geest is god, je schepper, zijn wil belichamen, uitdrukken (liefde: berokken kwaad, noch schade aan je medemens) is je jouw opdracht; Wil je iets anders, dan ben jij het instrument van het kwade; Het kwaad leeft enkel in de mens en is een creatie van de mens;  Zelfwijzing is het jezelf kwaad berokkenen = je gaat om met de anderen zoals je met jezelf omgaat en zo gaat de bal van onmacht en machtsmisbruik aan het rollen; Totdat we kunnen onthechten van de materie en dan, floep het kwaad verdwijnt op magische wijze;

In module 3 gaan we hier onder andere, heel gericht mee aan de slag; In module 2 leer je hoe jij nee kan zeggen tegen de legale wereld en hoe je dat afdwingt via de rechtbank;  In mod 1 leer je de basis: het verschil tussen wat wet is en wat legaal is;

                                                                                                         de vrouw: isabelle lambrecht